OBS Meester Neuteboom
OBS Meester Neuteboom                                                           e-mail :
neuteboom@picto.nl

Mr. Neuteboomstraat 5                                                              website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                                                 Brinnr:14IM

tel 0599-612211

 

Nieuwsbrief November  2009

 

De schoolgids

Er zijn nog een aantal schoolgidsen niet afgehaald. Deze kunnen alsnog worden afgehaald.

 

Go Biking/dodehoekspiegel

Vrijdag 13 november geven we in het kader van Brede schoolactiviteiten in de groepen 7 en 8 extra aandacht aan verkeer. Groep 7 neemt vanaf 10 uur deel aan Go Biking, zij volgen op het plein van de Maarsborg een fietsparcours. Daarna volgen ze  een les over de dode hoek van vrachtwagens. De vrachtwagen van de Friese chauffeursvereniging staat aan de Meester Neuteboomstraat. Groep 8 houdt zich ’s middags met de activiteiten bezig.

 

Contactdagen en rapport

We bespreken graag de vorderingen van uw kind op 16 en 17 november. Door het strakke tijdsschema zijn er 10 minuten beschikbaar. Denkt u meer tijd nodig te hebben maak dan een aparte afspraak. Bij de rapportbespreking zult u constateren dat een aantal leerlingen lager scoort op taal. Dit heeft te maken met de overgang naar een nieuwe taalmethode. Dit betekent dat ze er even aan moeten wennen, maar de taalmethode vraagt ook meer van de kinderen. Dit is een bewuste keuze. Deze methode sluit beter aan bij de Cito-toetsen. In veel gevallen ziet u ook  verschil in resultaat bij de methodetoetsen en de Cito-toetsen. De toetsen die bij de methode behoren, toetsen de zojuist geleerde leerstof en zaken die ze thuis kunnen leren. De Cito-toetsen laten zien of een kind het geleerde heeft onthouden en op de juiste wijze kan toepassen.

De resultaten van de Cito-toetsen bepalen de voortgang van de leerling.

 

Geert Teis

De groep 5 en 6 bezoeken op 17 november het Geert Teistheater. Zij zien daar de voorstelling De tuinen van de herinnering. Een productie over vriendschap en loyaliteit. De leerlingen gaan op de fiets naar het theater. Vertrek 13.15 uur vanaf school, zorg voor een goede fiets!

 

Fietscontrole

Veilig Verkeer Nederland gaat op vrijdag 20 november alle fietsen keuren van de groepen 5 t/m 8.

Neem op deze ochtend dus je fiets mee.

 

Inloopdag

We kijken terug op een geslaagde inloopdag op 3 november. Fijn dat zoveel mensen weer de moeite namen om een kijkje te komen nemen bij een les. Na evaluatie van deze dag komen we tot de conclusie dat de dag bedoeld is om ouders in de gelegenheid te stellen een normale les bij te wonen. Soms kan de les echter niet op normale wijze worden uitgevoerd omdat, ouders jonge kinderen meenemen die begrijpelijkerwijs niet zo lang stil kunnen zijn. De doelstelling van de inloopdag wordt dan niet gehaald. We verzoeken u daarom vriendelijk op de inloopdagen voor deze kinderen oppas te zoeken.

 

Ontbijt

Op 4 november genoten we gezamenlijk van het Nationaal Schoolontbijt. Erg gezond en lekker en prima voorbereid door bakker Bart uit Emmen en onze ouderraad.

 

Binnenkomst

Na de herfstvakantie hebben we een extra belmoment ingevoerd. Dit werkt goed. Er wordt om 8.25 gebeld, de kinderen kunnen dan naar binnen en om 8.30 uur wordt er weer gebeld, dan begint de les. ’s Middags is dat om 13.10 uur en 13.15 uur. Helaas zijn er enkele ouders regelmatig te laat. Let u er op tijdig aanwezig te zijn. In geval van regen mogen de kinderen om 8.20 en 13.05 naar binnen. Eerder is niet mogelijk omdat we dan met het overblijven in de knoei komen. Mededelingen aan leerkrachten moeten vóór 8.30 uur gedaan worden.

 

Actie telefoonboeken

We starten weer met de telefoonboekenactie. Verzamel zo veel mogelijk telefoonboeken. Je kunt ze direct bij school afleveren. Meneer Rave houdt de telling bij. De 3 leerlingen die de meeste boeken inleveren krijgen een prijs. De actie is natuurlijk bedoeld om onze oud papieropbrengst te verhogen.

 

Persoonlijke bezittingen

De school is niet verantwoordelijk voor het wegraken van persoonlijke zaken die de kinderen mee naar school nemen. Controleer daarom wat uw kind in zijn of haar enthousiasme meeneemt.

 

 

 

 

 

Pepernoten bakken

Alle groepen verlenen Sint en Piet hulp op 26 en 30 november en op 1 en 2 december bij het bakken van pepernoten. Hierbij willen we graag ondersteuning van (groot)ouders.

 

 Groep

Datum

tijd

groep

Datum

tijd

1

30 nov

08.30

5

30 nov

14.00

2

01 dec

08.30

6

01 dec

14.00

3

30 nov

14.00

7

26 nov

14.00

4

26 nov

1400

8

01 dec

14.00

 

De kinderen nemen voor dit evenement mee: Een ruime kom voor beslag en een lepel, beide voorzien van naam.

 

Amnesty international.

Deze organisatie gaat op 10 december voorlichting geven in de groepen 7 en 8.

 

Oud papier

Regelmatig maken we de oud papierberging met behulp van een aantal ouders weer leeg. Deze actie levert ons gelukkig elke keer een financiële bijdrage op. Dit is zeker niet overbodig, want veel extra zaken als theaterbezoek, natuurpad, afscheid groep 8, jeugdavonden etc. zijn afhankelijk van deze bijdrage. Wij bedanken de mensen die de moeite nemen het oud papier bij ons te brengen. Helaas wordt er ook veel niet aan ons geleverd, erg jammer. Door het even goed verpakt langs te brengen draagt u ook bij aan de mogelijkheden voor uw kind. Heeft u grote hoeveelheden neem dan even contact met ons op. U ontvangt dan een lijst met data waarop het oud –papier door onze vrijwilligers wordt opgehaald. Zet u het papier op deze dag vroegtijdig bij de straat. Ook zoeken we ouders die willen helpen bij het leegmaken van de berging, (ongeveer eens per zes weken), en het halen van papier. Wilt u contact opnemen met mevrouw Ina Kruiter of de school. Dank u voor de medewerking.

 

Financiële zaken

Op dinsdagochtend kunnen zoals gewoonlijk de financiële zaken worden afgehandeld. Ook het Sinterklaasgeld (groep 1 t/m 4 € 9,00 en groep 5 t/m 8 €2,25) kan hier worden betaald. Het bedrag kan ook worden overgemaakt op giro: 4427013 t.n.v. Schoolkas Meester Neuteboom.

Wilt u zoveel mogelijk via de giro betalen.

 

Schoolreis

Er kan elke dinsdagochtend gespaard worden voor de schoolreizen. De kosten voor de schoolreis bedragen voor groep 1 t/m 6 ongeveer €25,- en voor de groepen 7/8 ongeveer €50,-

 

Participatiefonds

Mensen met een minimuminkomen kunnen veelal in aanmerking komen voor de vergoeding van schoolfonds, sinterklaas- en schoolreisgelden. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, informeer dan bij de gemeente en vraag ons tijdig om een nota.

 

Agenda

16-17 november                                   Contactavonden                                    alle groepen

17 november                            Geert Teistheater, 13.15 uur                  groep 5 en 6

19 november                            Vergadering                                         kinderraad                   

23 november                            Jeugdavond                                          groepen 5 t/m 8

23 november                            Reünie commissie, 19.30 uur                 commissie

26 november                            Pepernoten bakken                               gr 4 en 7                     

30 november                            Schoen opzetten                                               alle groepen

30 november                            Pepernoten bakken                               gr 1,3 en 5

01 december                            Pepernoten bakken                               gr 2,8 en 6

04 december                            Sinterklaasfeest                                    alle groepen

07 december                            Vergadering                                         kinderraad

15 december                            Kerstbakjes maken, 18.00 uur               groepen 5 t/m 8

17 december                            Schoolkrant mee                                               alle groepen

17 december                            Kerstmaaltijd                                        alle groepen

18 december                            Vrij vanaf 12.00 uur                              alle groepen

 

 

 

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

OBS Meester Neuteboom                                                           e-mail : neuteboom@picto.nl

Mr. Neuteboomstraat 5                                                              website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                                                 Brinnr:14IM

tel 0599-612211

 

Nieuwsbrief Oktober-2  2009

 

Bedankt voor een fijne dag

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die er aan heeft bijgedragen dat ik zo’n fantastische dag had op 13 oktober, mijn 40 jarig onderwijsjubileum. Van het begin tot het eind was het verrassend en gezellig. Gewoontegetrouw ging ik met een witte auto naar school, maar deze keer een limousine. En niet alleen ik, maar ook de rest van ons gezin. Een hele aparte VIP-ervaring. Zeker als je ook nog door een motoragent en een politieauto wordt begeleid. Het plezier van de kinderen tijdens de goochelshow en de rest van de dag was hartverwarmend. Uiteindelijk heb ik het daar die 40 jaar voor gedaan. Van de prachtige foto van de kinderen, de boeken met hun tekeningen, het prachtige collier en oorbellen, de leuke cadeautjes en vele bloemen en kaartjes kunnen we nog alle dagen genieten. Ook hebben we genoten van de mooie woorden en leuke liedjes van kinderen, collega’s, oud- collega’s, stagiaires en ouder- en medezeggenschapsraad. Fijn dat er zoveel ouders ondanks drukke werkzaamheden de tijd genomen hebben om ’s middags langs te komen. Ik wil iedereen bedanken, mede namens mijn man en kinderen. We hebben enorm genoten!

 

Informatieavond lezen

Op deze avond werd op interactieve wijze door de heer Fred Kramer het belang van het lees/taalonderwijs  onder de aandacht gebracht. Erg jammer dat er voor zo’n belangrijk onderwerp niet meer ouders aanwezig waren. De heer Kramer heeft nog wat tips op papier gezet. Hebt u hier nog belangstelling voor, meldt dit dan even. Op het aansluitend zakelijk gedeelte werd besloten het sinterklaasgeld te verhogen naar € 9. Binnenkort  komt er informatie over dit feest.

 

Voorlichtingsavond groep 4

De avond voor groep 4 is gepland op maandag 2 november om 19.30 uur. Vanwege de ziekte van juf Gea hebben we deze avond uit moeten stellen. Juf Nicole zal de voorlichting geven.

 

Inloopdag 3 november

Op dinsdag 3 november is er een inloopdag. Op deze dag kunt u komen kijken in de klas bij uw zoon en of dochter. Het rooster van deze dag is als volgt:

 

Groep:

Tijd:

Activiteit:

1

08:30 - 09:00

Rekenen

2

13:15 - 13:45

Taalontwikkeling

3

11:30 - 12:00

Taalactiviteit

4

11:00 - 11:30

Taalactiviteit

5

10:30 - 11:00

Zelfstandig werken

6

09:00 - 09:30

Taalactiviteit

7

14:00 - 14:30

Geschiedenis

8

09:30 - 10:00

Taalactiviteit

 

Nationaal school ontbijt

Op woensdag 4 november nemen de leerlingen van onze school deel aan het Nationaal ontbijt. In het kader van gezonde voeding en sociale vorming krijgen de kinderen op woensdagochtend om 08:30 uur een ontbijt aangeboden op school. De kinderen hoeven deze ochtend dus niet thuis te ontbijten, maar doen dit op school.

 

Schoolreisgelden

Er kan elke week op dinsdagmorgen gespaard worden voor de schoolreis of gedeelten aanbetaald worden. Het bedrag voor groep 1 t/m 6 zal ongeveer € 25 bedragen, voor groep 7 en 8 € 50,-.

 

Agenda

03 november                          Inloopdag                                           alle groepen

16-17 november                     Contactavonden                                 alle groepen

23 november                          Jeugdavond                                        groepen 5 t/m 8

23 november                          Reünie commissie, 19.30 uur             commissie                 

30 november                          Schoen opzetten                                alle groepen

 

 

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom                                                           e-mail : neuteboom@picto.nl

Mr. Neuteboomstraat 5                                                              website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                                                 Brinnr:14IM

tel 0599-612211

 

Nieuwsbrief Oktober 2009

 

Schoolgids

De nieuwe schoolgids is klaar. Voorin zit de kalender met data die op dit moment bekend zijn (wijzigingen voorbehouden). Deel 1 van het vorig jaar kan verwijderd en vervangen worden door het nieuwe deel. De omslag houdt u en de delen 2 en 3 blijven in de map. De schoolgids wordt niet aan de leerlingen meegegeven maar kan door u bij de school worden opgehaald.

 

Leesinformatieavond

Op 12 oktober 2009 wordt om 19.30 uur onze ouderavond gehouden met als onderwerp: “Wij houden van lezen. U ook?”. Op deze avond is er een presentatie door de heer Fred Kramer, leesdeskundige van Bureau Cadenza en begeleider van onze school. We willen op deze belangrijke informatieavond graag veel ouders begroeten.

 

Samen lezen

Zoals u weet hebben we vorig jaar het Estafette lezen ingevoerd. Hieraan hebben we nu een vervolg gegeven. Aangezien het voor de kinderen verhoging van de resultaten opleverde, samen met uw inspanningen thuis, zijn we er toe overgegaan het gezamenlijk lezen in de gehele school uit te breiden naar 5x per week. Elke dag wordt er gelezen. Op maandag, dinsdag en donderdag om 13.15 uur en op woensdag en vrijdag om 8.30 uur. Dit kunnen verschillende vormen van lezen zijn. Tijdens deze leeslessen moet het in de school zo stil mogelijk zijn, wilt u daar ook rekening mee houden?

 

Tijd van binnenkomst

Gelet op ondermeer het gezamenlijk lezen, maar ook met de andere lessen willen we graag op tijd beginnen. De meeste leerlingen zijn op tijd, maar een aantal amper op tijd of te laat. Wij gaan daarom na de herfstvakantie de bel luiden om 8.25 uur, dan kunnen de kinderen naar binnen en om 8.30 uur bellen we weer. Dit is het startsein voor de lessen. We hopen op deze wijze de maximale onderwijstijd te benutten. We rekenen op uw medewerking.

 

Viswedstrijd

Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde middag. Ook het weer werkte erg mee. Er deden ruim 50 leerlingen mee en de opkomst van de supporters was hoog te noemen. Iedereen bedankt voor zijn of haar medewerking.

 

Nieuws van jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg gaat met ingang van dit schooljaar over op een ander oproepschema. Het onderzoek van de kinderen van groep 6 vervalt met ingang van dit schooljaar. Dit onderzoek vindt in het vervolg plaats in groep 7. De kinderen die in het komend schooljaar in groep 6 zitten, komen in het schooljaar 2010-2011 als groep 7 in aanmerking voor dit onderzoek. De inhoud van het onderzoek blijft gelijk.

 

Onderzoek van stem-, spraak- en / of taalproblemen

In een aantal gemeenten in de provincie Groningen, waaronder de gemeente Stadskanaal worden kinderen in groep 2 onderzocht op stem-, spraak- en/of taalproblemen. Dit gebeurt door de logopedist van de GGD. De logopedist voert een gesprekje met uw kind en laat uw kind enkele zinnen nazeggen. Daarnaast laat de logopedist uw kind enkele plaatjes benoemen. Na afloop van het onderzoek wordt gekeken of er een vervolgactie moet worden ondernomen (hercontrole, advies, verwijzing). Als er aanleiding toe is, wordt er contact met u opgenomen.

 

Acties

In het begin van het schooljaar deed de school mee aan de actie Jantje Beton. Op dit moment doen de kinderen van groep 7 en 8 mee aan de Kinderpostzegelactie.

Oud papier: Tijdens vakanties, vrije dagen en na schooltijd graag GEEN papier brengen. Het blijft dan staan met allerlei nare gevolgen vandien.

 

Jantje Beton

Deze actie verliep uitstekend. Er werd ruim € 1100,- binnengehaald. Veel kinderen hebben weer hun uiterste best gedaan, zoveel mogelijk geld in te zamelen. Enkele leerlingen hebben helaas niet de moeite genomen om een lot te verkopen. Erg jammer. Dit soort acties zijn niet alleen bedoeld om geld in te zamelen, maar doen vooral een beroep op het besef gezamenlijk iets voor anderen en de school te doen. We hopen dat u als ouder ook aan dit aspect aandacht wilt besteden. We danken iedereen voor de deelname.

 

Fluor

Er zijn een aantal leerlingen die wel het formulier hebben ingeleverd maar nog niet hebben betaald. Het bedrag is €2,50, graag betalen op de dinsdagmorgen.

 

 

Pleinafspraken

Denk nog even aan de volgende zaken:

Ø      Niet fietsen op het plein

Ø      Speelgoed netjes terugzetten in de hal

Ø      Geen rommel op het plein

Ø      Voetballen op het plein mag, alleen op afspraak.

Ø      Denk aan de regels en afspraken en de vier stappen.

 

Voor ouders geldt:

Ø      Fietsen zo plaatsen dat het niet hinderlijk is voor de kinderen en hulpdiensten (niet bij het hek dus!)

Ø      Niet roken op het plein

Ø      De auto’s juist parkeren

 

Spreekuur GGD

Het spreekuur van de GGD is voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Hiervoor kunt u met allerlei zaken terecht. Dit spreekuur is laagdrempelig en wat er besproken wordt blijft tussen de schoolverpleegkundige en u. Zij kan u wel de nodige adviezen geven. Het spreekuur is ’s morgens van 11.00 – 12.00 uur op de volgende data: 23 november, 14 januari, 18 maart en 15 juni. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Aly Hulshof.

 

Brede School Ter Maarssen

Onze school maakt gebruik van het Groninger Sport Model (GSM) en het BOS (Buurt Onderwijs Sport) model. Vanwege de deelname aan dit project hebben onze kinderen extra gymlessen. Tevens stellen we de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 in de gelegenheid op dinsdagmiddag gratis extra te sporten. Voor alle groepen is dit in de Neuteboomhal. Op deze middagen komen diverse sporten aan de orde. De kinderen zijn vrij om deze lessen te bezoeken, ouders zijn verantwoordelijk voor het brengen en halen. De lessen worden gegeven door een vakleerkracht.

 

Dinsdag!! Naschoolse middagactiviteiten Brede school Ter Maarssen

 

Datum

Activiteit

06 oktober

Salto

13 oktober

Dans

wo. 21 oktober (vakantie)

Wll sport (in De Spont groep 5 - 8)

27 oktober

Voetbal

03 november

Atletiek

10 november

Judo

17 november

10 tellen in de rimboe

24 november

Stormbaan

01 december

Pietengym

 

Groep 6, 7 en 8

15:30 uur - 16:30 uur        

Groep 3, 4 en 5

16:30 uur - 17:15 uur        

 

Boekenpret

In de groepen 1 en 2 is boekenpret ingevoerd. De kinderen krijgen allemaal hetzelfde leesboek mee naar huis en een bijbehorend werkboekje. U leest samen met uw kind het boekje en werkt samen in het werkboek.

 

Poppenspel

Op donderdag 8 oktober gaan we weer genieten van theater De Kleine Zon. Zij spelen voor de kleuters

De Letterreis”. Deze voorstelling is gebaseerd op de kinderboekenweek. De voorstelling is in het speellokaal. Alle deelnemers van de Brede School Ter Maarssen komen deze voorstelling zien. 

 

Agenda

12 oktober                                           Vergadering                                                        kinderraad

12 oktober                                           Zakelijke ouderavond                                       alle ouders

15 oktober                                           Schoolkrant mee                                                                alle groepen

17 t/m 25 oktober                                               Herfstvakantie                                                    alle groepen

26 oktober                                           Reünie commissie vergadering, 19.30 uur 

27 oktober                                           Jeugdavond                                                        groepen 5 t/m 8

27 oktober                                           Vergadering MR, 19.30 uur                             MR leden

03 november                                      Inloopdag                                                            alle groepen

16 november                                      Vergadering                                                        kinderraad

16-17 november                                 Contactavonden                                                 alle groepen

16-17 maart                                        Contactavonden                                                 alle groepen

23 november                                      Jeugdavond                                                        groepen 5 t/m 8

 

 

 

 

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom                                                    e-mail : neuteboom@picto.nl

Mr. Neuteboomstraat 5                                                         website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                                          Brinnr:14IM

tel 0599-612211

 

Nieuwsbrief September 2009

 

Voorlichtingsavonden

De eerste ouders konden we verwelkomen op de diverse voorlichtingsavonden. De data voor de avonden staan op de agenda. Voor groep 2 en 4 volgen nieuwe data. We vinden uw aanwezigheid erg belangrijk en hopen u op deze avonden te kunnen begroeten.

 

Viswedstrijd

De jaarlijkse viswedstrijd wordt gehouden op donderdag 17 september. Het belooft weer een gezellige middag te worden. Heb jij je al opgegeven voor de viswedstrijd?

Supporters zijn natuurlijk van harte welkom.

 

Kinderraad

We zijn weer gestart met de kinderraad. De kinderraadleden zijn: Jarno, Demi, Milla, Suzan, Jamilla, Givana, Jasper J. en Jesper.

 

Kinderpostzegels

Woensdag 23 september start de kinderpostzegelactie. Fijn dat onze leerlingen zoveel voor goede doelen over hebben. We wensen hen ook met deze actie veel succes.

 

Leesinformatieavond

Deze ouderavond wordt gehouden op 12 oktober. U weet dat we al enkele jaren veel extra aandacht besteden aan lees/taalonderwijs. Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor het reken- en taalonderwijs, maar zeker ook voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Vanaf groep 1 wordt hier erg veel aandacht aan besteed. We willen ook op dit gebied het maximale aan de kinderen aanbieden en proberen samen met u het kind optimaal te laten presteren. Wij hebben daarbij vorig jaar extra ondersteuning gevraagd van het bureau Cadenza. De heer Fred Kramer van dit bureau overlegt regelmatig met ons over het leesonderwijs en bezoekt de groepen. Hij wil u op deze avond graag informeren over de werkwijze van onze school en geeft u graag tips om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. We nodigen u dan ook van harte uit deze avond bij te wonen. Houd deze avond nu reeds vrij. Nadere gegevens volgen.

 

Krentenbaard

Enkele kinderen hebben “krentenbaard”. Dit zijn plekjes op de huid die bij aanraken besmettelijk zijn. In overleg met de GGD het volgende advies: U moet hiermee naar de dokter gaan, er zal dan zalf gegeven worden. Plekken die in aanraking met anderen of meubilair kunnen komen, moeten worden afgedekt.

 

Gym groep 5 op vrijdagmiddag

Deze groep heeft op de vrijdagmiddag het laatste uur gym. Zij mogen vanuit de gymles rechtstreeks naar huis. Wanneer u uw kind komt halen, kunt u buiten bij het gymlokaal uw kind opwachten.

 

Nationaal Schoolontbijt

Op 4 november nemen de leerlingen van onze school deel aan het Nationaal Schoolontbijt. In het kader van gezonde voeding en sociale vorming krijgen de kinderen om 08.30 uur een ontbijt aangeboden op school. De kinderen hoeven deze ochtend dus niet thuis te ontbijten, maar doen dit op school.


 

Financiën

Financiële zaken zoals betaling schoolfonds, fluor, schoolreis- en sinterklaasgelden kunnen op dinsdagmorgen worden afgehandeld bij mevrouw Peereboom. We geven er de voorkeur aan dat u de betalingen overmaakt op ons rekeningnummer 4427013 t.n.v schoolkas Meester Neuteboomschool.

 

Huiswerk

Wij kiezen er voor om huiswerk mee te geven, omdat het de zelfstandigheid van de kinderen vergroot, maar ook omdat we dan meer effectieve leertijd overhouden. Het maken van huiswerk is een goede voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. Huiswerk kan worden gegeven aan de gehele groep of een individu. Het kan bestaan uit het oefenen en memoriseren van bijvoorbeeld de dicteewoordjes, het afmaken van werk, een korte zelfstandige studie of het maken van een werkstuk. Het huiswerk wordt meegegeven in mapjes. Op de voorlichtingsavonden wordt u hierover nader geïnformeerd.

 

Vrije dag

Alle leerlingen zijn in verband met een studiedag van het team vrij op woensdag 30 september.

 

Agenda

15 september                   Voorlichtingsavond                      groep 6

16 september                   Voorlichtingsavond                      groep 3

17 september                   Viswedstrijd                              alle groepen

30 september                   Studiedag personeel                    alle leerlingen vrij

12 oktober                      Vergadering                              kinderraad

12 oktober                       Zakelijke ouderavond                  alle ouders

15 oktober                       Schoolkrant mee                         alle groepen

17 t/m 25 oktober             Herfstvakantie                           alle groepen

27 oktober                      Jeugdavond                               groepen 5 t/m 8

27 oktober                      Vergadering MR, 19.30 uur           MR leden

03 november                   Inloopdag                                  alle groepen

16 november                   Vergadering                               kinderraad

 

Verkeerde data vorige nieuwsbrief, nieuwe data:

16-17 november               Contactavonden                          alle groepen

16-17 maart                     Contactavonden                          alle groepen

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

 

OBS Meester Neuteboom                                                          e-mail : neuteboom@picto.nl      

Mr. Neuteboomstraat 5                                                              website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                                                Brinnr:14IM

tel 0599-612211                                                                                      

Nieuwsbrief augustus 2009

 

Welkom allemaal

Na 6 weken zijn we dan weer met zijn allen aan de slag gegaan. En… het lijkt of we nooit weggeweest zijn. Wel hebben we dit schooljaar alle klassen bezet omdat alle groepen apart zitten. De vakantie was bedoeld om eens lekker tot rust te komen of juist heel actief bezig te zijn en de dingen te doen die je al lang wilde doen. Sommige kinderen vermaakten zich uitstekend thuis, anderen maakt korte tripjes of langere reizen. Het gaat erom dat iedereen er van heeft genoten. We hopen dat leerlingen en ouders weer veel energie hebben en met plezier aan de slag gaan. We gaan er weer voor met zijn allen in dit nieuwe schooljaar. We wensen iedereen een fijn en gezond schooljaar.

 

Het kind, de ouder en de school

Het woordje samen is van groot belang. Immers alleen door een goede samenwerking kunnen we proberen het hoogste rendement te behalen uit de ontwikkeling van onze kinderen. Wij doen dan ook dit nieuwe schooljaar graag weer een beroep op u. Allereerst is het van belang dat een kind zich prettig voelt, dit geldt zowel voor de situatie thuis als op school. Alleen door goed overleg tussen de ouders/verzorgers en de leerkrachten, kunnen we een gunstig leerklimaat creëren. We willen u dan ook zo veel mogelijk bij het leerproces betrekken. Stel uw vragen, kom langs en bezoek onze informatieavonden, contactdagen en inloopdagen.

 

Personeel

Zoals al voor de vakantie is aangegeven kunnen we dit schooljaar twee nieuwe collega’s begroeten. Lammie Vos- Steensma en Kees Vijfhuize. We heten hen nogmaals van harte welkom en wensen ze een fijne Neuteboomperiode. Juf Nicole blijft ook nog even omdat juf Noortje nog op arbeidstherapeutische basis werkt.

 

Voorlichtingsavonden

We hopen u ook binnenkort te zien op onze voorlichtingsavonden. Op deze avonden wordt u uitgebreid voorgelicht over de activiteiten die het komend schooljaar plaats gaan vinden in de groep van uw kind. U kunt dan ook nader kennismaken met de leerkracht en wordt ingelicht over vele zaken zoals b.v. extra zorg, de methoden, thuishulp en huiswerk. Het is van groot belang dat u deze avonden bezoekt. De data en opgavestrook vindt u verderop. Wilt u de strook in elk geval mee terug geven?

 

Vele handen……….

Ook zien we graag weer de vele vrijwilligers die op diverse manieren hulp bieden binnen onze school. Het kan gaan om het begeleiden van kinderen, verrichten van hand-en spandiensten en het organiseren van activiteiten.

 

Stagiaires

De studenten druppelen in de komende weken ook weer binnen. Enkelen zijn al weer aan de slag. Dankzij deze collega's in spé kunnen we weer veel extra hulp verlenen en stellen wij hen in de gelegenheid de nodige ervaring op te doen. We wensen hen een leerzame en prettige periode op onze school.

 

Gym/zwemtijden;

Groep 1 en 2:                Dagelijks gym in speellokaal of gymlokaal. Dit kan vervangen worden door buitenspel bij mooi weer. Gymkleding niet nodig er wordt in ondergoed gegymd.

Groep 3:                       Gym op dinsdagochtend en woensdagochtend

Groep 4:                      Gym op donderdagochtend en vrijdagmiddag

Groep 5:                       Gym op woensdagochtend en vrijdagmiddag

Groep 5:                       Zwemmen op maandag in week: 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 en 27  De leerlingen gaan op de fiets!

Groep 6                                    Gym op woensdagmorgen en vrijdagmiddag

Groep 7:                      Gym op dinsdagochtend en donderdagochtend 

Groep 8:                       Gym op maandagochtend en donderdagochtend                        

 

De afspraken inzake de kleding etc zijn te vinden in de schoolgids. We willen er voor de goede orde nogmaals op wijzen dat er na de les gedoucht dient te worden!

 

Methoden

We starten dit jaar met een nieuwe methode voor Nederlandse taal: Taal in beeld is de naam en we hopen dat deze uitdagende en splinternieuwe methode de leerlingen erg aanspreekt en nog meer dan de oude methode, samen met de leerkracht, de kinderen de nodige kennis en vaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal en spelling bijbrengt.

 

Bibliobus

Elke dinsdagochtend tussen 11 en 12 uur wordt de bibliobus bezocht. De kinderen van alle groepen kunnen dan boeken lenen. Deze mogen drie week geleend worden, daarna volgt een boete. Dus even opletten. Het is een positieve ontwikkeling dat veel kinderen boeken lenen om op deze manier ongemerkt de taalontwikkeling te bevorderen. We hopen dat u van huis uit dit ook stimuleert. Vanwege de korte periode die voor het ruilen beschikbaar is gaan de groepen om de week. Het schema is als volgt:

Groep 1, 2, 3 en 4: week 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24 en 26

Groep 5, 6, 7 en 8: week 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 en 27      

 

Brede school

In het kader sport en bewegen gaan we met zijn allen het schooljaar actief beginnen op 19 augustus om 12.00 uur op het plein.

 

Jantje Beton

Op 9 september starten we weer met de actie Jantje Beton. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op stap om zoveel mogelijk loten te verkopen. De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton, de andere helft is voor de school.

 

Viswedstrijd

De jaarlijkse viswedstrijd wordt gehouden op donderdagmiddag 17 september bij de kanovijver. Geef je binnenkort op en kom deze middag. Supporters van harte welkom.

 

Vrije middag

Alle leerlingen zijn in verband met een studiedag van het team vrij op woensdag 30 september.

 

Schoolfonds

De bedragen voor het schoolfonds zijn dit schooljaar :

Eerste kind                              € 1.50               Per jaar            € 16.50

Tweede kind                             € 1.25               Per jaar            € 13.75

Derde en volgende kinderen      € 1.00               Per jaar            € 11,00

We geven er de voorkeur aan dat u het bedrag overmaakt op ons rekeningnummer 4427013 t.n.v schoolkas Meester Neuteboomschool. Wilt u het bedrag in één keer contact betalen dan kunt u dit op dinsdagmorgen afrekenen op school.

 

Financiën

Financiële zaken kunnen op dinsdagmorgen worden afgehandeld bij mevrouw Pereboom, zij neemt het over van mevrouw Huizing. De familie Huizing heeft jarenlang de financiële zaken van onze school op een zeer accurate manier behartigd. Wij zijn hun beide zeer erkentelijk. De werkzaamheden van de heer Huizing zullen op de zakelijke ouderavond worden overgedragen aan mevrouw Dekens. Geweldig bedankt voor de vele, vele uren die jullie hier belangeloos aan hebben besteed.

 

Participatiefonds

Mensen met een minimuminkomen kunnen veelal in aanmerking komen voor de vergoeding van schoolfonds, sinterklaas- en schoolreisgelden. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, informeer dan bij de gemeente en vraag bij ons een nota.

 

Overblijven

Bij ons kunnen de kinderen tussen de middag van 12.00 uur tot 13.05 uur op school overblijven. De kinderen staan onder toezicht van een overblijfhulp. Deze begeleidt de kinderen tijdens het overblijven, het gezamenlijk eten en het doen van spelletjes of andere activiteiten. Bij mooi weer wordt er ook buiten gespeeld.

Het overblijven kost € 1,50 per keer. Dit bedrag kan dagelijks worden betaald aan de overblijfmoeder of via een knipkaart (10 x = € 15,- te koop op de dinsdagmorgen).

 

Pestprotocol

Duidelijk is dat pesten niet is toegestaan. Om zaken duidelijk te houden zijn er in de klassen “pestprotocollen”. Deze worden door de leerlingen ondertekend. Ook is het van belang dat ze zich houden aan “de vier stappen”. Wanneer leerlingen dit niet doen, worden ze er uiteraard op aangesproken. Komt dit herhaaldelijk voor, dan wordt er contact met de ouders opgenomen. Wij rekenen op uw medewerking. Kom altijd langs als er problemen zijn!

 

Wat eten en drinken we zoal in de pauze.

De meeste kinderen nemen iets mee voor de pauze. Dit is natuurlijk prima. Het is echter niet de bedoeling dat er snoep, chips, koekjes etc worden meegenomen. Het aanbod in gezonde tussendoortjes is groot. Maak hier gebruik van.

 

Plein

’s Ochtends en ’s middags bij aankomst op school mogen de leerlingen gaan spelen op het grote en het kleine plein. Er mag geen gebruik gemaakt worden van skeelers, stepjes etc. in verband met de veiligheid.

 

Hoe komen we binnen

Ook bij het binnenkomen van de school behoren regels. We herinneren u nog even aan de afspraak. Eerst komen de leerlingen van groep 3 binnen, daarna de leerlingen uit groep 7, dan de leerlingen uit groep 1 en tot slot de leerlingen uit groep 2. Daarna gaan de ouders van de leerlingen uit groep 1 naar binnen, achteraan graag de ouders met “voertuigen”. Van de rest van de kinderen wordt er buiten afscheid genomen. Hebt u iets te melden, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Op allerlei momenten is er volop gelegenheid met de leerkracht of de directie te overleggen. De volgorde bij de linkeringang is: eerst groep 6, daarna groep 8, dan groep 4 en tenslotte groep 5. Deze kinderen komen binnen zonder ouders. De fietsenberging staat vaak erg vol. Alleen kinderen die een behoorlijke afstand af moeten leggen behoren op de fiets te komen. Zet de fietsen op slot in de berging en ga zorgvuldig met de sleutel om. De school is niet verantwoordelijk voor vernielingen aan de fietsen en diefstal. Zorg dat er na schooltijd geen fietsen blijven staan!

 

Verkeerssituatie en parkeren rond de school.

Denkt u eraan dat er in de Meester Neuteboomstraat  éénrichtingsverkeer is  Natuurlijk houdt u hier rekening mee. De parkeerplaatsen voor de Kinderopvang zijn bestemd voor de ouders van deze instantie. Denkt u er ook aan niet voor of in de toegang van onze school te parkeren of uw fiets er te stallen? Hulpdiensten moeten hier langs kunnen. aan de Lange Raai is over het algemeen weinig plaats om te parkeren. Veroorzaak geen last voor onze buurtbewoners. Parkeer nooit op de stoep of voor een inrit! De politie gaat controleren!

 

Kinderraad

We gaan weer starten met de kinderraad. De bijeenkomsten zijn na schooltijd. De leerlingen treden op als vertegenwoordigers van medeleerlingen. Zij brengen zowel positieve dingen in als zaken die minder goed verlopen. Tevens denken ze mee over de invulling van de jeugdavonden en andere evenementen. De bijeenkomsten zijn gepland op 7 september, 12 oktober, 16 november, 7 december, 18 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 31 mei en 28 juni van 15.15 uur tot ± 16.00 uur. Juf Gea begeleidt de kinderraad.

 

Leesinformatieavond

Deze ouderavond wordt gehouden op 12 oktober. U weet dat we al enkele jaren veel extra aandacht besteden aan lees/taalonderwijs. Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor het reken- en taalonderwijs, maar zeker ook voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Vanaf groep 1 wordt hier erg veel aandacht aan besteed. We willen ook op dit gebied het maximale aan de kinderen aanbieden en proberen samen met u het kind optimaal te laten presteren. Wij hebben daarbij vorig jaar extra ondersteuning gevraagd van het bureau Cadenza. De heer Fred Kramer van dit bureau overlegt regelmatig met ons over het leesonderwijs en bezoekt de groepen. Hij wil u op deze avond graag informeren over de werkwijze van onze school en geeft u graag tips om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. We nodigen u dan ook van harte uit deze avond bij te wonen. Houd deze avond nu reeds vrij. Nadere gegevens volgen.

 

Jeugdgezondheidszorg

Met vragen en problemen over uw kind kunt u via de school terecht bij mevrouw J. Wilms van de GGD.

 

Info

Inmiddels hangt er een monitor in de aula waar actuele zaken op staan vermeld. Ook foto’s krijgen een plaatsje. De leerlingen uit de bovenbouw verzorgen de informatie.

 

Controle hoofdluis

Na de zomervakantie is er weer gecontroleerd op hoofdluis. We kunnen constateren dat deze controle goed werkt. Er zijn vrijwel geen kinderen die bezoek van deze beestjes hebben. Blijft u ook thuis regelmatig controleren. De volgende controle op school is na de herfstvakantie. We zoeken nog ouders die het controleteam willen versterken.

 

Van de oudpapiercommissie,

Op de volgende data komen wij bij de ouders die zich hebben aangemeld, het oud papier weer ophalen. Noteert u deze data op uw kalender. Hebt u zich nog niet aangemeld, maar stelt u het op prijs dat ook uw papier wordt gehaald, laat het ons dan weten.

Vanaf  9.00 uur komen onze vrijwilligers langs. Indien mogelijk graag het oud papier bij de deur of straat zetten, dit bespaart onze vrijwilligers een hoop tijd.

Wij beginnen 5 september 2009.

De daar op volgende data zijn:

03 oktober 2009                                               06 maart 2010

07 november 2009                                10 april 2010

12 december 2009                                15 mei 2010

09 januari 2010                                    12 juni 2010

06 februari 2010                                               10 juli 2010

Met Vriendelijke Groet,

OR Mr Neuteboomschool / oud papier commissie

 
Agenda:

 

Voorlichtingsavonden:

groep 1                         07 september   

groep 2                         07 september

groep 3                         16 september

groep 4                         14 september

groep 5                         10 september

groep 6                         15 september

groep 7                         09 september   

groep 8                         09 september

Alle avonden beginnen om 19.30 uur

 

Contactdagen:                                      Cito eindtoets groep 8:

12 en 13 december 2005                                   02, 03 en 04 februari 2010

27 en 28 maart 2006                            

                                   

Leesinformatieavond.                            Sinterklaasfeest

12 oktober 2009                                   Vrijdag 4 december 2009

                                                          

Jeugdavonden:                                     Inloopdagen:

17 september 2009 viswedstrijd             02 november 2009

27 oktober 2009                                   11 februari 2010

15 december 2009 kerstbakjes              27 mei 2010

25 januari 2010

18 februari 2010 carnaval                     

22 maart 2010                         

 

Schoolkrant mee op:                             Vergadering MR

15 oktober 2009                                               01 september 2009

17 december 2009                                27 oktober 2009

01 april 2010                                        26 januari 2010

09 juli 2010                                          09 maart 2010

                                                           18 mei 2010

                                                           29 juni 2010

 

Kinderraad                                           Schoolkamp groep 7/8:

07 september 2009                               26, 27 en 28 mei 2010

12 oktober 2009

16 november 2009                                Studiedag(leerlingen vrij):

07 december 2009                                30 september 2009

18 januari 2010

08 februari 2010                                               Brede school:

08 maart 2010                                      Samen bewegen 19 augustus 12.00uur (plein)

12 april 2010                                       

31 mei 2010

28 juni 2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invullen s.v.p

 

Voorlichtingsavond

 

Naam: ……………………….ouder van: ……….. ……………

A:                            bezoekt de voorlichtingsavond van groep……... op ……… september                  

B:                            kan beslist niet, maakt een andere afspraak.

Omcirkel A of B en geef het strookje vóór 1 september terug.

 

Zoals reeds in de brief is aangegeven vinden we het van groot belang dat u deze informatieavonden bezoekt.

 

 

 

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom                                                          De-mail : neuteboom@picto.nl

Mr. Neuteboomstraat 5                                                              website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                                                Brinnr:14JM

tel 0599-612211

 

Nieuwsbrief juni (4) 2009

 

De laatste week van het schooljaar 2008-2009

Weer een schooljaar voorbij. Een jaar waarin we weer konden genieten van het begeleiden van leerlingen, het behalen van leuke resultaten en soms de teleurstelling voor kind, leerkracht en ouder. We genoten van leuke reacties, stralende kinderen en ouders. Leerlingen die zich erg hebben ingezet om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken samen met de leerkracht en de ouders. Ging het eens wat minder dan probeerden we toch om samen de schouders er onder te zetten. Wij bedanken iedereen voor een fijne samenwerking. Het belangrijkste hiervoor is toch het onderhouden van een goed contact.

Diverse stagiaires verlaten uiteraard ook onze school. Wij hebben geprobeerd hen te ondersteunen en zij ondersteunden leerkracht en leerling. Een fijne groep die niet te beroerd was om de handen uit de mouwen te steken. Wij wensen ook deze groep collega’s veel succes.

 

Leerlingen Spitzen

Reeds een week zijn de leerlingen van de Spitzenschool vertegenwoordigd in onze groepen. Natuurlijk voor hun een hele overgang. Voor ons lijkt het echter alsof ze er al lange tijd waren. Nogmaals van harte welkom en een fijne Neuteboomtijd. Dat geldt natuurlijk ook voor meester Kees en juf Lammie.

 

Afscheid groep 8

We namen afscheid van groep 8 op dinsdagmiddag 23 juni met een bezoek aan de Smelt in Assen. We wensen deze gezellige groep kinderen het allerbeste voor de toekomst. Veel succes op het vervolgonderwijs! Kom nog eens langs!

 

Even kennis maken met de nieuwe groep…………..

Op maandag 29 juni gingen de leerlingen even aan de slag in de nieuwe groep. Spannend.

 

Struunpad

Op dinsdagmorgen 30 juni gaan de groepen 5 en 6 vanaf 09.00 uur Strunen. We vertrekken om precies 08.30 uur vanaf school. We lopen naar het pad.

 

Vossenjacht

Donderdag 2 juli houden we een gezellige dag. We gaan met alle groepen op vossenjacht. Alle leerlingen moeten om 8.30 uur aanwezig zijn op school. Om 09.30 uur start de jacht naar de vossen. Tussen de middag houden we een picknick op het plein. De ouders die deze dag begeleiden verzoeken we om 8.30 uur op school aanwezig te zijn om brood te smeren. Om 13.00 uur zijn de leerlingen vrij.

 

Laatste schooldag

Vrijdagmorgen 3 juli is de laatste dag van dit schooljaar. De leerlingen van groep 1 zijn vrij zoals altijd op vrijdag. De overige leerlingen zijn vrij om 12.00 uur.

 

Afsluiting Veenlab, Lilienthal

Vrijdag 19 juni om 7.00 uur vertrokken onze groep 7/8 samen met die van cbs Anne de Vries met de bus naar Lilienthal, om het project Veenlab 2009 gezamenlijk af te sluiten met de Trupermoorschool. De afgelopen periode is er veel contact geweest tussen de scholen, waarbij gebruik werd gemaakt van conferencingsets, de Veenlabomgeving en Digikrant. Via de conferencingsets maakten de kinderen in het Engels kennis met elkaar en konden ze informatie en werkstukken met elkaar uitwisselen. Op de Trupermoorschool werden de kinderen ontvangen met zelfgemaakte koek in de vorm van turfjes en konden ze de werkstukjes bewonderen die ze eerder via de videoconferencing hadden gezien. Na de lange busrit konden de leerlingen zich met elkaar even uitleven op het plein. Na deze korte pauze gingen ze gezamenlijk met bussen richting een nabijgelegen veenmuseum waar een oude veenboerderij werd bezocht en een wandeling werd gemaakt door het veengebied. Het bezoek werd afgesloten met een door de Duitse kinderen bereidde picknick, waarna iedereen na een afscheidslied weer tevreden en voldaan huiswaarts ging. We kijken terug op een zeer geslaagd project waar ict, taal, cultuur en samenwerken de boventoon voerden.

 

Vakantierooster schooljaar 2009-2010

Herfstvakantie                          17 oktober 2009 t/m 25 oktober 2009

Kerstvakantie                           19 december 2009 t/m 03 januari 2010

Voorjaarsvakantie                     20 februari 2010 t/m 28 februari 2010

Goede vrijdag + 2e Paasdag       02 april 2010 t/m 05 april 2010  

Meivakantie                              30 april 2010 t/m 12 mei 2010

Hemelvaart                               13 mei 2010 t/m 16 mei 2010

Pinkstervakantie                                   23 mei 2010 t/m 24 mei 2010

Zomervakantie                         10 juli 2010 t/m 22 augustus 2010

Dit rooster is bindend.

 


 

Het nieuwe schooljaar

Op 17 augustus zijn we natuurlijk allemaal weer uitgerust en hebben we verschrikkelijk veel zin om weer naar school te gaan. Het is dan ook heel normaal als u uw kind deze dag tot in de nieuwe klas begeleidt. We hanteren de volgende regels. Eerst komen de leerlingen van groep 3 binnen, daarna de leerlingen uit groep 7, dan de leerlingen uit groep 1 en tot slot de leerlingen uit groep 2. Daarna gaan de ouders van de leerlingen uit groep 1 naar binnen, achteraan graag de ouders met “voertuigen”. Van de rest van de kinderen wordt er buiten afscheid genomen. Hebt u iets te melden, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Op allerlei momenten is er volop gelegenheid met de leerkracht of de directie te overleggen. De volgorde bij de linkeringang is: eerst groep 8, daarna groep 6, dan groep 4 en tenslotte groep 5. Deze kinderen komen binnen zonder ouders. De fietsenberging staat vaak erg vol. Alleen kinderen die een behoorlijke afstand af moeten leggen behoren op de fiets te komen. Zet de fietsen op slot in de berging en ga zorgvuldig met de sleutel om. De school is niet verantwoordelijk voor vernielingen aan de fietsen en diefstal. Zorg dat er na schooltijd geen fietsen blijven staan!

 

Oud papier

U bent gewend dat het oud papier eens per maand wordt opgehaald. Dat zal in de maand juli nog gebeuren op de 4de, de maand augustus kan er geen oud papier verzameld worden maar in september ziet u ons weer verschijnen. U kunt natuurlijk tijdens schooluren altijd uw oud papier brengen. We zoeken nog een aantal reserve ouders voor het komend seizoen. We bedanken alle ouders die dit jaar hebben deelgenomen voor hun enorme inzet.

 

BEDANKT……….BEDANKT……….BEDANKT……….BEDANKT……….BEDANKT………

We kijken terug op een gezellig schooljaar. Velen hebben daaraan een bijdrage geleverd. Een dankwoord aan leerlingen, personeel, ouders en verzorgers is dan ook op zijn plaats. Ieder heeft op zijn eigen wijze bijgedragen aan vele activiteiten op de Meester Neuteboomschool. De leerlingen door hun sprankelende aanwezigheid. Het personeel vanwege een zeer flexibele opstelling, waardoor we in staat waren de zaken prima draaiende te houden ondanks de afwezigheid van een aantal personeelsleden. De Ouderraad heeft wederom enorm veel werk verzet en zorgde er samen met andere ouders, die hun diensten aanboden, voor dat er weer veel voor onze leerlingen werd gedaan. De MR door de zakelijke kant goed te laten verlopen. Positief en prettig is de open houding waarmee leerlingen, personeel en ouders problemen bespreekbaar maken en weten op te lossen. Iedereen bedankt voor het vertrouwen. Ik zie de samenwerking graag voortgezet in het volgend schooljaar.

 

Aly Corporaal

 

Agenda:

30 juni                                     Struunpad                                            groep 5 en 6

01 juli                                      Rapport mee                                        alle groepen

02 juli                                      Vossenjacht en picknick, 13.00 uur vrij   alle groepen

03 juli                                      Laatste schooldag, 12.00 uur vrij                        alle groepen

04 juli t/m 16 augustus              Zomervakantie                                     alle groepen

17 augustus                              Start schooljaar                                    alle leerlingen

 

We wensen iedereen een prettige vakantie en de leerlingen die de schoolverlaten en fijne tijd op de nieuwe school en een goede toekomst!!!!!

 

 

 

 

Het team wenst jullie 
een fijne vakantie

 

 

 

 

Nieuwsbrief juni 2009 (3)

 

Voor zover de gegevens op dit moment bij ons bekend zijn, ziet de situatie er (onder voorbehoud)

als volgt uit:

Zoals bij u al bekend is, wordt ons team uitgebreid met Kees Vijfhuize en Lammie Vos. Wij heten hun van harte welkom en wensen hun een fijne Neuteboomtijd.

 

Leerkracht

groep

Juf Alida Vos

1

Juf Bianca Burgmans

2

Juf Dorthe Ahlers / juf Noortje Schrik

3

Juf Gea Glazenborg / juf Lammie Vos

4

Juf Wilma Greven

5

Juf Alexandra Zuidhof

6

Meester Kees Vijfhuize

7

Juf Ellen Sloots/ juf Dorthe Ahlers/ Meester Peter Vermeij

8

 

Zowel juf Dorthe als juf Lammie begeleiden leerlingen uit meerdere groepen.

 

Waterfun parcours

Woensdag 17 juni a.s. van 14.00 - 16.00 uur in het Pagecentrum voor kinderen met zwemdiploma A & B.

Op donderdag 20 augustus, oefenen voor De Rode loper van zaterdag 22 augustus in het open water. Tijdstip nog niet bekend.

 

Lilienthal

In het kader van het project Veenlab gaan de kinderen van groep 7 en 8 vrijdag 19 juni op excursie naar Lilienthal in Duitsland. We vertrekken om 7.00 uur!

 

Nieuwe leerlingen

Op 22 juni komen de leerlingen van de G.W. Spitzenschool officieel op onze school. Tevens zullen er diverse materialen van hun school naar onze school gaan. Doordat alle klassen bezet zijn, is er weinig extra ruimte. Volgend jaar zullen er nieuwe ruimtes aangebouwd worden. Dit houdt in dat we daar nu wel al de materialen voor hebben, maar deze op moeten slaan. Heeft u nog ruimte voor onze materialen, dan horen wij dit graag!  

 

Afscheid groep 8

We nemen afscheid van groep 8 op dinsdagmiddag 23 juni in het zwembad. Nader bericht volgt.

 

Even kennis maken met de nieuwe groep…………..

Op maandag 29 juni gaan de leerlingen even aan de slag in de nieuwe groep. Spannend. Groep 8 is om 11.30 uur vrij.

 

Vossenjacht

Donderdag 2 juli houden we een gezellige dag. Wij zijn van plan een vossenjacht in het Pagedal te organiseren. Dit vraagt echter heel veel begeleiders. Gelukkig hebben een aantal begeleiders zich al aangemeld, we zoeken er nog 17. Als dit niet lukt, gaan we de dag op een andere manier invullen. Als u het leuk vindt, dan kunt u zich alsnog op school aanmelden. We houden aansluitend een picknick. De ouders die dan begeleiden verzoeken we om 8.30 uur op school aanwezig te zijn om brood te smeren. Wilt u broodmessen en messen om te smeren mee brengen! Alle leerlingen zijn ’s middags vrij.

 

Laatste schooldag

Vrijdagmorgen 3 juli is de laatste dag van dit schooljaar. De leerlingen van groep 1 zijn vrij zoals altijd op vrijdag. De overige leerlingen zijn vrij om 12.00 uur.

 

Agenda

19 juni                   Lilienthal                                                              groep 7 en 8

22 juni                   Leerlingen Spitzenschool

                               draaien vanaf vandaag mee                           alle groepen

29 juni                   Kijkje nemen in de nieuwe groep                   alle groepen

29 juni                   Vergadering reünie commissie

30 juni                   Vrije middag                                                       groep 1 t/m 3

02 juli                    Vossenjacht, vrij om 13.00 uur                        alle groepen

03 juli                    Laatste schooldag, vrij om 12.00 uur            alle groepen

 

 

 

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom                    tel 0599-612211                                    Brinnr:14IM

Mr. Neuteboomstraat 5                         e-mail : neuteboom@picto.nl

9502 CR Stadskanaal                          website : neuteboom.picto.nl

 

Nieuwsbrief juni 2009 (2)

 

Brede school

Op vrijdag 12 juni sluiten we het Brede Schooljaar af met een beweegdag voor de groepen 3 t/m 8. De leerlingen gaan naar de atletiek baan (hier is ook de sportdag gehouden).

Groep 3 en 4 moeten hier om 8.45 uur aanwezig zijn. Voor de pauzes kan er eten en drinken meegegeven worden. Om 11.45 uur kunnen de kinderen weer gehaald worden. ’s Middags zijn beide groepen vrij.

Programma:

Groep 3:                09.00 - 10.00 Hockey

                               10.00 - 11.00 Atletiek (kogelstoten, speerwerpen, verspringen)

                               11.00 - 12.00 Korfbal

Groep 4:                                09.00 - 10.00 Atletiek

                               10.00 - 11.00 Korfbal

                               11.00 - 12.00 Hockey

De groepen 5 t/m 8 gaan ’s middags op eigen gelegenheid naar het veld. Zij moeten om 12.45 uur aanwezig zijn en zijn klaar om 15.15 uur.

Deze groepen zijn ’s ochtends om 11.30 uur vrij.

 

Groep 5/6:            13.00 - 13.50 Hockey

                               13.50 - 14.40 Atletiek

                               14.40 - 15.15 Korfbal (onder voorbehoud)

Groep 7 13.00 - 13.50 Atletiek

                               13.50 - 14.40 Korfbal        

                               14.40 - 15.15 Hockey

Groep 8 13.00 - 13.50 Korfbal        

                               13.50 - 14.40 Hockey

                               14.40 - 15.15 Atletiek

 

Lilienthal

In het kader van het project Veenlab gaan de kinderen van groep 7 en 8 vrijdag 19 juni op excursie naar Lilienthal in Duitsland. Samen met de kinderen van de Anne de Vriesschool zullen we de Duitse school bezoeken, waarmee we onlangs een aantal keer videocontact hebben gehad. Na de ontmoeting met de Duitse kinderen zullen we gezamenlijk verder rijden naar een veenmuseum in Duitsland. (zie verder infobrief)

 

Vossenjacht

Donderdag 2 juli houden we een gezellige dag. Wij zijn van plan een vossenjacht in het Pagedal te organiseren. Dit vraagt echter heel veel begeleiders. Als u het leuk vindt om op deze ochtend een groep te begeleiden, dan kunt u zich op school aanmelden. We houden aansluitend een picknick. Ook hiervoor zoeken we ouders zodat de ouderraad wat ontlast wordt. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht.

 

Oud papier

U bent gewend dat het oud papier eens per maand wordt opgehaald. Dat zal in de maand juli nog gebeuren op de 4de, de maand augustus kan er geen oud papier verzameld worden maar in september ziet u ons weer verschijnen. U kunt natuurlijk tijdens schooluren altijd uw oud papier brengen. We zoeken nog een aantal reserve ouders voor het komend seizoen. We bedanken alle ouders die dit jaar hebben deelgenomen voor hun enorme inzet.

 

Laatste schooldag

Vrijdagmorgen 3 juli is de laatste dag van dit schooljaar. De leerlingen van groep 1 zijn vrij zoals altijd op vrijdag. De overige leerlingen zijn vrij om 12.00 uur.

 

Agenda

09 juni                    Vergadering MR                                   leden

12 juni                    Beweegdag                                           groep 3 t/m 8

12 juni                    Vrije middag                                         groep 4

19 juni                    Lilienthal                                                               groep 7 en 8

22 juni                    Leerlingen Spitzenschool

                               draaien vanaf vandaag mee                               alle groepen

29 juni                    Kijkje nemen in de nieuwe groep       alle groepen

29 juni                    Vergadering reünie commissie

30 juni                    Vrije middag                                         groep 1 t/m 3

02 juli                     Vossenjacht, vrij om 13.00 uur           alle groepen

03 juli                     Laatste schooldag, vrij om 12.00 uur alle groepen

 

 

 

OBS Meester Neuteboom
 

 

Nieuwsbrief juni 2009

 

De personele bezetting

We kunnen u helaas nog niet berichten over de klassenindeling en personele bezetting voor het nieuwe schooljaar.

 

Schoolreizen

Inmiddels hebben we, alle schoolreizen gehad. We kijken terug op geslaagde reizen.

 

Afscheidsfeest

Donderdag 02 juli houden we een gezellige dag. U hoort spoedig over de invulling.

 

Vakantierooster schooljaar 2009-2010

Herfstvakantie                                      19 oktober 2009 - 24 oktober 2009

Kerstvakantie                                        21 december 2009 - 02 januari 2010

Voorjaarsvakantie                                                22 februari 2010 - 27 februari 2010

Goede vrijdag + 2e Paasdag                               02 april 2010 - 06 april 2010               

Meivakantie                                          30 april 2010 - 13 mei 2010

Hemelvaart                                            13 mei 2010 - 15 mei 2010

Pinkstervakantie                                   24 mei 2010 – 25 mei 2010

Zomervakantie                                     12 juli 2010 - 21 augustus 2010

Dit rooster is bindend.

 

Vrij groep 1,2 en 3.

Op dinsdagmiddag 30 juni zijn de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 vrij in verband met leerlingenoverleg.

 

Laatste schooldag

Vrijdagmorgen 03 juli is de laatste dag van dit schooljaar. De leerlingen van groep 1 zijn vrij zoals altijd op vrijdag. De overige leerlingen zijn vrij om 12.00 uur.


 

OBS Meester Neuteboom

 

 

OBS Meester Neuteboom                                    e-mail : neuteboom@picto.nl

Mr. Neuteboomstraat 5                                        website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                          Brinnr:14IM

tel 0599-612211

Nieuwsbrief mei 2009

 

VRIJDAG 5 juni PLEINFEEST.…VRIJDAG 5 juni PLEINFEEST….

 

Personeel

Gelukkig geeft juf Noortje weer halve dagen les in de groep. Zij wordt nog ondersteund door juf Nicole, die de groep prima heeft opgevangen tijdens haar afwezigheid.

 

Leerlingen G. W. Spitzenschool.

Zoals u misschien wel al hebt gehoord of gelezen gaat de G. W. Spitzenschool een fusie aan met de Hagenhofschool met ingang van het nieuwe schooljaar. De ouders van het grootste gedeelte van de huidige leerlingen (14) hebben er echter voor gekozen de leerlingen naar onze school te laten gaan. Vorige week maandag kwamen zij al een ochtend meedraaien. Vanaf 22 juni gaan zij alle dagen naar onze school. Natuurlijk is het voor hen vervelend dat de school wordt gesloten. Het zal qua groeps-en schoolgrootte ook even wennen zijn natuurlijk. Wel voelt het vast en zeker vertrouwd dat ze juf Wilma hier zien. Ook onze oud-leerkracht de heer Kees Vijfhuize komt mee. Eveneens kunnen wij het volgend schooljaar mevrouw Lammie Steensma van de G.W.Spitzenschool verwelkomen. Wij wensen allen een fijne, leerzame en positieve Neuteboomtijd.

 

Inzet leerkrachten 2009-2010.

Inmiddels kunnen we u melden dat alle huidige leerkrachten op onze school blijven, dat het team zoals boven vermeld, uitgebreid wordt met meester Kees (fulltime) en juf Lammie (parttime). Doordat we een behoorlijke leerlingengroei hebben buiten de leerlingen van de G. W. Spitzenschool zal er nog enige formatie worden toegevoegd. Hoe dit er precies uitziet weten we nog niet, zodat we ook nog geen definitieve klassenindeling kunnen maken.

 

Sportdag

Op donderdag 28 mei wordt de sportdag gehouden voor alle leerlingen. De groepen 1 en 2 moeten om 9.10 uur aanwezig zijn bij de korfbalvelden. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten om 8.45 uur aanwezig zijn. We hopen dat het weer een leuke en sportieve dag mag worden. U bent natuurlijk van harte welkom om uw kind aan te moedigen. ’s Middags zijn alle kinderen vrij!

 

Sponsorloop

We kijken terug op een fantastische middag. We genoten van een enorme inzet van leerlingen en ouders en van het mooie weer. Het eindbedrag is €1550,-. We gaan het bedrag o.a. besteden aan nieuwe leesboeken. We zullen de nieuwe aanwinsten voor u uitstallen.

 

Schoolreizen

Op 25 mei gaan de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 naar Speelstad Oranje.

De kosten voor deze reis zijn € 23,-. U dient te betalen vóór 20 mei.

 

Liliënthal

De leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn samen met meester Peter aan het project Veenlab bezig. Leerling uit onze partnerstad Liliënthal en van de Anne de Vriesschool werken ook met dit project en hebben via de computer contact met onze kinderen. Om een beter beeld van elkaars school en plaats te krijgen gaan we samen met de Anne de Vriesschool op 19 juni naar Duitsland (onder voorbehoud). U wordt nog nader geïnformeerd.

 

STAR

Ook dank zij uw medewerking was de treinreis van de groepen 1 t/m 3 met de STAR ter ondersteuning van ons vervoers- en cultureel project een groot succes. Hartelijk dank.

 

Ouderhulp

We willen mevrouw Heidema hartelijk bedanken voor het herstellen van de hesjes en de spandoeken.

 

Agenda

21 en 22 mei                          Hemelvaartvakantie                                             alle groepen

25 mei                                    Schoolreis                                            groep 4, 5 en 6

26 mei                                    Vergadering Pleinfeest, 19.30 uur      pleinfeestgroep

28 mei                                    Sportdag                                               alle groepen

01 juni                                    Pinkstermaandag vrij                          alle groepen

05 juni                                    Vrije dag                                                               groep 2

05 juni                                    Pleinfeest                                                              alle groepen, ouders en belangstellenden

19 juni                                    Liliënthal                                                               groep 7 en 8

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

OBS Meester Neuteboom                                    e-mail : neuteboom@picto.nl

Mr. Neuteboomstraat 5                                        website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                          Brinnr:14IM

tel 0599-612211

Nieuwsbrief april-2 2009

 

Inloopdag

Op donderdag 14 mei a.s is de volgende inloopdag. Hierbij Het rooster met de verschillende activiteiten.

 

Groep

Onderwerp

Tijd

Groep 1

Muzikalevorming

08:30 uur

Groep 1-2

Taalontwikkeling

09:00 uur

Groep 2

Gym

10:30 uur

Groep 3

Lezen

14.00 uur

Groep 4

Gym

11:15 uur

Groep 5-6

Taalontwikkeling

13:15 uur

Groep 7-8

Geschiedenis

11:00 uur

 

 

Sportdag

Op donderdag 28 mei wordt de sportdag gehouden voor alle leerlingen. We hopen dat het weer een leuke en sportieve dag mag worden. Nader bericht volgt

 

Schoolreizen

Uit onze administratie is gebleken dat er nog voor heel veel kinderen niet betaald is. Zoals al eerder is aangegeven kan de school voor de leerlingen die niet betaald hebben geen geld voorschieten!

De kinderen waarvoor nog niet betaald is en dus niet meegaan op schoolreis, moeten maandag 25 mei gewoon naar school!

Op 25 mei gaan de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 naar Speelstad Oranje.

De kosten voor deze reis zijn € 23,-. U dient te betalen vóór 20 mei.

Het schoolkamp van groep 7 en 8 is van 18 t/m 20 mei en zij gaan naar het Hunzepark te Gasselte. De kosten bedragen € 50,-. U dient te betalen vóór 13 mei.

U kunt het geld overmaken op giro 4427013 t.n.v. schoolkas Meester Neuteboom of op de dinsdagmorgen  contact betalen bij mevrouw Huizing. ( niet op 12 mei)

 

Herdenkingscomité

Op 4 mei a.s is er weer een Herdenkingsplechtigheid om 18:30 uur bij het verzetsmonument in het Julianapark. U bent daar welkom.

 

Agenda

23 april                                 Veurlezen                                                            alle groepen

23 april                                 Praktisch verkeersexamen              (goede fiets meenemen!) groep 7

25 april t/m 06 mei             Meivakantie                                                        alle groepen

12 mei                                  STAR                                                                    groep 1, 2 en 3

12 mei                                  Botsdag (techniek)                                            groep 7/8

12 mei                                  Vergadering Pleinfeest                                    pleinfeestgroep

14 mei                                  Inloopdag                                                            alle groepen

18 t/m 20 mei                      Schoolkamp                                                       groep 7 en 8

21 t/m 24 mei                      Hemelvaartvakantie                                          alle groepen

28 mei                                  Sportdag                                                              alle groepen

01 juni                                   Pinkstermaandag vrij                                        alle groepen

25 mei                                  Schoolreis                                                           groep 4, 5 en 6

05 juni                                   Pleinfeest                                                            alle groepen, ouders en belangstellenden

 

Een fijne meivakantie!

  

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom                                    e-mail : neuteboom@picto.nl

Mr. Neuteboomstraat 5                                        website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                          Brinnr:14IM

tel 0599-612211

 

Nieuwsbrief april 2009

 
Personeel

Juf Noortje is momenteel aanwezig op arbeidstherapeutische basis. Zij wordt vervangen door juf Nicole.

 Reünie

De volgende zomer zal i.v.m. het 40-jarig bestaan een reünie georganiseerd worden. Wil iedereen die oud-leerlingen kent dit aan hen doorgeven of adressen mailen (neuteboom@picto.nl) of persoonlijk melden bij Erik Rave.

 Contactavond afmelden

Gelukkig konden we weer heel veel mensen begroeten op onze contactdagen. Het is jammer dat de mensen die verhinderd zijn niet allemaal de moeite nemen dit te melden. Het valt niet mee om iedereen in te roosteren, plotseling wegblijven werkt verstorend.

 Opa en omadagen

Donderdag 2 en dinsdag 7 april waren alle opa’s en oma’s weer uitgenodigd om samen met de kleinkinderen te gaan knutselen voor Pasen.  Het was weer erg gezellig!

 De leesmeter

Binnenkort krijgen de leerlingen van de groepen 1 en 2 onder het motto “van lezen ga je groeien” een leesmeter mee. Deze leesmeter komt ook in de klassen te hangen. Dit ter promotie van het voorlezen thuis en in de klassen. Op de leesmeter kunt u samen met uw kind meten hoe groot het al is. Bij de verschillende leeftijden staan tips die u in het kader van de lees/taalontwikkeling samen met uw kind kunt uitvoeren. Het lezen, ook thuis, blijft heel erg belangrijk omdat u zo de taal/ leesvaardigheid van uw kind kunt stimuleren. Bij de leesmeter krijgt u ook een kleurplaat.

 Schoolreizen

Uit onze administratie is gebleken dat er nog voor heel veel kinderen niet betaald is. Zoals al eerder is aangegeven kan de school voor de leerlingen die niet betaald hebben geen geld voorschieten! Voor groep 1

t/m 3 betekent dit dat u alleen nog op dinsdag 14 april contant kunt betalen. De kinderen waarvoor nog niet betaald is en dus niet meegaan op schoolreis, moeten maandag 20 april gewoon naar school!

De leerlingen van de groepen 1,2 en 3 gaan op 20 april naar Schloss Dankern in Haren (Duitsland). De kosten voor deze reis zijn € 23,-. U dient te betalen vóór 15 april.

Op 25 mei gaan de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 naar Speelstad Oranje.

De kosten voor deze reis zijn € 23,-. U dient te betalen vóór 20 mei.

Het schoolkamp van groep 7 en 8 is van 18 t/m 20 mei en zij gaan naar het Hunzepark te Gasselte. De kosten bedragen € 50,-. U dient te betalen vóór 13 mei.

U kunt het geld overmaken op giro 4427013 t.n.v. schoolkas Meester Neuteboom of op de dinsdagmorgen  contact betalen bij mevrouw Huizing.

 

Weerbaarheid

De afgelopen 12 weken hebben de leerlingen van groep 7 en 8 WIBO (weerbaarheidstraining) les gehad. Op woensdag 18 maart was er een examen, waarbij ouders in grote getale aanwezig waren om te kijken naar hetgeen hun kinderen in de afgelopen 12 weken geleerd hadden. Alle kinderen zijn voor het examen geslaagd en hebben een diploma behaald.

 

Bank Battle

Vrijdag 3 april hebben de leerlingen van groep 8 meegedaan aan de Bank Battle 2009. De kinderen moesten door middel van logisch nadenken en/of het gebruik van de computer antwoorden vinden op vragen. Elk antwoord leverde een letter op, waarmee namen van bekende Nederlanders gevormd moesten worden. Vervolgens moesten de geboortejaren van deze bekende Nederlanders bij elkaar opgeteld worden, zodat er een 5-cijferige code ontstond waarmee je de kluis kon kraken. De leerlingen waren ontzettend fanatiek bezig! Uiteindelijk lukte het ons de juiste code te vinden en zijn we in onze groep scholen 2e geworden. Een prima prestatie!

 STAR

In het kader van cultuureducatie gaan de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 op 12 mei met de trein. Nadere informatie volgt.

 Groep 8 zomercursus

Vanuit Rijksuniversiteit Utrecht kwam de vraag of we met groep 8 mee wilden doen aan een onderzoek naar sociale relaties. Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 8 een uitgebreide vragenlijst invullen over sociale relaties, sociale angst, persoonlijkheid en andere dingen die belangrijk zijn voor het vormen van sociale relaties. N.a.v. deze vragenlijsten kan het zijn dat een aantal leerlingen geselecteerd worden voor het volgen van de zogenaamde zomercursus “Plezier op school”.

 

Voeding en beweging

Het project voeding en beweging is inmiddels afgesloten. We hebben de afgelopen weken gewerkt aan dit thema. Er zijn lessen gegeven over gezonde voeding, er is een diëtiste op school geweest die aan ouders en kinderen voorlichting heeft gegeven, i.v.m. MADD zijn er gezonde hapjes gemaakt door de leerlingen en hebben we bewogen op muziek onderbegeleiding van dansstudio Gossen.

 

Overblijven contant/knipkaart jaarbetaling

Het overblijven kan per keer dat uw kind overblijft betaald worden, maar u kunt ook op dinsdag een knipkaart kopen bij mevrouw Huizing. Hier staat voor 10x overblijven op. Iedere keer dat uw kind overblijft wordt er 1 vakje ingeknipt. Voor het zoekraken van contant geld of de knipkaart zijn de overblijfmoeders en de school niet verantwoordelijk. Wanneer de kinderen zich niet gedragen bij het overblijven, kunnen ze een aantal dagen worden geweigerd.

 

Wijziging telefoonnummers

Mocht u veranderen van telefoonnummer, geef dit dan z.s.m. door aan zowel het overblijven (indien van toepassing) als de administratie.

 

Betaling

Dinsdag 12 mei is mevrouw Huizing ‘s morgens niet aanwezig. Er kunnen dus geen betalingen voor schoolfonds en schoolreis aangenomen worden.

 

Agenda

08 april                                 Natuurpad, 10.45 uur                                        groep 3

08 april                                 Training jongensvoetbal                                  spelers

08 april                                 Vrije dag                                                              groep 1, 1/2 en 2

09 april                                 Paasfeest                                                            alle leerlingen, groep 2 ’s middags

ook naar school

15 april                                 Jongens voetbaltoernooi                                 spelers

16 april                                 Voorlichting Eerste Wereldoorlog                  groep 7/8

16 april                                 Schriftelijk verkeersexamen                            groep 7

20 april                                 Schoolreis                                                           groep 1, 2 en 3

23 april                                 Veurlezen                                                            alle groepen

23 april                                 Praktisch verkeersexamen                                              groep 7

25 april t/m 06 mei             Meivakantie                                                        alle groepen

12 mei                                  STAR                                                                    groep 1, 2 en 3

14 mei                                  Inloopdag                                                            alle groepen

18 t/m 20 mei                      Schoolkamp                                                       groep 7 en 8

25 mei                                  Schoolreis                                                           groep 4, 5 en 6

28 mei                                  Sportdag   Let op: datum gewijzigd             alle groepen

05 juni                                   Pleinfeest                                                            alle groepen, ouders en belangstellenden

  

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom                                    e-mail : neuteboom@picto.nl

Mr. Neuteboomstraat 5                                        website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                          Brinnr:14IM

tel 0599-612211

 

Nieuwsbrief  maart-2  2009

 

Contactdagen

Vandaag en morgen zijn de contactdagen. De afspraken met juf Noortje gaan gewoon door.

 

Brede schoolactiviteiten

Maart

Activiteit

Deelnemers

Opmerkingen

17/24

Fruit in kleine pauze. Op deze dinsdagen krijgen de kinderen van school fruit aangeboden in de kleine pauze.

Alle leerlingen

Geen fruit mee.

19

Inloop met voorlichting door diëtiste.

Alle leerlingen, alle ouders

Zie onderstaand schema

20

MADD project (vrijwillig bezig zijn in de wijk) We gaan hapjes maken voor ouders en buurtbewoners. Bewegen op het plein.

Leerlingen, ouders en buurtbewoners.

We nodigen ouders en buurtbewoners uit.

13.30 tot 14.30 uur.

Wilt u het opgavestrookje onderaan deze brief inleveren als u langskomt?

21

Opruimen in de wijk.

Ouders, kinderen en buurtbewoners

Buurtbewoners geven knelpunten door aan de Wijkraad.

31

Poppenspel

Peuters en kleuters

8.45-10.15 uur peuters

11.00-11.45 uur groep 1

13.30-14.15 uur groep 2

 

Inloop 19 maart

Activiteit

Groep

Plaats

Tijd

Voorlichting diëtiste

1 t/m 4

Aula

08.30 uur

Lessen over voeding en bewegen

1 t/m 4

Klaslokaal

09.00 uur

Voorlichting diëtiste

7/8

Klaslokaal

09.30 uur

Voorlichting diëtiste

5/6

Klaslokaal

10.30 uur

 

MADD project

We nodigen u uit voor een hapje en een drankje op vrijdagmiddag 20 maart. De kinderen verzorgen dit. Wilt u onderstaand strookje invullen.

 

Kinderpersbureau

Het jeugd- en jongerenwerk in de wijk Maarsveld is gestart met een kinderpersbureau. Kinderen kunnen stukjes schrijven over de wijk, wat ze hebben beleefd of personen interviewen. Ook gaan we met een camera door de buurt om foto’s te maken met bij behorende tekst.

Op het programma staat nog:

Sporten in het Pagedal voor kinderen

Dierenasiel- interview met dierenarts en vrijwilligers

Speeltuinen

Eigen krant maken

Ben je tussen de 9 en 12 jaar en lijkt het je leuk om journalist te zijn. Kom dan langs op donderdag van

15.45 – 16.45 uur in het gebouw (voormalige Kompas) aan de Brummelkant 2. Heb je nog leuke ideeën breng ze in!

 

Weerbaarheid

Op 18 maart is er voor de groepen 7 en 8 een examen weerbaarheid. De ouders zijn hierbij uitgenodigd om 10.30 uur.

 

Opa en Oma dag

Op 2 april nodigen we de opa’s en oma’s van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 uit voor een knutseluurtje over het thema Pasen. Op 7 april zijn ‘s middags de opa’s en oma’s van de groepen 4 t/m 8 welkom.

 

Sponsorloop

Op 2 april wordt vanaf 13.15 uur onze jaarlijkse sponsorloop gehouden. We gaan ervan uit dat alle leerlingen erg hun best doen om sponsors te verzamelen. Het doel is namelijk van belang voor ons allemaal: aanschaf extra materiaal taal/leesonderwijs. Binnenkort gaan de papieren mee.

Pasen

Op 9 april a.s. is er weer een paasmiddag. We gaan weer eieren zoeken, “neuten schaiten” en we vragen uw medewerking voor een gezellige High Tea.

 

Jeugdavond

Op 31 maart is er weer een jeugdavond. Het thema is knutselen.

Voorafgaand aan de knutselavond vind er voorlichting plaats vanaf 17.15 uur over speeltoestellen in de wijk. Tevens kunnen de kinderen hun knelpunten doorgeven.

 

STAR

In het kader van cultuureducatie gaan de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 op 12 mei met de trein. Nadere informatie volgt.

 

Ouderhulp gevraagd voor hesjes

Voor diverse evenementen maken wij gebruik van hesjes met opdruk. Op deze wijze zijn onze kinderen goed te herkennen in grote groepen. Echter het leerlingen aantal is aanzienlijk uitgebreid. Een aantal hesjes moeten worden hersteld en wellicht nieuwe bijgemaakt. Wie wil ons hierbij helpen?

 

Schoolreizen

Op 20 april gaan de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 naar Schloss Dankern in Haren (Duitsland). De kosten voor deze reis zijn € 23,-. U dient te betalen vóór 15 april.

Op 25 mei gaan de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 naar Speelstad Oranje.

De kosten voor deze reis zijn € 23,-. U dient te betalen vóór 20 mei.

Het schoolkamp van groep 7 en 8 is van 18 t/m 20 mei en zij gaan naar het Hunzepark te Gasselte. De kosten bedragen € 50,-. U dient te betalen vóór 13 mei.

U kunt het geld tijdig overmaken op giro 4427013 t.n.v. schoolkas Meester Neuteboom of op de dinsdagmorgen  contact betalen bij mevrouw Huizing.

 

Agenda

17/24 maart                         Fruit in de kleine pauze                                    alle groepen       

16 maart                               Gedichten maken                                                              groep 7/8

16 en 17 maart                   Contactdagen                                                     ouders

18 maart                               Examen weerbaarheid                                     leerlingen en ouders

19 maart                               Voorlichting diëtiste                                           groep 5/6 en 7/8 en ouders

20 maart                               MADD Hapjes maken                                       leerlingen, ouders en buurtbewoners

21 maart                               Opruimen in de wijk                                          leerlingen ouders en buurtbewoners           

24 maart                               Vrije middag                                                       groep 1, 1/2 en 2

24 maart                               Vergadering MR, 19.30 uur                             MR leden

25 maart                               Vergadering reünie                                           reüniecommissie

31 maart                               Poppenspel                                                        peuters en kleuters

31 maart                               Speelvoorzienigen in de wijk 17.15 uur        groep 5 t/m 8                      

31 maart                               Jeugdavond (knutselen) 18.00 uur                                groep 5 t/m 8

02 april                                 Sponsorloop                                                       alle groepen, ouders en belangstellenden

02 april                                 Opa en oma morgen, 8.30 uur                       groep 1 t/m 3 en grootouders

06 april                                 Natuurpad                                                           groep 2

07 april                                 Natuurpad 10.45 uur                                         groep 1/2

07 april                                 Opa en oma middag, 13.15 uur                     groep 4 t/m 8 en grootouders

08 april                                 Natuurpad, 10.45 uur                                        groep 3

08 april                                 Vrije dag                                                              groep 1, 1/2 en 2

09 april                                 Paasfeest                                                            alle leerlingen

15 april                                 Jongens voetbaltoernooi                                 spelers

16 april                                 Voorlichting Eerste Wereldoorlog                  groep 7/8

16 april                                 Schriftelijk verkeersexamen                            groep 7

20 april                                 Schoolreis                                                           groep 1, 2 en 3

23 april                                 Veurlezen                                                            alle groepen

12 mei                                  STAR                                                                    groep 1, 2 en 3

18 t/m 20 mei                      Schoolkamp                                                       groep 7 en 8

25 mei                                  Schoolreis                                                           groep 4, 5 en 6

28 mei                                  Sportdag   Let op: datum gewijzigd             alle groepen

 

 

Opgave strookje MADD project

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invullen s.v.p

 

Naam: ……………………Aantal: ………………………..…………….………………………….

 

Komt in het kader van “Voeding en bewegen” op 20 maart a.s. vanaf 13.30 uur langs voor een hapje.

S.v.p. inleveren voor 18 maart ( i.v.m. de inkoop) op school.

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

OBS Meester Neuteboom                                    e-mail : neuteboom@picto.nl

Mr. Neuteboomstraat 5                                        website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                          Brinnr:14IM

tel 0599-612211

 

Nieuwsbrief  maart 2009

 

Brede schoolactiviteiten

Maart

Activiteit

Deelnemers

Opmerkingen

09

Bewegen op muziek.

Leerlingen en ouders

 

11.40 uur plein.

Let op! Klap tot klaploop, juiste datum is 13 april.

13

Muziek

Leerlingen leren instrumenten te bespelen en vormen een orkest.

Groep 7 en 8

Van zang naar orkest.

Ouders mogen komen kijken vanaf 11.00 uur in de Muziekschool

10/17/24

Fruit in kleine pauze. Op deze dinsdagen krijgen de kinderen van school fruit aangeboden in de kleine pauze.

Alle leerlingen

Geen fruit mee.

 

Lessen smaakkisten.

Diverse groepen

 

Week 12-13

Groot winkelspel in speellokaal.

Alle leerlingen Meerdere scholen

De moeite waard om eens te komen kijken.

19

Inloop met voorlichting door diëtiste.

09.30 uur groep 7/8

10.30 uur groep 5/6

We hopen inloop voor groep 1 t/m 4 te regelen 8.30 uur. Onder voorbehoud.

20

MADD project (vrijwillig bezig zijn in de wijk) We gaan hapjes maken voor ouders en buurtbewoners. Bewegen op het plein.

Leerlingen, ouders en buurtbewoners.

We nodigen ouders en buurtbewoners uit.

13.30 tot 14.30 uur.

Wilt u het opgavestrookje onderaan deze brief inleveren als u langskomt?

21

Opruimen in de wijk.

Ouders, kinderen en buurtbewoners

Buurtbewoners geven knelpunten door aan de Wijkraad.

31

Poppenspel

Peuters en kleuters

8.45-10.15 uur peuters

11.00-11.45 uur groep 1

13.30-14.15 uur groep 2

 

Schoolreizen

Op 20 april gaan de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 naar Schloss Dankern in Haren (Duitsland). De kosten voor deze reis zijn € 23,-. U dient te betalen vóór 15 april.

Op 25 mei gaan de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 naar Speelstad Oranje.

De kosten voor deze reis zijn € 23,-. U dient te betalen vóór 20 mei.

Het schoolkamp van groep 7 en 8 is van 18 t/m 20 mei en zij gaan naar het Hunzepark te Gasselte. De kosten bedragen € 50,-. U dient te betalen vóór 13 mei.

 

Geert Teis

Groep 5/6 gaat op 10 maart ’s middags naar het theater Geert Teis. Ze gaan te voet.

Vertrek om 13.00 uur bij school.

 

Weerbaarheid

Op 18 maart is er voor de groepen 7 en 8 een examen weerbaarheid. De ouders zijn hierbij uitgenodigd om 10.30 uur.

 

Paasmiddag

Op 9 april wordt ’s middags het paasfeest gevierd.

 

Voetbal

Op 15 april is er een voetbaltoernooi voor de jongens op het SJS terrein. Nader bericht volgt.


 

Cultuur

Op 16 april wordt er in de groepen 7 en 8 een presentatie gegeven over de Eerste Wereldoorlog door Dhr. Bert van Vondel.

In het kader van cultuureducatie gaan de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 op 12 mei met de trein (STAR). Nader bericht volgt.

 

Veurlezen

Op 23 april wordt er door de Stichting Het Grunneger Bouk voorgelezen in het dialect. Op onze school is hiervoor aangewezen Dhr. Henk Pras, oud leerkracht.

 

Onderzoeken

Er wordt door de GGD onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit in de school.

In januari is er door een studente van de Hanze Hogeschool onderzoek gedaan naar voeding en bewegen van de leerlingen. Binnenkort wordt er onderzoek gedaan naar zelfstandig werken en sociaal gedrag door studenten.

 

Contactdagen

Op 16 en 17 maart nodigen we u uit langs te komen voor een kort gesprek. U kunt naast de bevindingen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind ook informatie krijgen over de leervorderingen. Dit betreft informatie over de resultaten van de methode en de resultaten van de Cito toetsen. De eerste uitslagen zijn naar aanleiding van hetgeen het kind thuis en/of op school heeft geoefend. Bij de Cito toetsen komt inzicht en toepassen van het geleerde aan de orde. Dit kan verschil in resultaten opleveren. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging.

 

Opa en Oma dag

Op 2 april nodigen we de opa’s en oma’s van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 uit voor een knutseluurtje over het thema Pasen. Op 7 april zijn ‘s middags de opa’s en oma’s van de groepen 4 t/m 8 welkom.

 

Sponsorloop

Op 2 april wordt vanaf 13.15 uur onze jaarlijkse sponsorloop gehouden. We gaan ervan uit dat alle leerlingen erg hun best doen om sponsors te verzamelen. Binnenkort gaan de papieren mee.

 

Zweet wat je eet!

Ik ben Marloes Brouwer, vierdejaars Pabostudente aan de Hanzehogeschool te Groningen. De afgelopen drie maanden heb ik een onderzoek gedaan naar het eet- en beweeggedrag van de leerlingen op de Meester Neuteboomschool. Bij mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van vragenlijsten ingevuld door 60 leerlingen (20 uit de onderbouw, 20 uit de middenbouw en 20 uit de bovenbouw gelijkelijk verdeeld onder jongens en meisjes), heb ik onder leiding van Marleen Huiting van de GGD een aantal leerlingen uit groep 6 gemeten en gewogen en heb ik observaties uitgevoerd tijdens de gymlessen. Deze gegevens heb ik geanalyseerd en naar aanleiding van deze resultaten heb ik een onderzoeksverslag geschreven: Zweet wat je eet!

De belangrijkste uitkomsten wil ik graag met u delen. Ik heb de meest gegeten menu’s in de onder-, midden- en bovenbouw uitgewerkt en daar de caloriebehoefte van kinderen bij gezocht. Hieruit blijkt dat de calorie-inname van de kinderen redelijk aan de hoge kant ligt, in de middenbouw ligt de inname boven de gemiddelde grens. In de bovenbouw zie je dat de inname niet in de buurt komt van de gemiddelde grens. De leerlingen uit de bovenbouw hebben voornamelijk sociaal wenselijke antwoorden gegeven, waardoor ik het echte eetgedrag niet kan vaststellen. Dit vertelt wel dat kinderen zich bewust zijn van een gezond eetpatroon en weten wat er van ze verwacht wordt, maar niet openlijk uitkomen voor hun eigen situatie.

 

 

Caloriebehoefte gemiddeld

Caloriebehoefte sporters

Calorie-inname leerlingen Neuteboomschool

Jongens onderbouw

1500 cal. p.d.

1700 cal. p.d.

1560 cal. p.d.

Jongens middenbouw

1500 cal. p.d.

1700 cal. p.d.

1669 cal. p.d.

Jongens bovenbouw

2200 cal. p.d.

2500 cal. p.d.

1790 cal. p.d.

Meiden onderbouw

1400 cal. p.d.

1500 cal. p.d.

1474 cal. p.d.

Meiden middenbouw

1400 cal. p.d.

1500 cal. p.d.

1736 cal. p.d.

Meiden bovenbouw

2100 cal. p.d.

2300 cal. p.d.

1577 cal. p.d.

 

Leerkrachten zouden graag zien dat kinderen in de pauze fruit mee nemen, vergezeld van een bruine boterham of een plak ontbijtkoek. In werkelijkheid wordt er naast fruit voornamelijk wit brood of een pakje koekjes meegenomen door de leerlingen.

In de vrije tijd van de kinderen wordt hoe ouder de kinderen zijn hoe minder gekozen voor een lichamelijke inspanning. Er loopt een zeer stijgende lijn bij het spelen met een spelcomputer, deze loopt van 10% in de onderbouw naar maar liefst 32% in de bovenbouw. Het aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging loopt in de tegenovergestelde richting, van 70% van de kinderen in de onderbouw dat lid is van de sportvereniging naar 40% van de kinderen in de bovenbouw dat lid is van de sportvereniging.

Na het meten en wegen van leerlingen in groep 6 kwam naar voren dat één op de zeven leerlingen in deze groep te zwaar is. Dit ligt gelijk aan het landelijk gemiddelde. Tijdens het observeren van een gymles aan de bovenbouw (groep 7 en 8) waren maar liefst 1 op de drie kinderen aanwijsbaar te zwaar. Dit ligt ver boven het landelijk gemiddelde.

In maart 2009 wordt er extra aandacht besteed aan het onderwerp voeding en beweging door de Neuteboomschool. Ik heb hiervoor een aantal aanbevelingen geschreven, bijvoorbeeld het werken aan de hand van een leskist over voeding en beweging en het extra aandacht besteden aan gezonde traktaties. Met een kleine verandering kun je een hoop bereiken. Samen gaan we ervoor!

 

Agenda

09 maart                       Bewegen op het plein, 11.40 uur             alle groepen/ouders

09 maart                       Vrije middag                                         groep 1, 1/2 en 2

10 maart                       Geert Teis                                             groep 5/6

10 maart                       Vergadering OR                                     OR leden

10/17/24 maart             Fruit in de kleine pauze                          alle groepen     

16 en 17 maart              Contactdagen                                        ouders

18 maart                       Examen weerbaarheid                            leerlingen en ouders

19 maart                       Voorlichting diëtiste                               groep 5/6 en 7/8 en ouders

20 maart                       MADD Hapjes maken                              leerlingen, ouders en buurtbewoners

21 maart                       Opruimen in de wijk                               leerlingen ouders en buurtbewoners       

24 maart                       Vrije middag                                         groep 1, 1/2 en 2

24 maart                       Vergadering MR, 19.30 uur                      MR leden

25 maart                       Vergadering reünie                                reüniecommissie

31 maart                       Poppenspel                                           peuters en kleuters

31 maart                       Jeugdavond (knutselen)                         groep 5 t/m 8

02 april                         Sponsorloop                                          alle groepen, ouders en belangstellenden

02 april                         Opa en oma morgen, 8.30 uur                groep 1 t/m 3 en grootouders

06 april                         Natuurpad                                            groep 2

07 april                         Natuurpad 10.45 uur                              groep 1/2

07 april                         Opa en oma middag, 13.15 uur              groep 4 t/m 8 en grootouders

08 april                         Natuurpad, 10.45 uur                             groep 3

08 april                         Vrije dag                                              groep 1, 1/2 en 2

09 april                         Paasfeest                                             alle leerlingen

15 april                         Jongens voetbaltoernooi                         spelers

20 april                         Schoolreis                                             groep 1, 2 en 3

23 april                         Veurlezen                                             alle groepen

12 mei                          STAR                                                    groep 1, 2 en 3

18 t/m 20 mei               Schoolkamp                                          groep 7 en 8

25 mei                          Schoolreis                                             groep 4, 5 en 6

26 mei                          Sportdag                                              alle groepen

Wk 12 en 13                  Groot winkelspel in speellokaal                alle groepen, meerdere scholen

Opgave strookje MADD project

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invullen s.v.p

 

Naam: ……………………Aantal: ………………………..…………….………………………….

 

Komt in het kader van “Voeding en bewegen” op 20 maart a.s. vanaf 13.30 uur langs voor een hapje.

S.v.p. inleveren voor 16 maart ( i.v.m. de inkoop) op school.

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

 

Nieuwsbrief februari 2009-2

 

Leerlingen vrij

Op woensdag 25 februari a.s. zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het personeel.

 

Inloop

De inloop op 26 februari gaat niet door. We willen de inloopdag koppelen aan de maand maart waarin we voeding en bewegen centraal stellen. We zijn hiervoor in onderhandeling met de GGD. De datum volgt zo spoedig mogelijk.

 

Schoolreizen

Zoals de ouderraad al aangaf hebben we te maken met het teruglopen van inkomsten. Voorheen konden we uitstel van betaling bij bijvoorbeeld schoolreizen regelen. Helaas gaat dit nu niet meer. Het geld voor de schoolreizen moet daarom van tevoren worden voldaan. Betaal dus op tijd, voor de kinderen die meegaan op schoolreis. Zoals in de schoolgids staat, heeft u elk jaar de mogelijkheid vanaf augustus elke week een deel te betalen.

 

Carnaval

We kijken terug op een geslaagd feest. De opkomst was heel groot, de kinderen waren prachtig verkleed en de stemming zat er goed in. Prins Carnaval reikte persoonlijk medailles uit.

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14JM

 

Nieuwsbrief Januari 2009-2

 

OPGAVESTROOKJES SNERTTOCHT INLEVEREN S.V.P.!!!

 Splitsing groepen

Gelukkig hebben we eind januari groep 1 en 2 kunnen splitsen in de groepen 1, 1/2 en 2. Het was even wennen maar de kinderen voelen zich al helemaal op hun plek. Gelukkig gaat het steeds beter met juf Bianca, maar zij werkt nog wel op arbeidstherapeutische basis. Als zij aanwezig is kunnen de kinderen uit de groepen 1 t/m 3  extra lessen krijgen van juf Dorthe.

 Schoolfoto’s

Alle leerlingen hebben de schoolfoto’s ontvangen. Wilt u het te betalen bedrag in de enveloppe doen (goed afsluiten s.v.p.) en op school afleveren. Laatste inleverdag is maandag 9 februari.

 Snerttocht

Aanstaande zondag 1 februari is het dan weer zo ver. Dan vindt traditiegetrouw onze snerttocht plaats. De tocht is voor leerlingen, familieleden en vrienden. Heeft u belangstelling, lever dan vandaag nog de opgavestrook in. We starten om 9:50 uur met een kop koffie en eindigen om ongeveer 11:30 uur met een kop heerlijke snert.

 IJspret

Op vrijdag 9 januari konden we weer eens genieten van winterse activiteiten. De ouderraad organiseerde schaats en slee evenementen. Het was heel erg gezellig. Ontzettend fijn dat er zoveel enthousiaste ouders waren.

 Overblijven

Heeft u speelgoed, spelletjes, puzzels enz. thuis die u niet meer gebruikt. Deze zouden wij heel goed kunnen gebruiken tijdens het overblijven.

 Bezoek voortgezet onderwijs

Op 23 januari gingen de leerlingen van groep 8 ‘s ochtends naar het Noorderpoort College voor een oriëntatie/gastlesjes.

 Schoolreizen

We zijn druk bezig de juiste bestemmingen te vinden voor de schoolreizen. Wat nog belangrijker is te onderzoeken welke schoolreizen nog betaalbaar zijn. We willen nog even benadrukken dat er elke dinsdagmorgen al gespaard kan worden voor de schoolreizen. Het schoolkamp van groep 7 en 8 zal zijn op

18, 19 en 20 mei. De bedragen zijn nog niet bekend.

 

Typeles

De kinderen uit groep 6 krijgen elke donderdagmiddag op school typeles. We gaan ervan uit dat u er op toe ziet dat er thuis flink geoefend wordt.

 

Jeugdavond Carnaval

Op 12 februari is er weer een jeugdavond. De avond begint om 17.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Deze avond staat in het teken van Carnaval. De leerlingen uit alle groepen zijn welkom.

 

Agenda

28 januari                               Apekooi, Neuteboomgymzaal                                                             groep 3, 4 en 5

28 januari                               Kennismakingslessen zaalvoetbal/volleybal                    groep 5 t/m 8

01 februari                             Snerttocht                                                                            leerlingen, ouders en

                                                                                                                                             belangstellenden

03 t/m 05 februari                  Cito eindtoets                                                                      groep 8

04 februari                             Volleybal, Neuteboomgymzaal                                           groep 3, 4 en 5

04 februari                             Kennismakingslessen zaalvoetbal/volleybal                    groep 5 t/m 8

10 februari                             Kinderraad (15.30 uur)                                                        kinderraadleden

11 februari                             Basketbal, Neuteboomgymzaal                                          groep 3, 4 en 5

11 februari                             Kennismakingslessen zaalvoetbal/volleybal                    groep 5 t/m 8

12 februari                             Jeugdavond Carnaval 17.00 uur                                        alle groepen

14 t/m 22 februari                  Voorjaarsvakantie                                                                               alle groepen

17 februari                             Sportactiviteit De Spont,  9.30-11.30                                  alle groepen

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14JM

 

Nieuwsbrief Januari 2009

 

Een nieuw jaar

Allereerst wil ik een ieder namens het personeel, de ouderraad en de medezeggenschapsraad een plezierig en gezond 2009 toewensen. Wij van onze kant zullen ons best doen uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Anderzijds rekenen wij er op dat u er moeite voor zult doen om zoveel mogelijk met de school samen te werken. We hopen daarom dat we u veelvuldig zullen zien en horen. Binnenkort starten we weer met diverse activiteiten waar we u graag zullen verwelkomen.

 

Personeel

Juf Bianca is bezig met een reïntegratietraject en zal derhalve weer meer op school aanwezig zijn.

 

Groepsindeling

Er zal een opsplitsing komen bij de groepen 1 en 2. Van beide groepen worden er binnenkort 3 gemaakt. Nader bericht volgt.

 

Schoolfotograaf

Op donderdag 15 januari komt de schoolfotograaf. Alle leerlingen mogen op de foto. Er worden ook groepsfoto’s gemaakt. Broertje en zusjes gaan aan het begin van de ochtend op de foto. Zijn er nog broertjes en zusjes die niet op onze school zitten, dan mag u om 8.30 uur met deze kinderen (ouder of jonger) langs komen. U kunt in de aula wachten. De leerlingen gaan gewoon naar de klas. Deze ochtend is er geen gym.

 

Ouderhulp spelletjes

We willen graag meer ouderhulp bij de spelletjes voor de groepen 1 en 2. Deze spelletjes zijn voor groep 1 op maandagmiddag en voor groep 2 op de dinsdagmiddag.

 

Overblijven

We zoeken nog overblijfouders die reserve willen zijn.

 

Jeugdavond

Op maandag 19 januari a.s. is er weer een jeugdavond. De avond begint om 18.00 uur. De kinderraad is druk bezig deze avond in te vullen. Nader bericht volgt.

 

Voorleesontbijt

Op 21 januari zal er weer een voorleesontbijt worden gehouden. Het onderwerp is deze keer: toveren, na aanleiding van het boek voor de onderbouw “Anton kan toveren”. Voor het voorleesontbijt worden natuurlijk weer prominenten uitgenodigd, zij lezen de kinderen onder een genot van een ontbijt voor. Thuis niet ontbijten dus deze ochtend!

 

Weerbaarheidstraining (WIBO)

Op 21 januari wordt er om 19.00 uur een ouderavond georganiseerd over de lessen weerbaarheid (WIBO) die de kinderen uit de groepen 7 en 8 op dit moment volgen. U krijgt op deze avond informatie over de inhoud van de lessen en een aantal voorbeelden. De avond wordt verzorgd door de WIBO-docent. U kunt dan vragen stellen aan de docent en krijgt informatie over de WIBO-lessen mee naar huis. Uit ervaring weten we dat de ouderavonden belangrijk zijn voor uw kind. Als ouder weet u na deze avond de inhoud van WIBO, zodat uw kind er ook thuis over kan praten.

WIBO is een weerbaarheidprogramma speciaal bedoeld voor kinderen uit de groepen  7 en 8. Het doel is de weerbaarheid van kinderen te vergroten. Om dit te bereiken krijgen zij 12 weken lang ‘WIBO-les’. De eigen groepsleerkracht verzorgt de eerste 4 lessen (1 uur per week) en speciaal hiervoor opgeleide WIBO-docenten – afgewisseld met de groepsleerkracht - verzorgen de overige 8 lessen. Het hele project wordt afgesloten met een ‘examen’. U kreeg reeds bericht, vergeet u niet de opgavestrook in te vullen?

 


 

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs

Op woensdag 21 januari wordt er op onze school aan de ouders van de leerlingen uit groep 8 voorlichting gegeven over het voortgezet onderwijs. We beginnen om 20.00 uur. Vrijwel jaarlijks zijn er veranderingen in het voortgezet onderwijs, het is dus van belang u even op de hoogte te stellen. Ook de ouders van de leerlingen van de Parkwijkschool, de Oleander en de G.W. Spitzenschool zijn uitgenodigd. U heeft reeds een uitnodiging ontvangen. Vult u het strookje even in? Wij rekenen op u.

 

Cito toets

Op 3, 4 en 5 februari maken de leerlingen uit groep 8 de Cito-toets. Deze toets is naast de bevindingen van het team een graadmeter voor de instroom in het voortgezet onderwijs.

 

Reünie

Voor oud-leerlingen van de Meester Neuteboomschool organiseren we op dinsdag 24 februari weer een kleine reünie. De avond begint om 18.30 uur en zal tot ongeveer 19.30 uur duren. Ken je nog mensen die hier naar school zijn gegaan, geef deze datum dan even door. Het zal leuk zijn om zoveel mogelijk oud-leerlingen weer te ontmoeten.

 

Brede school

Morgenmiddag is de sportinstuif in het Pagedal voor de groepen 3 t/m 8. Deze leerlingen kunnen op de woensdagmiddag deelnemen aan diverse sportactiviteiten. Het voorleesontbijt is reeds genoemd als activiteit. Verder beginnen de kleuters op 19 januari met arbeidsvitaminen. Dit is muziekles met taalontwikkeling voor peuters en kleuters. De kinderen van het Kindercentrum naast ons doen daarom gezellig met ons mee. De kinderen volgen de lessen op 19 januari, 2, 9 en 23 februari. De laatste les zal zijn op 2 maart. U bent als ouder of belangstellende van harte welkom om deze les bij te wonen. Groep 7/8 heeft in februari een les met muziekinstrumenten op de muziekschool. In de maand maart gaan alle afdelingen van de brede school aan de slag met voeding en bewegen. Op elke dinsdag vanaf 13 januari van 15.45 uur - 16.45 uur Kinderpersbureau voor 10 - 12 jarigen en vanaf donderdag 15 januari om 15.45 uur middag spelletjes/knutselmiddag voor 9 – 12 jarigen in het Kompas, Brummelkant 2, georganiseerd door jongerenwerk Welstad.

 

Snerttocht

Op zondag 1 februari is het weer zo ver. Dan vindt traditiegetrouw onze snerttocht plaats. Deze winterwandelspeurtocht brengt meestal ongeveer 150 belangstellenden op de been. De tocht is voor leerlingen, familieleden en vrienden. Heeft u belangstelling lever dan zo spoedig mogelijk de opgavestrook op het stencil in. We starten om 9.50 uur met een kop koffie en eindigen om ongeveer 11.30 uur met een kop heerlijke snert.

 

Agenda

13 januari                             Kinderraad (15.30 uur)                                                     kinderraadleden

13 januari                             Vergadering MR, 19.30 uur                                             MR

14 januari                             Sportinstuif Pagedal                                                         groep 3 t/m 8

15 januari                             Schoolfotograaf                                                                 alle groepen

19 januari                             Jeugdavond                                                                       groep 5 t/m 8

21 januari                             Voorleesontbijt                                                                   alle groepen

21 januari                             Voetbal, Neuteboomgymzaal                                         groep 3, 4 en 5

21 januari                             Kennismakingslessen zaalvoetbal/volleybal                              groep 5 t/m 8

21 januari                             Voorlichting WIBO 19.00 - 20.00 uur                             ouders groep 7 en 8

21 januari                             Voorlichting voorgezet onderwijs 20.00 uur                 ouders groep 8

28 januari                             Apekooi, Neuteboomgymzaal                                        groep 3, 4 en 5

28 januari                             Kennismakingslessen zaalvoetbal/volleybal                              groep 5 t/m 8

01 februari                           Snerttocht                                                                            leerlingen, ouders en

                                                                                                                                             belangstellenden

03 t/m 05 februari                               Cito eindtoets                                                                     groep 8

04 februari                           Volleybal, Neuteboomgymzaal                                      groep 3, 4 en 5

04 februari                           Kennismakingslessen zaalvoetbal/volleybal                              groep 5 t/m 8

10 februari                           Kinderraad (15.30 uur)                                                     kinderraadleden

11 februari                           Basketbal, Neuteboomgymzaal                                     groep 3, 4 en 5

11 februari                           Kennismakingslessen zaalvoetbal/volleybal                              groep 5 t/m 8

12 februari                           Jeugdavond Carnaval 17.00 uur                                    groep 5 t/m 8

14 t/m 22 februari                               Voorjaarsvakantie                                                             alle groepen

24 februari                           Reünie                                                                                 oud-leerlingen

25 februari                           Studiedag personeel                                                        alle leerlingen vrij

25 februari                           Gym, Neuteboomgymzaal                                                              groep 3, 4 en 5

25 februari                           Kennismakingslessen zaalvoetbal/volleybal                              groep 5 t/m 8

26 februari                           Inloopdag                                                                            alle ouders

02 maart                               Laatste les Arbeidsvitaminen                                         ouders groep 1 en 2

04 maart                               Korfbal, Neuteboomgymzaal                                         groep 3, 4 en 5

15 april                                 Jongensvoetbal                                                                 spelers

 

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Kerstmaaltijd

Donderdagavond 18 december willen we graag weer een heerlijk buffet organiseren. Dit kunnen wij niet zonder uw hulp. De ervaringen van voorgaande jaren waren dermate positief dat wij besloten hebben dit jaar dezelfde werkwijze te hanteren. Het is de bedoeling dat elk kind iets meeneemt naar school. Hiervoor hangt in school een lijst bij de onderbouw waarop u zelf met uw kind kunt kiezen wat hij/zij mee mag nemen naar school. Komt u de komende dagen even langs. Het mogen zowel kant en klare gerechten zijn als zelfgebakken dingen. Erg lekker zijn altijd de buitenlandse gerechten, wij hopen dat deze ook dit jaar weer op het menu komen. De kinderen van de bovenbouw krijgen een formulier mee. Het zou mooi zijn als u de lekkernijen meegeeft op een bord, in een pan of in een mandje (voorzien van naam) zodat we er een soort buffet van kunnen maken. Maak vooral niet teveel. Eventuele kosten kunnen worden gedeclareerd. Mocht u een warmhoudplaatje hebben zou u deze dan ook voorzien van naam mee willen nemen naar de klas.

We beginnen de kerstbijeenkomst om 17.00 uur. Leerlingen uit alle groepen gaan op het plein iets ten gehore brengen. Daarna gaan we in de klassen lekker eten. Kom gerust even binnen kijken. Het plein brengen we weer in kerstsfeer. U kunt gezellig onder het genot van een hapje en een drankje op het plein verblijven. Om 18.30 uur zijn de kinderen vrij. Vrijdag 19 december gaan de groepen 2 t/m 8 ’s ochtends naar school. Alle groepen zijn vrij om 12.00 uur. Daarna kan iedereen gaan genieten van een fijne kerstvakantie.

 

Het team.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief December 2008

 

Normen en waarden

Nog meer dan op andere momenten van het jaar denken we aan vrede, respect en samenwerken. Natuurlijk zijn deze begrippen het hele jaar van belang en hebben we dat als school hoog in het vaandel staan. Daarom doen we erg veel moeite leerlingen deze normen en waarden bij te brengen. Ook u zult hier thuis mee bezig zijn. Helaas constateren we dat de begrippen niet voor iedereen altijd duidelijk zijn. We willen hier samen met u aan blijven werken. Daarom stellen we het op prijs als u ons meldt wanneer u niet op de juiste wijze door onze leerlingen wordt aangesproken, zodat wij dit gedrag in goede banen kunnen leiden. We rekenen op uw medewerking.

 

Kerststukjes groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8

De groepen 1 t/m 4 gaan dinsdagmiddag 16 december kerstbakjes maken. De kinderen mogen zelf een bakje met oase en eventuele versiering, kaarsen e.d. meenemen. Natuurlijk bent u als ouder van harte welkom om te helpen. We starten om 13.15 uur. ‘s Avonds tijdens de jeugdavond gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 kerstbakjes maken. Dit doen ze van

18.00 - 19.00 uur.

 

Kerstmaaltijd

Donderdagavond 18 december willen we graag weer een heerlijk buffet organiseren. Dit kunnen wij niet zonder uw hulp. De ervaringen van voorgaande jaren waren dermate positief dat wij besloten hebben dit jaar dezelfde werkwijze te hanteren. Het is de bedoeling dat elk kind iets meeneemt naar school. Hiervoor hangt in school een lijst bij de onderbouw waarop u zelf met uw kind kunt kiezen wat hij/zij mee mag nemen naar school. Komt u de komende dagen even langs. Het mogen zowel kant en klare gerechten zijn als zelfgebakken dingen. Erg lekker zijn altijd de buitenlandse gerechten, wij hopen dat deze ook dit jaar weer op het menu komen. De kinderen van de bovenbouw krijgen een formulier mee. Het zou mooi zijn als u de lekkernijen meegeeft op een bord, in een pan of in een mandje (voorzien van naam) zodat we er een soort buffet van kunnen maken. Maak vooral niet teveel. Eventuele kosten kunnen worden gedeclareerd. Mocht u een warmhoudplaatje hebben zou u deze dan ook voorzien van naam mee willen nemen naar de klas.

We beginnen de kerstbijeenkomst om 17.00 uur. Leerlingen uit alle groepen gaan op het plein iets ten gehore brengen. Daarna gaan we in de klassen lekker eten. Kom gerust even binnen kijken. Het plein brengen we weer in kerstsfeer. U kunt gezellig onder het genot van een hapje en een drankje op het plein verblijven. Om 18.30 uur zijn de kinderen vrij. Vrijdag 19 december gaan de groepen 2 t/m 8 ’s ochtends naar school. Alle groepen zijn vrij om 12.00 uur. Daarna kan iedereen gaan genieten van een fijne kerstvakantie.

 

Schoolfotograaf

Op donderdag 15 januari komt de schoolfotograaf. De broertjes en zusjes die onze school niet bezoeken zijn om 08.30 uur van harte welkom om samen met hun schoolgaande broer / zus op de foto te gaan.

 

WIBO

De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen les in weerbaarheid. Om het één en ander toe te lichten, organiseren we op 21 januari van 19.00 – 20.00 uur een voorlichtingsavond voor de ouders van deze groep. Tijdens deze avond krijgt u te horen wat er tijdens deze lessen aan bod komt en kunt u ook kennis maken met de mensen die deze lessen geven!

 

Snerttocht

Traditiegetrouw zal er ook in 2009 een snerttocht plaatsvinden. De ouderraad is al druk bezig met de organisatie. Houdt u

1 februari vrij om mee te kunnen doen aan deze gezellige tocht.

 

Agenda

16 december                         Kerstbakjes maken, 18.00 uur                                             groepen 5 t/m 8

18 december                         Kerstmaaltijd                                                        alle groepen

19 december                         Vrij vanaf 12.00 uur                                                              alle groepen

20 december t/m

02 januari                               Kerstvakantie                                                        alle groepen

06 januari                               Vergadering OR                                                    OR

13 januari                               Kinderraad (15.30 uur)                                         kinderraadleden

13 januari                               Vergadering MR, 19.30 uur                                  MR

15 januari                               Schoolfotograaf                                                   alle groepen

19 januari                               Jeugdavond                                                          groep 5 t/m 8

21 januari                               Voorleesontbijt                                                    alle groepen

21 januari                               Voorlichting WIBO 19.00 - 20.00 uur                  ouders groep 7 en 8

21 januari                               Voorlichting voorgezet onderwijs 20.00 uur     ouders groep 8

01 februari                             Snerttocht                                                              leerlingen, ouders en belangstellenden

03 t/m  05 februari                                Cito eindtoets                                                       groep 8

10 februari                             Kinderraad (15.30 uur)                                         kinderraadleden

12 februari                             Jeugdavond                                                          groep 5 t/m 8

25 februari                             studiedag personeel                                            alle leerlingen vrij

 

Werken aan een positief sociaal emotioneel klimaat

Waarden en normen

1.       Waarom is aandacht voor waarden en normen belangrijk?

2.       Hoe kan ik de ontwikkeling van waarden en normen stimuleren?

3.       Welke ontwikkeling maken kinderen door en wat zijn zinvolle tussendoelen?

4.       Hoe kan ik in de les aandacht besteden aan waarden en normen?

1. Waarom is aandacht voor waarden en normen belangrijk?


Waarden en normen zijn belangrijk omdat ze richting geven aan ons bestaan: ze beïnvloeden ons doen en laten, ons zelfbeeld en zelfvertrouwen, onze relaties met anderen.
Vaak zijn we ons nauwelijks bewust, dat we waarden en normen hanteren. Laat staan dat we ons realiseren welke waarden en normen we hanteren. Om meer greep te krijgen op ons eigen gedrag en dat van anderen, is het belangrijk dat we ons realiseren welke waarden en normen erachter steken.
Voortdurend toetsen we ons eigen en andermans doen en laten aan waarden en normen. Welke waarden en normen dat zijn, hangt van veel factoren af, bijvoorbeeld: opvoeding, levensbeschouwing, levenservaring en levensomstandigheden.
Het is niet verwonderlijk dat normen en waarden waarmee kinderen worden geconfronteerd, nogal eens met elkaar in strijd zijn: wat thuis mag, mag niet altijd ook op school of omgekeerd. En wat moet je doen, als je tegelijkertijd eerlijk moet zijn en ook je vriendinnetje niet wil verraden? Kinderen komen daardoor soms in de knoei.
Daarom is het belangrijk, dat we kinderen leren omgaan met waarden en normen. Zowel met waarden en normen die thuis gelden, als die op school gelden en die in de omgeving gelden en eventuele verschillen daartussen. Door kinderen te helpen waarden en normen te verhelderen, helpen we hen bewust te worden van hun eigen denken en handelen, met als achterliggend doel een groeiende zelfstandigheid, toenemend zelfvertrouwen en een zelfbewuste levenshouding.

2. Hoe kan ik de ontwikkeling van waarden en normen stimuleren?

Ga na waarom kinderen zich veelvuldig niet aan gestelde regels houden


Als kinderen zich geregeld niet aan bepaalde regels houden, is het zinvol om de volgende zaken na te gaan:

Verhelder waarden en normen die op school gelden


Wat is bijvoorbeeld het nut van bepaalde regels en welke ideeën zitten achter bepaalde gewoonten? Pas als kinderen de zin van een regel of gewoonte hebben ontdekt, kunnen zij zich die eigen maken.
Het komt voor dat kinderen de zin van een regel met geen mogelijkheid kunnen ontdekken. Dat is dan een goede gelegenheid om ze te laten ervaren dat je regels kunt aanpassen of zelfs afschaffen.
Naarmate kinderen ouder worden, kan hen geleerd worden ook inzicht te krijgen in de waarden en normen van anderen. Het blijkt dat als je met kinderen praat over zaken als schelden, vloeken, homoseksualiteit, buitenlanders, ze vaak klakkeloos de ideeën van ouders en vriendjes overnemen.
Kinderen confronteren met andere ideeën en opvattingen zet ze aan het denken over hun eigen mening.

 

 

 

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

 

Nieuwsbrief November-2  2008

 

Schoen opzetten

We hopen dat de Sint ook dit jaar tijd vindt om iets in de schoen te doen. Op maandag 1 december zetten de kinderen een schoen. Natuurlijk neem je iets voor het paard mee.

 

Pepernoten bakken

Alle groepen verlenen Sint en Piet hulp op 1, 2 en 3 december bij het bakken van pepernoten. Hierbij willen we graag ondersteuning van (groot)ouders. Groep 1 bakt op 1 december ’s ochtends, groep 5/6 bakt ’s middags. Op 2 december bakken groepen 2 en 4 ’s ochtends en bakt groep 7/8 ’s middags. En groep 3 gaat bakken op 3 december. De kinderen nemen voor dit evenement mee: Een ruime kom voor beslag en een lepel, beide voorzien van naam.

 

5 december

Op deze dag verwachten we de Sint rond 9 uur. Alle leerlingen komen om 8.50 uur op school. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 treden dan op voor de Sint, zijn Pieten en de ouders. De ouders en belangstellenden zijn vanaf  9 uur van harte welkom. De kinderen uit de hogere groepen gaan eerst aan de slag met de cadeautjes en surprises in de klassen. Om ongeveer 10.45 uur zijn de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 vrij en kan de Sint genieten van het programma van de kinderen uit de groepen  4 t/m 8. Ook hier zijn ouders en belangstellenden van harte welkom. De kinderen laten Sinterklaas liedjes, opzegversjes etc horen. Het geeft het kind wat meer zelfvertrouwen als u ook thuis hier even mee oefent. Kinderen die nog niet onze school bezoeken mogen aanwezig zijn zolang dit niet storend is voor onze kinderen, het is tenslotte hun dag. Het belooft heel gezellig te worden.

 

Financiën Sinterklaas

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kopen na het trekken van lootjes, een cadeautje van

€ 5,25 voor een medeleerling. Er moet een gedichtje bij!! De cadeautjes voor de onderbouw worden verzorgd door Sinterklaas, evenals het kopen van de ingrediënten voor het pepernoten bakken, uiteraard ondersteund door uw bijdrage. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een traktatie. Wij vragen voor deze dag de volgende bijdrage:

Voor een kind uit groep 1 t/m 4                         € 7,50

Voor een kind uit groep 5 t/m 8             € 2,25

Graag ontvangen wij uw bijdrage zo spoedig mogelijk op de dinsdagmorgen, of op giro 4427013 t.n.v. schoolkas Meester Neuteboom onder vermelding van Sinterklaasfeest.

 

Jeugdavond

Op 16 december is de volgende jeugdavond. We gaan aan de slag met kerstbakjes op deze avond. We nodigen de groepen 5 t/m 8 uit om 18.00 uur.

 

Cito Toets

De leerlingen van groep 8 zullen deelnemen aan de Cito - eindtoets. Deze zal plaatsvinden op 3, 4 en 5 februari 2009. Er is een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen uit groep 8 op 21 januari. Er wordt op deze avond uitgelegd hoe het voortgezet onderwijs in elkaar steekt en welke mogelijkheden er zijn voor uw kind. De avond vindt plaats in onze school. De ouders van de Oleander, G. W. Spitzenschool en Parkwijkschool zijn ook uitgenodigd.

 

Vergaderingen OR

Naast een aantal vergaderingen die ’s avonds plaatsvinden, vergadert de OR alle vrijdagochtenden.

 

Project voeding en beweging

Pabo student Marloes Brouwer onderzoekt de omgang met voeding en beweging in de groepen 1 t/m  8 van onze school. Zij doet dit onderzoek als afstudeerproject voor de PABO en helpt ons samen met de GGD op deze wijze inzicht te krijgen in de eet- en beweeggewoonten van de leerlingen op onze school. Tenslotte zullen de opbrengsten van dit onderzoek uitgangspunt zijn voor de lessen in de  maand maart waarin extra aandacht wordt besteed aan Voeding en bewegen.

 

Project Noorderpoort

Vanuit het Noorderpoort gaan een aantal leerlingen een opdracht uitvoeren voor de kinderen van groep 7 en 8. De leerlingen moeten lessen ontwikkelen op het gebied van gezonde voeding en beweging en deze ook daadwerkelijk uitvoeren met de kinderen van groep 7 en 8.

 

Brede schoolactiviteiten

Vanaf januari gaan leerlingen van de Brede School deelnemen aan het project Spraakmakend in Oost Groningen. Er wordt extra aandacht besteed aan boeken en logeerbeesten. We zoeken nog ouders die dit eens per week willen begeleiden. In januari starten eveneens de muzieklessen voor kleuters en peuters weer. De lessen vinden plaats in het speellokaal. De laatste (demonstratie)les kunt u bijwonen. U krijgt nog bericht over de datum. In februari gaat groep 7/8 aan de slag met instrumenten in de muziekschool. Op 21 januari is het voorleesontbijt.

In de maand maart worden lessen gegeven over voeding en bewegen op alle locaties van de Brede School Ter Maarssen.

Op  de woensdagmiddagen zijn er extra sportlessen voor groep 3 t/m 8.

 

Stagiaires

Een aantal stagiaires probeert op onze school praktijkervaring op te doen. We hopen zo onze toekomstige collega’s voor te bereiden op de praktijk. Anderzijds maken wij gebruik van hun kwaliteiten en worden zij ingezet bij diverse activiteiten. We wensen alle stagiaires veel succes en een fijne tijd bij ons op school.

 

Agenda

01 december                            Schoen opzetten                      alle groepen

01 december                            Pepernoten bakken                   groep 1 en 5/6

01 december                            Vergadering                             OR

02 december                            Pepernoten bakken                   groep 2, 4 en 7/8

03 december                            Pepernoten bakken                   groep 3

05 december                            Sinterklaasfeest                        alle groepen

16 december                            Kerstbakjes maken, 18.00 uur    groepen 5 t/m 8

18 december                            Kerstmaaltijd                            alle groepen

19 december                            Vrij vanaf 12.00 uur                   alle groepen

20 december t/m

02 januari                                 Kerstvakantie                           alle groepen

06 januari                                 Vergadering OR                       OR

13 januari                                  Kinderraad (15.30 uur)               kinderraadleden

13 januari                                 Vergadering MR, 19.30 uur       MR

15 januari                                 Schoolfotograaf                                  alle groepen

19 januari                                 Jeugdavond                             groep 5 t/m 8

21 januari                                 Voorleesontbijt                         alle groepen

21 januari                                 Voorlichting ouders                  ouders groep 8

01 februari                               Snerttocht                                alle belangstellenden

 

Een fijne Sinterklaasweek!

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

 

Nieuwsbrief November 2008

 

Woensdagmiddag activiteiten GSM Ter Maarssen

In het kader van meer bewegen, stellen we via het Groninger Sport Model leerlingen in de gelegenheid extra te bewegen. Dit doen we door extra gymlessen aan te bieden, maar ook nog eens gratis sportlessen op de woensdagmiddag. Stimuleer uw kinderen deze lessen te bezoeken. Het hoeft natuurlijk niet iedere week te zijn. Er kan een keuze gemaakt worden. De opgavestrookjes zijn al meegegeven.

 

Datum

Activiteit

12 november

Gym

19 november

Badminton

26 november

Voetbal

03 december

Pietengym

10 december

Handbal / trefbal

17 december

Gym

 

Groep 3, 4 en 5

13:00 uur – 13:45 uur     Neuteboomgymzaal

 

Groep 5 t/m 8

13:45 uur – 14.45 uur     Gymzaal Wiekedreef

 

Sportcompetitie

1e blok Korfbal/Basketbal met afsluitend een toernooi!

Dus neem je sportkleren en een vriendje of vriendinnetje mee. Het is gratis!

 

Inloopdag

We kijken terug op een geslaagde inloopdag op 7 oktober. Fijn dat zoveel mensen weer de moeite namen om een kijkje te komen nemen bij een les. Na evaluatie van deze dag komen we tot de conclusie dat de dag bedoeld is om ouders in de gelegenheid te stellen een normale les bij te wonen. Soms kan de les echter niet op normale wijze worden uitgevoerd omdat, ouders jonge kinderen meenemen die begrijpelijkerwijs niet zo lang stil kunnen zijn. De doelstelling van de inloopdag wordt dan niet gehaald. We verzoeken u daarom vriendelijk op de inloopdagen voor deze kinderen oppas te zoeken.

 

Contactdagen

We bespreken graag de vorderingen van uw kind op 17 en 18 november. Door het strakke tijdsschema zijn er 10 minuten beschikbaar. Denkt u meer tijd nodig te hebben maak dan een aparte afspraak.

 

Presentatieavond “De zorgstructuur op onze school”

Op 28 oktober gaf onze interne begeleider Aly Hulshof ondersteund door Ellen Sloots een presentatie over de wijze waarop de zorg van onze school vorm wordt gegeven. Er was erg fijn om te constateren dat de opkomst groot was. Ouders stelden vragen en gingen zelf digitaal aan de slag. Tweede deel van de avond werd het schooljaar 2007-2008 zakelijk afgesloten.

 

Ontbijt

Op 29 oktober genoten we gezamenlijk van het Nationaal Schoolontbijt. Erg gezond en lekker en prima voorbereid door de ouderraad.

Overblijven

Nog even ter herinnering. Van elk kind dat overblijft moet een formulier worden ingevuld met adresgegevens etc. Opgave kan gedaan worden op het papier in de aula, afzeggen telefonisch.

 

Als lezen niet vanzelf gaat

Op donderdagavond 27 november organiseert de bibliotheek in Stadskanaal een informatieavond over dyslexie en andere leesproblemen.

Het thema is: Als lezen niet vanzelf gaat.

Heeft uw kind moeite met lezen? Kom dan naar deze bijeenkomst en krijg antwoord op al uw vragen. Daarnaast wordt verteld wat de bibliotheek voor u kan betekenen. De bijeenkomst begint om 19:30 uur en is gratis toegankelijk. Graag horen wij vooraf of u komt.

 

Pepernoten bakken

Alle groepen verlenen Sint en Piet hulp op 1, 2 en 3 december bij het bakken van pepernoten. Hierbij willen we graag ondersteuning van (groot)ouders. Groep 1 bakt op 1 december ’s ochtends, de groepen 5/6 bakken ’s middags. Op 2 december bakken groepen 2 en 4 ’s ochtends en bakt groep 7/8 ’s middags. En groep 3 gaat bakken op 3 december. De kinderen nemen voor dit evenement mee: Een ruime kom voor beslag en een lepel, beide voorzien van naam.

 

Financiële zaken

Op dinsdagochtend kunnen zoals gewoonlijk de financiële zaken worden afgehandeld. Ook het Sinterklaasgeld (groep 1 t/m 4 €7,50 en groep 5 t/m 8 €2,50) kan hier worden betaald. Het bedrag kan ook worden overgemaakt op giro: 4427013 t.n.v. Schoolkas Meester Neuteboom.

Wilt u zoveel mogelijk via de giro betalen.

 

Brigadiers

Na aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief zijn er maar 3 reacties geweest zodat dit niet kan worden opgestart

 

De schoolfotograaf

Eens per twee jaar komt de schoolfotograaf langs. Dat zal deze keer zijn op donderdag 15 januari. Nadere gegevens volgen.

 

Schoolreis

Er kan elke dinsdagochtend gespaard worden voor de schoolreizen. De kosten voor de schoolreis bedragen voor groep 1 t/m 6 ongeveer €25,- en voor de groepen 7/8 ongeveer €50,-

 

Participatiefonds

Mensen met een minimuminkomen kunnen veelal in aanmerking komen voor de vergoeding van schoolfonds, sinterklaas- en schoolreisgelden. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, informeer dan bij de gemeente en vraag ons tijdig om een nota.

 

Agenda

17 november                            Contactdag                              alle groepen

18 november                            Contactdag                              alle groepen

19 november                            Contactdag                              groep 3

25 november                            Geert Teis                                groep 3 en 4

25 november (15:30 uur)           Kinderraad                               leden

01 december                            Schoen opzetten                      alle groepen

01 december                            Pepernoten bakken                   groep 1 en 5/6

02 december                            Pepernoten bakken                   groep 2, 4 en 7/8

03 december                            Pepernoten bakken                   groep 3

05 december                            Sinterklaasfeest                        alle groepen

16 december                            Kerstbakjes maken                   groepen 1 t/m 4

18 december                            Jeugdavond                             groep 5 t/m 8

18 december                            Kerstmaaltijd                            alle groepen

19 december                            Vrij vanaf 12.00 uur                   alle groepen

20 december t/m

02 januari                                 Kerstvakantie                           alle groepen

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

OBS Meester Neuteboom                                    e-mail : neuteboom@picto.nl 

Mr. Neuteboomstraat 5                                        website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                          Brinnr:14IM

tel 0599-612211

 

Nieuwsbrief Oktober-2

 

Poëziemiddag

Op 13 oktober ’s middags gaan de leerlingen uit alle groepen met poëzie aan de slag. Leerlingen werken deze middag niet in hun eigen groep maar samen met kinderen uit andere groepen aan het project. Uitgangspunt hierbij is het podium. Op deze middag wordt gekeken naar letters, woorden, zinnen, dieren, herfst enz.

 

De schoolgids

Er zijn nog een aantal schoolgidsen niet afgehaald. Deze kunnen alsnog worden afgehaald.

 

Enquête

Voor de zomervakantie was u uitgenodigd een enquête in te vullen. De resultaten zijn bijgevoegd. De waardering staat in de eerste kolom (tussen 0-4), het percentage staat erachter. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. Hoewel de score erg hoog is, kijken we bij een lagere score wat we nog kunnen verbeteren.

 

Nationaal ontbijt

Op woensdag 29 oktober nemen de leerlingen van onze school deel aan het Nationaal ontbijt. In het kader van gezonde voeding en sociale vorming krijgen de kinderen op woensdagochtend om 08:30 uur een ontbijt aangeboden op school. De kinderen hoeven deze ochtend dus niet thuis te ontbijten, maar doen dit op school.

 

Ouderhulp

Onlangs kreeg uw kind een briefje mee voor ouderhulp. Hierop kunt u invullen bij welke activiteit u kunt helpen. De eerste zijn al terug, daarvoor onze hartelijk dank.

 

Verkeersouders gevraagd

Een aantal jaren geleden zijn we gestopt met het brigadieren. Dit omdat er géén ouders genoeg waren die als verkeersouder bij de weg wilden staan. Uit de enquête bleek dat het onderdeel “de weg van school naar huis’ matig beoordeeld werd. Vandaar dat we langs deze weg willen informeren of er misschien voldoende ouders geïnteresseerd zijn om de taak “verkeersouder” weer op zich te nemen. Hebt u interesse, meld dit dan bij de administratie op school.

 

Hoeken

Werk – en speelhoeken zijn niet weg te denken uit het onderwijs. Zo hebben wij binnen onze school ook diverse hoeken. In een aantal klassen en ook op de gang vindt men de hoeken van Kansrijke Taal, zoals bijvoorbeeld de lekker – liggen – lezen - hoek, de schrijfhoek, de maak – een – boek – hoek, de interessante boekenhoek, de grafische hoek en natuurlijk niet te vergeten de computerhoek. Daarnaast hebben wij een taallokaal waarin alle hoeken van Kansrijke Taal terug te vinden zijn. In groep 7 en 8 is een kinderkookcafé waar de kinderen om de beurt een gerecht gaan klaarmaken.

 

Onderzoek van stem-, spraak- en / of taalproblemen

In een aantal gemeenten in de provincie Groningen, waaronder de gemeente Stadskanaal worden kinderen in groep 2 onderzocht op stem-, spraak- en/of taalproblemen. Dit gebeurt door de logopedist van de GGD. Ook kunnen leerlingen door leerkrachten aangemeld worden en twijfelt u als ouder over de spraak van uw kind, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Het onderzoek vindt plaats op 6 november. De logopedist voert een gesprekje met uw kind en laat uw kind enkele zinnen nazeggen. Daarnaast laat de logopedist uw kind enkele plaatjes benoemen. Na afloop van het onderzoek wordt gekeken of er een vervolgactie moet worden ondernomen (hercontrole, advies, verwijzing).


 

Actie telefoonboeken

Na de herfstvakantie starten we met de telefoonboekactie. Verzamel zo veel mogelijk telefoonboeken. Je kunt ze direct bij school afleveren. Meneer Rave houdt de telling bij. De 3 leerlingen die de meeste boeken inleveren krijgen een prijs. De actie is natuurlijk bedoeld om onze oud papieropbrengst te verhogen.

 

Persoonlijke bezittingen

De school is niet verantwoordelijk voor het wegraken van persoonlijke zaken die de kinderen mee naar school nemen.

 

Pleinafspraken

Denk nog even aan de volgende zaken:

Ø                          Niet fietsen op het plein

Ø                          Speelgoed netjes terugzetten in de hal

Ø                          Geen rommel op het plein

Ø                          Niet voetballen op het plein

Ø                          Denk aan de omgangsregels en de vier stappen.

 

Voor ouders geldt:

Ø                          Fietsen zo plaatsen dat het niet hinderlijk is voor de kinderen

Ø                          Niet roken op het plein

Ø                          De auto’s/fietsen juist parkeren en niet voor inritten van bewoners of de ingang van de school

Ø                          De Neuteboomstraat is een eenrichtingsweg (geef het goede voorbeeld)

 

Overblijven

Van een aantal  “vaste overblijvers” hebben we nog geen aanmeldingsformulier ontvangen. Zonder dit ingevulde formulier kunnen kinderen niet overblijven.  Ook zonder betaling, niet overblijven! Wanneer een “vaste overblijver” ziek is, wilt u dan even doorgeven dat het kind van de overblijflijst moet. Hebt u nog (complete)spelletjes over, dan maken de overblijfkinderen daar graag gebruik van.

 

Informatieavond: Hoe gaan we om met leerlingen die extra zorg nodig hebben

Op dinsdag 28 oktober geven we uitleg over de zorgstructuur op onze school. We bespreken hoe we de leerling volgen door middel van observaties (Cito en methodegebonden) toetsen, handelingsplannen enz. Wij nodigen u van harte uit deze informatieavond bij te wonen. We beginnen om 19:30 uur, na de pauze volgt het zakelijke gedeelte van de avond

met daarin de verantwoording van de financiën en het jaarverslag van de MR en OR.

 

Agenda

13 oktober                                           Poëziemiddag                          Alle groepen

13 oktober                                           Jeugdavond                             Groep 5 t/m 8

14 oktober                                           Natuurpad, 13.30 uur                Groep 4

16 oktober                                            Natuurpad, 13.30 uur                Groep 1

20 t/m 24 oktober                                 Herfstvakantie                          Alle groepen                

28 oktober (15:30 uur)                           Kinderraad                                Leden

29 oktober                                           Nationaal ontbijt                       Alle groepen    

04 november                                        Vergadering MR                       MR      

11 november                                        Sint Maarten                             Groep 1 t/m 4

13 november                                        Dag van respect                       Iedereen          

17 en 18 november                               Contactdagen                           Ouders            

28 november                                        Informatie avond                      Ouders                        

                                                          

                                                                      

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom                                    e-mail : neuteboom@picto.nl 

Mr. Neuteboomstraat 5                                        website : neuteboom.picto.nl

9502 CR Stadskanaal                                          Brinnr:14IM

tel 0599-612211

 

Nieuwsbrief Oktober

 

Morgen, woensdag 1 oktober, zijn alle leerlingen vrij!

 

Inloopdag

Op dinsdag 7 oktober is er een inloopdag. Op deze dag kunt u komen kijken in de klas bij uw zoon en of dochter. Het rooster van deze dag is als volgt:

 

Groep:

Tijd:

Activiteit:

Groep 1

13:15

Taal

Groep 2

09:15

Taal

Groep 3

10:30

Gym (Gymlokaal)

Groep 4

10:30

Rekenen

Groep 5/6

14:00

Rekenen

Groep 7/8

08:30

Rekenen

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyslexie

Op donderdagmiddag 9 oktober vindt er op de Hagenhofschool een lezing plaats over dyslexie en ict-hulpmiddelen. Mevrouw C. van der Laan verzorgt deze lezing. Ouders die interesse hebben zijn van harte welkom op deze middag. Van 13:15 tot 15:15 uur.

 

Poëzieknutselmiddag

Op 14 oktober ’s middags gaan de leerlingen knutselen. Leerlingen werken deze middag niet in hun eigen groep maar samen met kinderen uit andere groepen aan een poëzieproject.

 

Informatieavond: Hoe gaan we om met leerlingen die extra zorg nodig hebben

Op dinsdag 28 oktober geven we uitleg over de zorgstructuur op onze school. We bespreken hoe we de leerling volgen door middel van observaties (Cito en methodegebonden) toetsen, handelingsplannen enz. Wij nodigen u van harte uit deze informatieavond bij te wonen. We beginnen om 19:30 uur, na de pauze volgt het zakelijke gedeelte van de avond met daarin de verantwoording van de financiën en het jaarverslag van de MR en OR.

 

Nationaal ontbijt

Op woensdag 29 oktober nemen de leerlingen van onze school deel aan het Nationaal ontbijt. In het kader van gezonde voeding en sociale vorming krijgen de kinderen op woensdagochtend om 08:30 uur een ontbijt aangeboden op school. De kinderen hoeven deze ochtend dus niet thuis te ontbijten, maar doen dit op school.

 

Voorlichtingsavonden

Fijn dat er zoveel ouders de voorlichtingsavonden hebben bezocht!

 

Viswedstrijd

Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde middag. Ook het weer werkte erg mee. Er deden ruim 50 leerlingen mee en de opkomst van de supporters was hoog te noemen. Iedereen bedankt voor zijn of haar medewerking.

 

Betalingen

Willen de ouders die nog niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan over het afgelopen schooljaar, dit deze week afhandelen. Het boekjaar moet door de penningmeester worden afgesloten.

 

Overblijven

Van een aantal  “vaste overblijvers” hebben we nog geen aanmeldingsformulier ontvangen. Zonder dit ingevulde formulier kunnen kinderen niet overblijven.  Ook zonder betaling, niet overblijven! Wanneer een “vaste overblijver” ziek is, wilt u dan even doorgeven dat het kind van de overblijflijst moet. Hebt u nog (complete)spelletjes over, dan maken de overblijfkinderen daar graag gebruik van.


 

De schoolgids

Er zijn nog een aantal schoolgidsen niet afgehaald. Wilt u deze z.s.m. afhalen.

 

Ouderinformatie

U vindt informatie over activiteiten en foto’s van diverse gelegenheden op de kabelkrant in de hal.

 

Leerlingen groep 2 traden op in theater Geert Teis

De Stichting t Grunneger Bouk organiseerde zaterdag jl. de Dag van het Grunneger Bouk in theater Geert Teis. Onze school was door de organisatie uitgenodigd een bijdrage te leveren aan deze dag, uiteraard in het dialect. De leerlingen uit groep 2 viel de eer te beurt om op te treden. Zij oefenden op school en thuis en waren zeer kleurrijk gekleed als “Roare Vogels”. Zij omlijsten de overhandiging van het “begunstigersbouk” dat ’s middags werd uitgereikt. Als volleerde artiesten droegen zij een gedicht voor en zongen 2 liedjes in het Groninger dialect. Zij deden dat erg goed en oogstten veel bijval. Een compliment voor de leerlingen, leerkrachten maar zeker ook voor de ouders, die hun bijdrage leverden aan de kleding en vleugels maar ook massaal als publiek naar het theater waren gekomen. Een hele geslaagde middag met veel bedankjes van de organisatoren.

 

Suikerfeest

Een aantal leerlingen van onze school viert vandaag het suikerfeest. De familie Tursic liet ons mee genieten van een lekkere traktatie.

 

Fluor

Er zijn een aantal leerlingen die wel het formulier hebben ingeleverd maar nog niet hebben betaald. Het bedrag is €2,25

 

Hoofdluis

Ter versterking van ons controleteam zoeken we nog enkele ouders.

 

Acties

In het begin van het schooljaar deed de school mee aan de actie Jantje Beton. Op dit moment doen de kinderen van groep 7 en 8 mee aan de Kinderpostzegelactie.

Oud papier: Tijdens vakanties, vrije dagen en na schooltijd GEEN papier brengen. Het blijft dan staan met allerlei nare gevolgen.

 

Herfstletterdierenpodium

Ons podium ziet er weer schitterend uit. We danken Erik Rave voor deze geweldige metamorfose. De bedoeling van het podium is thema herfst na voren te laten komen, letters, zinnen en poëzie na aanleiding van de Kinderboekenweek en dierendag te integreren.

 

Agenda

Onderwijsdag                                                   1 oktober

Vergadering OR                                                6 oktober (19:30 uur)

Inloopdag                                                        7 oktober

Jeugd avond                                                   13 oktober

Poëzie middag                                                 14 oktober

Herfstvakantie                                                   20 t/m 24 oktober

Kinderraad                                                       28 oktober (15:30 uur)

Nationaal ontbijt                                              29 oktober

Vergadering MR                                              4 november

Contact dagen                                                 17 en 18 november

Informatie avond                                             28 november

Natuurpad                                                       Groep 1, 16 oktober 13:30 uur

                                                                       Groep 2, 10 oktober 10:45 uur

                                                                       Groep 3, 10 oktober 09:30 uur

                                                                       Groep 4, 14 oktober 13:30 uur

Spreekuur Mevr. J. Wilms                                 Op verzoek

 

 

 

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief September (2)

 

Schoolgids

De nieuwe schoolgids is klaar. Voorin zit de kalender met data die op dit moment bekend zijn (wijzigingen voorbehouden). Deel 1 van het vorig jaar kan verwijderd worden en vervangen door het nieuwe deel 1. De delen 2 en 3 blijven in de map. De schoolgids wordt niet aan de leerlingen meegegeven maar kan door u bij de school worden opgehaald.

 

Overblijven

Er zijn nieuwe reglementen voor het overblijven opgesteld. U krijgt ze deze week thuis. Wilt u de papieren goed doorlezen? Blijft uw kind regelmatig of af en toe eens over vul dan de invullijst over uw kind in. Betalingen dienen op tijd te geschieden.

 

Vrije middag

Alle leerlingen zijn in verband met een studiemiddag van het team vrij op dinsdagmiddag 16 september.

 

Huiswerk

We vinden het van belang dat de kinderen indien mogelijk op het juiste niveau kunnen functioneren. Soms is kennis door de vakantie niet altijd meer paraat. Wij proberen dat in de klas met extra ondersteuning of met huiswerk op peil te brengen. Lukt het thuis niet op de juiste wijze, overleg dan met de leerkracht.

 

Viswedstrijd

Heb je je al opgegeven bij je juf of meester voor de viswedstrijd?

 

Voorlichtingsavonden

Er zijn al een aantal avonden geweest. Fijn dat velen belangstelling toonden, jammer dat anderen niet eens de moeite namen af te zeggen. Het is erg belangrijk dat we samenwerken en dat u weet wat de kinderen in de klas tegenkomen. Voorlichtingsavond groep 1 vanavond, groep 4 dinsdag 9 september en 15 september groep 5/6.

 

Emailadressen

Vorig jaar hebben we een poging ondernomen de nieuwsbrieven via de mail te versturen. Dat is door onvolledigheid niet helemaal gelukt. Veel mailadressen blijken echter niet meer te kloppen. Voor een goede administratie zou het prettig zijn als u uw mailadres op onderstaand strookje zou invullen. U kunt dit strookje dan inleveren als u de schoolgids afhaalt. Wijzigt uw adres in de loop van het jaar, geef dit dan even aan ons door. U kunt uw mailadres ook mailen naar: neuteboom@picto.nl.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invullen s.v.p

 

Naam leerling: ……………………                                              Groep: ……

 

Emailadres: ………………………

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief september

 

Vrije middag

Alle leerlingen zijn in verband met een studiemiddag van het team vrij op dinsdagmiddag 16 september.

 

Plein

’s Ochtends en ’s middags bij aankomst op school is het de bedoeling dat de leerlingen gaan spelen op het grote plein. Dit in verband met het overzicht van de pleinwacht. Er mag geen gebruik gemaakt worden van skeelers, stepjes etc. in verband met de veiligheid.

 

Van de oudpapiercommissie,

Hallo, 

Op de volgende data komen wij bij de ouders die zich hebben aangemeld, het oud papier weer ophalen. Noteert u deze data op uw kalender. Hebt u zich nog niet aangemeld, maar stelt u het op prijs dat ook uw papier wordt gehaald, laat het ons dan weten.

Vanaf  9.00 uur komen onze vrijwilligers langs. Indien mogelijk graag het oud papier bij de deur of straat zetten, dit bespaart onze vrijwilligers een hoop tijd.

Wij beginnen 6 september 2008.

De daar op volgende data zijn:

04 oktober 2008                                               06 maart 2009

01 november 2008                                           03 april 2009

06 december 2008                                           09 mei 2009

10 januari 2009                                                 06 juni 2009

07 februari 2009                                               04 juli 2009

Met Vriendelijke Groet,

OR Mr Neuteboomschool / oud papier commissie

 

Viswedstijd

Aan alle hengelaars(sters),

Donderdagmiddag 18 september a.s. organiseren wij (bij goed weer) een viswedstrijd voor alle groepen. Heb je zin om mee te doen, geef je dan vóór woensdagmorgen 17 september op bij je eigen juf of meester. Heb je wel zin maar geen hengel, probeer die dan te lenen. Zorg ervoor dat je naam op al je visspulletjes staat! We beginnen om 15.30 uur en stoppen om 16.30 uur. Daarna is er de prijsuitreiking. Er is voor iedere hengelaar(ster) een prijsje. We verwachten van de ouders dat ze hun kinderen zelf brengen en halen. De ouders blijven de gehele viswedstrijd verantwoordelijk voor hun eigen kind.

Tot donderdagmiddag 18 september a.s. Let op de plaats van de viswedstrijd:

De kanovijver aan de Cornelis Dopperlaan!!!!!!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invullen s.v.p

 

Naam: ……………………Groep: ………………………..…………….………………………….

 

neemt deel aan de viswedstrijd op 18 september a.s.

S.v.p. inleveren voor woensdagmorgen 17 september a.s. bij je eigen juf of meester.

 

 

 

 

 

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief augustus-2 2008

 

Dinsdagmiddag 16 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiemiddag.
 

 

 

Morgen, woensdag 27 augustus, zijn alle leerlingen vrij!

 

Oudercontact

De binnenkomst aan het begin van de ochtend en middag verloopt goed. Alleen de ouders van groep 1 komen binnen. In de groep willen we graag zo spoedig mogelijk beginnen met de lessen. In groep 1 wordt  daarom gevraagd mededelingen over kinderen op papier te zetten zodat het weinig tijd in beslag neemt en de leerkracht zaken kan teruglezen. Wij willen er wel de nadruk opleggen dat u altijd van harte welkom bent om iets te bespreken. Dat kan na afspraak met de leerkracht of direct met interne begeleider of directie indien aanwezig. Ook kunt u onder het genot van een kop Erik Rave koffie kijken na foto’s en activiteiten op onze PowerPoint in de aula.

 

Splitsing van groepen en ondersteuning

Wij hebben er voor gekozen de combinatie groepen 5/6 en 7/8 2x per week te splitsen als de personele bezetting dit toe laat. Tevens wordt er door juf Dorthe extra aandacht besteedt aan de leerlingen in de groepen 1 t/m 3.

 

Type cursus

Op onze school krijgen de kinderen les in typvaardigheid in groep 6. Deze lessen leiden niet op tot een officieel diploma. Zij krijgen hiernaast ook formulieren mee naar huis waarbij ze zich op kunnen geven voor een typeopleiding met diploma. Als u hier voor kiest kunt u zich uiteraard aanmelden.

 

Overblijven

Binnenkort ontvangt u nieuwe reglementen ten aanzien van het overblijven. Wilt u zo vriendelijk zijn deze, indien van toepassing, mee terug te geven.

 

Naschoolse opvang

Bij ons op school is alleen tussentijdse opvang (van 12.00 uur tot 13.00 uur) mogelijk. Indien u gebruik maakt van buitenschoolse opvang wilt u dan, indien uw kind afwezig is, dit zelf melden bij de kinderopvang.

 

Oud papier

Wij bedanken iedereen die zich heeft opgegeven om te helpen bij het oud papier.

Voorlichtingsavonden

We hopen u  binnenkort te zien op onze voorlichtingsavonden. Op deze avonden wordt u uitgebreid voorgelicht over de activiteiten die het komend schooljaar plaats gaan vinden. Het is van groot belang dat u deze avonden bezoekt. De data staan in de agenda en het opgavestrookje vindt u hieronder. Wilt u het strookje in elk geval mee terug geven?

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invullen s.v.p

Voorlichtingsavond

 

Naam: ……………………ouder(s) van ……………,…………..,……………..,………….,………….

bezoekt wel/niet ( doorstrepen wat van toepassing is) de voorlichtingsavond van groep(en)……...op ………september  

             

Zoals reeds in de brief is aangegeven vinden we het van groot belang dat u deze voorlichtingsavonden bezoekt.

 

 

Schoolgids

Binnenkort verschijnt de schoolgids deel 1. U kunt deel 1 van het vorig schooljaar verwijderen. Deel 2 en 3 blijven van toepassing.

 

Viswedstrijd

Donderdagmiddag 18 september aanstaande organiseren wij (bij goed weer) een viswedstrijd voor alle groepen. Heb je zin om mee te doen, geef je dan voor 16 september a.s. op bij je eigen juf of meester. De plaats van de viswedstrijd is bij de kanovijver aan de Cornelis Dopperlaan.

Supporters zijn natuurlijk van harte welkom. Dus tot donderdagmiddag 18 september

 

Agenda

26 augustus                Vergadering, 19.30 uur                                              OR

27 augustus                Overleg openbaar onderwijs, vrije dag                       alle groepen

01 september             Voorlichtingsavond, 19.30 uur                                    groep 2

02 september             Voorlichtingsavond, 19.30 uur                                    groep 3

03 september             Voorlichtingsavond, 19.30 uur                                    groep 7/8

08 september             Voorlichtingsavond, 19.30 uur                                    groep 1

09 september             Voorlichtingsavond, 19.30 uur                                    groep 4

15 september             Voorlichtingsavond, 19.30 uur                                    groep 5/6

18 september             Viswedstrijd                                                    alle groepen

01 oktober                  Onderwijsdag, vrije dag                                  alle groepen

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief augustus 2008

 

Welkom allemaal

We zijn nog maar net aan de slag en toch lijkt alles weer als vanouds. We hopen dat iedereen een fijn, leerzaam en gezond schooljaar voor de boeg heeft.

Hopelijk heeft een ieder genoten van de vakantie en kunnen we samen weer met frisse moed beginnen. Niet alle personeelsleden zijn in de running, juf Alexandra is terug, maar is een aantal dagdelen afwezig vanwege ouderschapsverlof. Juf Bianca is helaas nog niet terug zodat juf Nicole groep 2 weer begeleidt. Juf Wilma versterkt onze gelederen dit schooljaar, zij begint met veel enthousiasme aan de begeleiding van groep 5/6. Alle andere personeelsleden zijn na een intensieve voorbereiding weer met veel plezier aan de slag gegaan.

U hebt als ouders/verzorgers uw kind weer aan ons toevertrouwd en samen gaan we ons daar enthousiast voor inzetten. U bent daarbij voor ons een zeer belangrijke schakel. We gaan dan ook weer uit van een goede samenwerking. U kent ons uitgangspunt “samen staan we sterk”.

Een heel fijn jaar allemaal

 

Voorlichtingsavonden

We hopen u binnenkort te zien op onze voorlichtingsavonden. Op deze avonden wordt u uitgebreid voorgelicht over de activiteiten die het komend schooljaar plaats gaan vinden in de groep van uw kind. Het is van groot belang dat u deze avonden bezoekt. De data vindt u verderop.

 

Vele handen……….

Ook zien we graag weer de vele vrijwilligers die op diverse manieren hulp bieden binnen onze school. Het kan gaan om het begeleiden van kinderen, verrichten van hand- en spandiensten en het organiseren van activiteiten.

 

Stagiaires

De studenten druppelen in de komende weken ook weer binnen. Enkelen zijn al weer aan de slag. Dankzij deze collega's in spé kunnen we weer veel extra hulp verlenen en stellen wij hen in de gelegenheid de nodige ervaring op te doen. We wensen hen een leerzame en prettige periode op onze school.

                    

Viswedstrijd

Donderdagmiddag 18 september aanstaande organiseren wij (bij goed weer) een viswedstrijd voor alle groepen. Heb je zin om mee te doen, geef je dan voor 16 september a.s. op bij je eigen juf of meester.

Heb je wel zin maar geen hengel, probeer er dan één te lenen. We beginnen rond 15.30 uur en stoppen om 16.30 uur. Daarna is de prijsuitreiking. Er is voor iedere hengelaar(ster) een prijsje.

Wij verwachten van de ouders dat ze hun kinderen zelf brengen en halen.

De ouders blijven de gehele viswedstrijd verantwoordelijk voor hun eigen kind. De plaats van de viswedstrijd is bij de kanovijver aan de Cornelis Dopperlaan.

Supporters zijn natuurlijk van harte welkom. Dus tot donderdagmiddag 18 september.

 

Schoolfonds

De bedragen voor het schoolfonds zijn:

Eerste kind                              € 1.50               Per jaar € 16.50

Tweede kind                            € 1.25               Per jaar € 13.75

Derde en volgende kinderen      € 1.00               Per jaar € 11,00

Wilt u het bedrag in één keer betalen dan kunt u dit contant afrekenen op school. Uiteraard is het mogelijk het bedrag per bank of giro over te maken op rekeningnummer 4427013 t.n.v schoolkas Meester Neuteboomschool.
Er kan elke week gespaard worden voor de schoolreizen.
Financiën worden op school afgehandeld op dinsdagmorgen van 8.30 tot 9.00 uur.

 

Oud papier

Deze actie levert ons gelukkig elke keer een financiële bijdrage op. Dit is zeker niet overbodig, want veel extra zaken als theaterbezoek, natuurpad, afscheid groep 8, snerttocht, kerstfeest, jeugdavonden etc. zijn afhankelijk van deze bijdrage. Wij bedanken de mensen die de moeite nemen het oud papier bij ons te brengen. Helaas wordt er ook veel niet aan ons geleverd en bij de straat gezet, erg jammer. Door het even langs te brengen draagt u ook bij aan de extra mogelijkheden voor uw kind. Wilt u graag dat het papier eens per maand bij u opgehaald wordt, neem dan even contact op. De eerst volgende keer is 6 september. We willen ook graag een beroep op u doen ten aanzien van hulp bij het ophalen eens per maand en het overhevelen van het papier van de berging naar de container, ongeveer eens per zes weken.

 

Overblijven

Bij ons kunnen de kinderen tussen de middag van 12.00 uur tot 13.05 uur op school overblijven. De kinderen staan onder toezicht van een overblijfhulp. Deze begeleidt de kinderen tijdens het overblijven, het gezamenlijk eten en het doen van spelletjes of andere activiteiten. Bij mooi weer wordt er ook buiten gespeeld.

Het overblijven kost € 1,50 per keer. Dit bedrag kan dagelijks worden betaald aan de overblijfmoeder of via een knipkaart (10 x = € 15,- te koop op de dinsdagmorgen).

 

Jeugdgezondheidszorg

Met vragen en problemen over uw kind kunt u via de school terecht bij mevrouw J. Wilms van de GGD.

 

Info

Inmiddels hangt er een monitor in de aula waar actuele zaken op staan vermeld. Ook foto’s krijgen een plaatsje. De kinderen uit de groepen 7 en 8 verzorgen de informatie.

 

Voorlichtingsavonden                                                     Gymtijden

Groep   1:              08 september                                     groep 1 en 2: dagelijks

Groep   2:              01 september                                     groep 3:    maandagmorgen, dinsdagmorgen,

Groep   3:              02 september                                                        donderdagmorgen

Groep   4:              09 september                                     groep 4:   woensdagmorgen, donderdagmorgen

Groep 5/6:            15 september                                                        vrijdagmiddag

Groep 7/8:            03 september                                     groep 5/6: woensdagmorgen, donderdagmorgen

Alle avonden beginnen om 19.30 uur.                                             vrijdagmiddag

                                                                                              groep 7/8: dinsdagmorgen, woensdagmorgen

Contactdagen                                                                  

17 en 18 november                                                          Bibliobus

16 en 17 maart                                                                   Week 33: dinsdagmorgen groep 2, 4, 5/6

juni naar behoefte                                                             Week 34: dinsdagmorgen groep 1, 3 en 7/8              

                                                                                              (eens per 14 dagen)

                                                                                             

Jeugdavonden                                                                  Inloopdagen

13 oktober                                                                           07 oktober 2008

04 november                                                                      26 februari 2009

16 december                                                                      14 mei 2008

19 januari

12 februari                                                                          Zwemmen

31 maart                                                                              Groep 5  1 x per 14 dagen. We starten op 18 augustus                                                                                          m.u.v. 1 september           

 

Agenda

26 augustus                  Vergadering, 19.30 uur                          OR

27 augustus                  Overleg openbaar onderwijs, vrije dag    alle groepen

18 september                viswedstrijd                                          alle groepen

01 oktober                    onderwijsdag, vrije dag                          alle groepen

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief juni (2) 2008

 

De laatste week van het schooljaar 2007-2008

Weer een schooljaar voorbij. Een jaar waarin we weer konden genieten van de stralende snoetjes en schitterende uitspraken van onze leerlingen. Leerlingen die zich erg hebben ingezet om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken samen met de leerkracht en de ouders. Ging het eens wat minder dan probeerden we toch om samen de schouders er onder te zetten

Na de vakantie zal juf Alexandra terugkeren. Zij heeft anderhalve dag ouderschapsverlof. We nemen daarom deze week afscheid van juf Suzanne uit groep 4/5. Erg vreemd omdat ze er echt bij hoort. We danken haar voor de samenwerking en zien haar vast en zeker wel eens terug als invaljuf. We wensen haar veel succes. Juf Bianca kan helaas na de vakantie nog niet weer beginnen. Wij zijn daarom erg blij dat juf Nicole groep 2 blijft waarnemen. Ook haar danken we voor het getoonde enthousiasme en haar flexibiliteit. Diverse stagiaires verlaten uiteraard ook onze school. Wij wensen ook deze groep collega’s veel succes.

 

Even kennis maken met de nieuwe groep…………..

Op woensdag 25 juni gaan de leerlingen even aan de slag in de nieuwe groep. Spannend. Groep 8 is om 11.45 uur vrij.

 

Afscheid groep 8

We namen afscheid van groep 8 op woensdagmiddag 18 juni met een schoolkampfilm en een gezellig gourmetfeestje. De kinderen (en ouders) hadden het eetfestijn prima voorbereid. We wensen deze gezellige groep kinderen het allerbeste voor de toekomst. Kom nog eens langs!

 

Afscheidsfeest

Donderdag 26 juni houden we een gezellige dag. Alle groepen gaan een optreden verzorgen. Verder zullen er diverse spelletjes gehouden worden op het plein. De kinderen worden voorzien van een natje en een droogje en tussen de middag houden we een picknick op het plein. Vindt u het prettig om als ouder even langs te komen dan bent u van harte welkom. Om de leden van de ouderraad deze laatste dag te ontlasten, zien we graag een aantal vrijwilligers die de broodjes komen smeren. Dit kan vanaf 8.30 uur. Om 13.00 uur zijn de leerlingen vrij.

 

Laatste schooldag

Vrijdagmorgen 27 juni is de laatste dag van dit schooljaar. De leerlingen van groep 1 zijn vrij zoals altijd op vrijdag. De overige leerlingen zijn vrij om 12.00 uur.

 

Circus

We kijken terug op een zeer geslaagd project waar bewegen en samenwerken de boventoon voerden. Een geweldige prestatie van alle betrokkenen. Ook u bedankt, want zo’n geweldige voorstelling kan niet zonder publiek.

 

Kunst en cultuur

De laatste weken is er onder leiding van kunstenaars hard gewerkt aan kunst over de Kanaalstreek. Ons erfgoed is van alle kanten belicht en uitgebeeld. Een prachtig resultaat. U kunt dit donderdag bewonderen. Ook hier ging het om geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en milieu. De projecten kregen een extra dimensie doordat de onderbouw en de bovenbouw met elkaar gingen samenwerken.

 

Vakantierooster schooljaar 2008-2009

Herfstvakantie                          20 oktober 2008 - 24 oktober 2008

Kerstvakantie                           22 december 2008 - 02 januari 2009

Voorjaarsvakantie                     16 februari 2009 - 20 februari 2009

Goede vrijdag + 2e Paasdag       10 april 2009 - 13 april 2009     

Meivakantie                              27 april 2009 - 06 mei 2009

Hemelvaart                               21 mei 2009 - 22 mei 2009

Pinkstervakantie                                   01 juni 2009 - 01 juni 2009

Zomervakantie                         06 juli 2009 - 14 augustus 2009

Dit rooster is bindend.

 

Het nieuwe schooljaar

Op 11 augustus zijn we natuurlijk allemaal weer uitgerust en hebben we verschrikkelijk veel zin om weer naar school te gaan. Het is dan ook heel normaal als u uw kind deze dag tot in de nieuwe klas begeleidt. Omdat er steeds meer ouders en kinderen komen die ’s ochtends een plaatsje moeten vinden in de school, hanteren we vanaf dag 2 weer de volgende regels voor wat betreft binnenkomst bij de rechtergang;

Eerst komen de leerlingen van groep 3 binnen, daarna de leerlingen uit groep 1 en tot slot de leerlingen uit groep 2. Daarna gaan de ouders van de leerlingen uit groep 1 naar binnen, achteraan graag de ouders met “voertuigen”. Van de rest van de kinderen wordt er buiten afscheid genomen. Hebt u iets te melden, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Op allerlei momenten is er volop gelegenheid met de leerkracht of de directie te overleggen. De volgorde bij de linkeringang is: eerst groep 7/8, daarna groep 4 en tenslotte groep 5/6. Deze kinderen komen binnen zonder ouders. De fietsenberging staat vaak erg vol. Alleen kinderen die een behoorlijke afstand af moeten leggen behoren op de fiets te komen. Zet de fietsen op slot in de berging en ga zorgvuldig met de sleutel om. De school is niet verantwoordelijk voor vernielingen aan de fietsen.

 

BEDANKT……….BEDANKT……….BEDANKT……….BEDANKT……….BEDANKT………

We kijken terug op een gezellig schooljaar. Velen hebben daaraan een bijdrage geleverd. Een dankwoord aan leerlingen, personeel, ouders en verzorgers is dan ook op zijn plaats. Ieder heeft op zijn eigen wijze bijgedragen aan vele activiteiten op de Meester Neuteboomschool. De leerlingen door het levendig houden van het personeel en de organisatie van een aantal activiteiten. Het personeel vanwege een zeer flexibele opstelling, waardoor we in staat waren de zaken prima draaiende te houden ondanks de afwezigheid van een aantal personeelsleden. De Ouderraad heeft wederom enorm veel werk verzet en zorgde er samen met andere ouders, die hun diensten aanboden, voor dat er weer veel voor onze leerlingen werd gedaan. De MR door de zakelijke kant goed te laten verlopen. Positief en prettig is de open houding waarmee leerlingen, personeel en ouders problemen bespreekbaar maken en weten op te lossen. Iedereen bedankt voor het vertrouwen. Ik zie de samenwerking graag voortgezet in het volgend schooljaar.

 

Agenda:

25 juni                                                 wisselen van groep                    groep 1 t/m 7

25 juni                                                 vrij vanaf 11.45 uur                   groep 8

26 juni                                                 spelletjesochtend en picknick     alle groepen

27 juni                                                 laatste schooldag, 12.00 uur vrij             alle groepen

28 juni t/m 10 augustus                         zomervakantie                          alle groepen

11 augustus                                          start schooljaar                         alle leerlingen

26 augustus                                          Vergadering, 19.30 uur              OR

01 september                                       voorlichtingsavond                    groep 2

02 september                                       voorlichtingsavond                    groep 3

03 september                                       voorlichtingsavond                    groep 7/8

08 september                                       voorlichtingsavond                    groep 1

09 september                                       voorlichtingsavond                    groep 4

13 september                                       Viswedstrijd                             groep 5 t/m 8

15 september                                       voorlichtingsavond                    groep 5/6

01 oktober                                           onderwijsdag, vrije dag             alle groepen

 

Aly Corporaal.

 

We wensen iedereen een prettige vakantie en de leerlingen die de schoolverlaten en fijne tijd op de nieuwe school en een goede toekomst!!!!

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief juni 2008

 

Voor zover de gegevens op dit moment bij ons bekend zijn, ziet de situatie er (onder voorbehoud)

als volgt uit:

Als eerste een leuke melding, ons team wordt uitgebreid met Wilma Greven. Zij werkt nu op de G.W. Spitzenschool. We heten haar van harte welkom en wensen haar een fijne Neuteboomtijd.

 

Leerkracht

groep

Juf Alida Vos/Juf Dorthe Ahlers

1

Juf Bianca Burgmans

2

Juf Noortje Schrik

3

Juf Gea Glazenborg

4

Juf Wilma Greven

5/6

Juf Ellen Sloots/Meester Peter Vermeij

7/8

 

De splitsing van groep 1 kan in het begin (wanneer de groep nog niet zo groot is), afhankelijk zijn van prioriteiten in de school. B.v. het extra begeleiden van leerlingen.

 

De groepen 5/6 en 7/8 worden enkele keren per week gesplitst. Juf Alexandra neemt deze groepen voor haar rekening. De overige tijd besteedt zij aan de extra ondersteuning in de groepen 4 t/m 8.

 

Inloopdag

Op dinsdag 27 mei was er weer een inloopdag. In de diverse klassen woonde u lessen bij van uw kind. Fijn dat u de moeite nam langs te komen. Uw kind vindt die belangstelling altijd prettig. Helaas was er deze keer minder belangstelling dan gebruikelijk. In de schoolgids worden de data aan het begin van het jaar al bekend gemaakt. We zien u graag een volgende keer weer.

 

Pleinfeest

Dit evenement werd een groot succes. Het optreden van René Becker droeg bij aan een zeer geslaagd feest. Ook het weer werkte mee. Voor de kinderen leverde dit feest ruim €1600,- op. We besteden dit aan een ActivBoard.

 

Schoolreizen

Inmiddels hebben we bijna, alle schoolreizen gehad. We kijken terug op geslaagde reizen. Het schoolkamp is nog in volle gang.

 

Bezoek aan de nieuwe groep, spannend..........

Op woensdag 25 juni gaan de kinderen in de loop van de ochtend een kijkje nemen bij de nieuwe groep.

 

Sportschool groep 7 en 8

Op 3 juni zijn de kinderen van groep 7/8 naar sportschool Caroline geweest. Ze hebben daar geproefd aan een aantal sporten, waaronder spinning, Body Pump en Tae Bo Bootcamp. Enkele weken eerder gingen zij stijldansen.

 

Afscheid groep 8

Onze hoogste groep neemt binnenkort afscheid. Natuurlijk verheugen ze zich op de volgende stap in hun leven. Omdat we vele jaren hun ontwikkeling van dichtbij mochten mee maken, organiseren we op woensdagmiddag 18 juni een gezellige middag. De invulling volgt nog.

 

Financiën

Wij verzoeken iedereen die nog niet het Sinterklaas-, het school- of het sponsorgeld hebben betaald dit toch echt deze week te doen!!!

 

 

Enqueteformulier.

Wilt u het formulier deze week inleveren.

 

Oud papier

U bent gewend dat het oud papier eens per maand wordt opgehaald. Dat zal in de maand juni nog gebeuren op de 21ste, juli en augustus slaan we over en in september ziet u ons weer verschijnen. U kunt natuurlijk tijdens schooluren altijd uw oud papier brengen. Doordat het dit jaar fanatiek door een aantal ouders wordt opgehaald, levert het meer op dan andere jaren en komt het dus ook ten goede aan uw kind. Vaak zien we dat het oud papier niet naar ons toe gaat, jammer. Wilt u ook een keertje helpen met oud papier geef dit dan even door aan de OR. Als u allemaal een keertje meedoet, bent u maar eens in de 6 jaar aan de beurt.

 

Controle hoofdluis

Wij zoeken nog enkele ouders voor controle van hoofdluis.

 

Veenlab

Een hele bijzondere en nieuwe activiteit is Veenlab. Dit project voert meester Peter Vermey uit op onze school. Onlangs werden er zelfs door Kennisnet Nederland opnamen gemaakt van een les over het veen. In deze les werden door de kinderen vragen gesteld aan de heer Dussel in het Veenkoloniall Museum in Veendam. Dit gebeurde via een speciale webcam. Een uniek gebeuren en erg leerzaam. Een kleine impressie:

Veenlab Manifestatie woensdag 11 juni

Op woensdag 11 juni vindt er bij het Veenkoloniaal museum de Veenlab Manifestatie plaats. Iedere school die meedoet met Veenlab presenteert zichzelf en laat zien wat er gemaakt is in en met Veenlab. Dus ook van onze school gaat er een groepje met mij samen naartoe. De manifestatie duurt van 13.00 uur tot 16.00 uur. Ik wil van ieder groepje graag 1 leerling meenemen. Als je goed hebt opgelet, weet je dat 11 juni de laatste dag van ons schoolkamp is. De kinderen die meegaan naar de manifestatie zullen ’s morgens met mij op tijd vertrekken. Ik breng je ’s middags weer terug naar huis.

 

Opdracht:

Overleg wie van jou groepje meegaat en mee kan tijdens deze middag. Degenen die meegaan moeten goed en netjes aan meesters en juffen van andere scholen kunnen uitleggen wat je gedaan hebt tijdens Veenlab. We zullen ook al ons gemaakt materiaal meenemen en laten zien (mappen, filmpjes, voorwerpen etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Videosessie via ons Activboard

Op vrijdag 6 juni om 9.00 uur vindt er een videosessie plaats met meneer Dussel van het Veenkoloniaal museum uit Veendam. Jullie kunnen aan meneer Dussel vragen stellen over veen en ons project.

 

Straten in onze buurt

In onze buurt zijn er ook straatnamen die te maken hebben met

veen en het afgraven ervan. Hiernaast op het kaartje zie je

een aantal van deze namen. Bij een aantal van deze straten zullen

we opnames met de videocamera gaan maken. Bij iedere straat-

naam vertelt één van jullie de betekenis en geeft eventueel een

korte uitleg. Dit nemen we op met de videocamera.

Meester Peter

 

Agenda

10 juni                                   Middag  vrij                                                          groep 1b              

11 juni                                   Vrije dag                                                               groep 1a

12 juni                                   Vrije dag                                                               alle groepen

13 juni                                   Go Sports                                                             groep 7 en 8

16 juni                                   Circusvoorstelling                                              groep 5 en 6

16 juni                                   Bezoek voorstelling 14.15-15.15                    groep 2

17 juni                                   Circusvoorstelling                                              groep 3 en 4

17 juni                                   Bezoek voorstelling 14.15-15.15                    groep 1a

18 juni                                   Afscheidsuitje                                                     groep 8

19 juni                                   Circusvoorstelling                                              groep 7 en 8

19 juni                                   Bezoek voorstelling 14.15-15.15                    groep 1b

24 juni                                   Middag vrij                                                           groep 1b en 2

25 juni                                   Kennismaking nieuwe groep                          groep 1 t/m 7

26 juni                                   Afscheid schooljaar 8.30-13.00u                    alle groepen

27 juni                                   Vrij vanaf 11.45 uur                                           groep 8

27 juni                                   Laatste schooldag, 12.00u vrij                        groep 2 t/m 7

27 juni t/m 10 augustus     Zomervakantie                                                   alle groepen

01 oktober                            Onderwijsdag, vrije dag                                   alle groepen

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief mei 2008

 

VRIJDAG 30 mei PLEINFEEST.…VRIJDAG 30 mei PLEINFEEST….17-21 UUR

U KOMT TOCH OOK OP DIT GEZELLIGE FEEST! Leuke spelletjes, fantastische prijzen en heerlijke versnaperingen! Steun onze school!

 

Leerlingengesprekken en rapporten

De komende weken vinden er weer gesprekken met u over leerlingen plaats. Dit betreft niet alle leerlingen. U wordt door ons uitgenodigd. Hoort u van onze kant niets en wilt u een gesprek?  Maak dan even een afspraak. De rapporten worden meegegeven op 25 juni.

 

Groepsindeling volgend schooljaar

Dit is nog niet helemaal rond omdat de juiste personeelsindeling nog niet bekend is. U hoort zo spoedig mogelijk hierover.

 

Inloopdag

Op dinsdag 27 mei is er weer een inloopdag. Op deze dag nodigen wij u van harte uit een les van uw zoon en of dochter bij te wonen. In het onderstaand schema kunt u zien op welk tijdstip u verwacht wordt.

Groep

Activiteit

Tijd

1a

Gym (gymlokaal)

09.00 - 09.45 uur

1b

Gym (gymlokaal)

09.00 - 09.45 uur

2

Schrijven

09.30 uur

3

Gym (gymlokaal)

10.30 - 11.15 uur

4/5a

Sociaal emotionele ontwikkeling

11.00 uur

5b/6

Muziek

13.15 - 13.45 uur

7/8

Project Werkwijs

14.15 - 14.45 uur

 

Brede school Ter Maarssen

In het kader van de Brede school zijn er op 16, 17 en 19 juni circusvoorstellingen. Groep 5 en 6 hebben de voorstelling op 16 juni, groep 3 en 4 op 17 juni en groep 7 en 8 op 19 juni in het Pagecentrum. De kinderen oefenen de gehele dag. U kunt de voorstelling van uw kind bekijken op deze dagen van 14.15 tot 15.15 uur. Nader bericht volgt.

 

Financiële zaken

Wilt u het schoolreisgeld deze week voldoen.

 

Sportdag

Dinsdag 20 mei vond de jaarlijkse sportdag plaats. Het werd een gezellige dag en het weer werkte mee. Veel ouders hebben hun medewerking verleend. Hiervoor onze dank.

 

Verkeersexamen

Wij feliciteren iedereen die voor het verkeersexamen geslaagd is.

 

Snoepjes, koekjes etc etc…

We hebben het al vaak genoemd, maar het behoeft weer aandacht. Geef uw kinderen gezonde dingen mee voor de pauze. Het is niet de bedoeling dat er snoep, koek of andere ongezonde dingen meegenomen worden. Dit geldt ook voor drinken. Het is ook absoluut niet nodig de leerlingen na het middageten nog iets te eten mee te geven of ze iets bij de supermarkt te laten kopen. Energiedrankjes die niet geschikt voor kinderen zijn, worden niet getolereerd!

 

Fietsen plaatsen

Zou iedereeen zo vriendelijk willen zijn de fietsen zo te plaatsen dat ze de ingang bij het hek niet blokkeren. Dit i.v.m. de veiligheid. In geval van nood moeten er hulpdiensten langs kunnen.

 

Oud papier

Hierbij nogmaals een dringende oproep voor ouders die mee willen helpen met het oud papier. Dit is slechts één zaterdagochtend in de maand van 9.00 uur – 12.00 uur. Wanneer er meerdere mensen willen helpen ben je maar 1 of 2 keer per jaar aan de beurt. De opbrengsten van het oud papier geven ons de gelegenheid extra activiteiten voor de kinderen te organiseren of extra middelen aan te schaffen. We zien uw opgave met vertrouwen tegemoet. 

 

Vrijkaarten

Af en toe worden door verschillende instanties vrijkaarten of reductiekaarten aan ons gegeven om uit te delen. Wij doen dit omdat u hier misschien u voordeel mee kunt doen. Wij nemen echter ten aanzien van dergelijke acties geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Agenda

23 mei                        Onderzoek GGD                       groep 2

26 mei                        Schoolreis                               groep 4/5/6

27 mei                        Inloopdag                                alle groepen

29 mei                        Natuurpad                               groep 5 en 6

30 mei                        Vrije dag                                  groep 2

30 mei                        Pleinfeest                                alle groepen

3 juni                           Middag vrij                               groep 1a en 2

3 juni                           Vergadering, 19.30 uur                       MR

5 juni                           Vrije dag                                  groep 2

9, 10, 11 juni               Schoolkamp                            groep 7 en 8

10 juni                         Middag vrij                               groep 1b        

11 juni                         Vrije dag                                  groep 1a

12 juni                         Vrije dag                                  alle groepen

13 juni                         Go Sports                                groep 7 en 8

16 juni                         Circusvoorstelling                    groep 5 en 6

17 juni                         Circusvoorstelling                    groep 3 en 4

19 juni                         Circusvoorstelling                    groep 7 en 8

24 juni                         Middag vrij                               groep 1b en 2

25 juni                         Kennismaking nieuwe groep   groep 1 t/m 7

25 juni                         Vrij vanaf 11.45 uur                 groep 8

26 juni                         Laatste schooldag                   alle groepen

26 juni t/m 10 augustus         Zomervakantie

 

 

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

 

Nieuwsbrief april-2 2008

 

 

 

Geboren:

Sam zoon van Alexandra en Ito Zuidhof.

Geboren op 10 april 2008.

 

Personeel

Helaas gaat het nog niet zo goed met juf Bianca en de baby. Ook zij zijn blij met een kaartje. Graag via de school.

 

Brede school Ter Maarssen

Onlangs werd het project van Kleine muis afgesloten met een theatervoorstelling. Enkele honderden peuters en kleuters genoten van deze prachtige voor stelling. De logeerbeer bleek na de voorstelling echter geen plaatsje meer te hebben om te overnachten. De beer mag daarom met de leerlingen mee naar huis. We hopen dat Pim het daar erg gezellig heeft. We zien de verslagen in het logboek met plezier tegemoet. Hartelijk dank voor uw medewerking.

De leerlingen uit groep 5/6 gaan aan de slag met het onderwerp Expeditie. Zij gaan als Indianenstam op pad in het Pagedal op dinsdagmiddag 22 april. Dit geldt ook voor de leerlingen uit groep 7 en 8. Zij gaan op Survival deze middag.

De kinderen uit de groepen 5 en 6 moeten zich om 13 uur in de hal van het Pagecentrum melden. Groep 7/8 verzamelen zich om 13 uur bij de kiosk bij de Pageplas. Wilt u de kinderen zelf brengen op de fiets, zodat we om 14.15 gezamenlijk weer terug kunnen fietsen naar school?

In het kader van de Brede school zijn er op 16, 17 en 19 juni circusvoorstellingen. Groep 5 en 6 hebben de voorstelling op 16 juni, groep 3 en 4 op 17 juni en groep 7 en 8 op 19 juni in het Pagecentrum. De kinderen oefenen de gehele dag. U kunt de voorstelling van uw kind bekijken op deze dagen van 14.15 tot 15.15 uur.

 

Site wijkraad

Wilt u van alles weten over de wijk Maarsveld? Log dan in op www.wijkradenstadskanaal.nl

 

Roken op het plein

Wij verzoeken u vriendelijk niet te roken op het plein.

 

Sponsoorloop

We kijken terug op een fantastische middag. We genoten van een enorme inzet van leerlingen en ouders en van het mooie weer. Een zeer geslaagde sponsorloop. Het eindbedrag is nog niet bekend. Willen alle leerlingen de gelden deze week nog afdragen?

 

Pleinfeest

Op 30 mei vindt ons pleinfeest plaats. Het thema is Neuteboom op volle toeren.We beginnen om 17 uur en sluiten het feest af op 21.00 uur. U hoort hier binnenkort meer van. Houd deze datum vrij

 

Financiën

Elke dinsdagmorgen kunnen bij Fenna Huizing de financiële zaken worden afgehandeld. Schoolfonds en schoolreizen kunnen ook rechtstreeks overgemaakt worden op de giro. Er zijn nog diverse schoolreiskosten niet voldaan. Ook staan er nog rekeningen open van 5 december.

Girorekening schoolkas: 4427013 ten name van: schoolkas Meester Neuteboomschool.

Alleen girorekening 4427013 is nog beschikbaar.

 

Sportdag

Op dinsdag 20 mei wordt de sportdag gehouden voor alle leerlingen. We hopen dat het weer een leuke en sportieve dag mag worden. Nader bericht volgt.

 

Natuurpad

Op woensdagmorgen 23 april volgen de groepen 3 en 4/5  het natuurpad in het Pagedal.

Donderdag 24 april gaat groep 1 de natuur in. Op 29 mei volgt groep 5/6. De laatste groep moet de fiets meenemen.

 

Inloopdag

Op 2 juni a.s is de volgende inloopdag. Het rooster met de verschillende activiteiten volgt nog.

 

Enquête

Binnenkort wordt een enquête meegegeven. Om een goed beeld te krijgen is het erg belangrijk dat u dit formulier invult. Wilt u het inleveren voor 1 juli.

 

Mobiele telefoons.

We vinden het niet nodig dat leerlingen in het bezit zijn van mobiele telefoons op het plein en in de  school. Geregeld wordt hier misbruik van gemaakt. De school is telefonisch bereikbaar. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor leerlingen die kilometers van school wonen.

Telefoons die wel worden meegenomen moeten voor schooltijd worden afgegeven aan de leerkracht. 

 

Herdenkingscomité

Op 4 mei a.s. is er weer een Herdenkingsplechtigheid om 19:00 uur op diverse plaatsen jn de gemeente. Zie verder de Kanaalstreek. U bent daar welkom.

 

Agenda

22 april                         Survival                        groep 7/8

22 april                         Indianen                       groep 5/6

22 april                         Geert Teis                    groep 1 en 2

23 april                         Vrije dag                      groep 1 en 2

23 april                         NME                            groep 3 en 4/5

24 april                         NME                            groep 1

13 mei                          Vergadering pleinfeest  OR, 19.30 uur

15 mei                          Schoolreis                    groep 1

16 mei                          Dansen                        groep 7 en 8

20 mei                          Sportdag                     alle groepen

23 mei                          Onderzoek GGD           groep 2

26 mei                          Schoolreis                    groep 4/5/6

27 mei                          Inloopdag                    alle groepen

29 mei                          Natuurpad                    groep 5 en 6

30 mei                          Vrije dag                      groep 2

30 mei                          Pleinfeest                     alle groepen

3 juni                            Middag vrij                   groep 1a en 2

5 juni                            Vrije dag                      groep 2

9, 10, 11 juni                 Schoolkamp                 groep 7 en 8

10 juni                          Middag vrij                   groep 1b         

12 juni                          Vrije dag                      alle groepen

13 juni                          Go Sports                    Groep 7 en 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief april 2008

 

Personeel

Hoewel haar zwangerschapsverlof voorbij is, zal juf Bianca nog geruime tijd afwezig zijn. Wij wensen haar van harte beterschap. Juf Alexandra heeft op dit moment de ooievaar nog niet op bezoek gehad. Wij wensen haar alvast een fijne tijd.

 

Ouders in de school

Wij zagen veel ouders bij de afsluiting van de arbeidsvitaminen. Zij konden daar zien hoe

Kleine muis muzikaal een huis zocht. Fijn dat u zo gezellig meedeed.

Vrijwel alle ouders waren aanwezig op de contactdagen. Wilt u toch nog nader ingaan op zaken, dan kunt u altijd een afspraak maken. Zijn er vragen over officiële regels en afspraken kijk dan in deel 3 van de schoolgids.

 

Ouderenquête

Omdat we graag willen weten of u tevreden bent over onze school, bieden wij u binnenkort een enquête aan. We hopen dat u de moeite neemt deze in te vullen. Op die manier kunnen we proberen knelpunten op te lossen. We hopen natuurlijk wel dat u niet wacht op een enquête of een contactavond, maar dat u met deze knelpunten direct bij ons komt.

 

Ouderhulp

Bij diverse activiteiten hebben wij uw hulp als ouder hard nodig. De ene ouder is hiertoe beter in de gelegenheid dan de andere. Toch kunnen we alleen door samen te werken veel dingen doen ten behoeve van uw kind, onze leerlingen. Acties als oud papier zijn hiervan een voorbeeld. Kom langs en meldt u aan. Bij voorbaat dank. Acties komen ten goede aan alle leerlingen.

 

Groepsindeling schooljaar 2008-2009

Op de contactdagen is door enkele ouders geïnformeerd naar de groepsindeling voor volgend jaar. Hier valt nog niets over te zeggen. Pas in juni wordt duidelijk welke mensen er op onze school zullen zijn. Wij zijn namelijk onderdeel van de Stichting openbaar onderwijs Menterwolde, Stadskanaal en Veendam. Het gehele personele plaatje wordt bekeken en daarna volgt pas de indeling.

 

Sponsorloop

Alle leerlingen hebben zich ingezet voor de sponsorloop. De meeste kinderen deden erg hun best om zoveel mogelijk sponsors te verzamelen. Op 27 maart werden de rondjes gelopen. Van jong tot oud was de inzet opzienbarend. Ook hier waren weer erg veel (groot)ouders aanwezig, erg gezellig en heel stimulerend. Natuurlijk is het van belang dat een dergelijk evenement geld oplevert, maar van nog groter belang is het besef samen bezig te zijn voor een doel, in dit geval onze school.

 

Paasmiddag

Op donderdag 20 maart hebben wij de paasmiddag gehad. De groepen 1 tot en met 4 hebben eieren en noten gezocht. Deze zijn door het slechte weer zowel binnen als buiten verstopt. De groepen 5 t/m 8 hebben tussen de buien door deelgenomen aan het neut’nschaiten. Een ouderwets paasgebruik dat ook nu weer goed in de smaak viel. Zoals de laatste jaren traditie is, had ieder kind uit de groep iets lekkers meegenomen. Samen hebben ze hier van genoten. Het was een zeer smaakvolle middag! Wij willen alle ouders bedanken voor de medewerking.

 

Verkeersexamen

Donderdag 17 april is er voor groep 7 een schriftelijk verkeersexamen en op het praktisch verkeersexamen op 24 april mag groep 7 laten zien in hoeverre ze de verkeersregels kunnen hanteren. Zorg dat voor deze datum de fiets in orde is. Een veilige fiets is erg belangrijk.

Ouderinformatie

Verkeersles is een belangrijk onderdeel dat leerlingen voorbereidt op een verantwoorde deelname aan het verkeer. Lessen die niet stoppen wanneer het kind de school verlaat.

Tijdens de verkeerslessen hebben wij met de kinderen gepraat over onoverzichtelijkheid.

Het is belangrijk dat de kinderen het volgende begrijpen:

-          Als jij het verkeer niet goed kunt zien aankomen, kan dat verkeer jou óók

     niet goed zien.

-          Bestuurders die jou niet (tijdig) zien, kunnen ook niet op tijd voor jou stilstaan.

Ga met uw kind eens kijken op onoverzichtelijke plekken in de buurt en bespreek hoe zij zich daar veilig kunnen gedragen. Kinderen kunnen zich vaak slecht verplaatsen in een ander.

Laat uw kind zien hoe een andere weggebruiker hem of haar ziet, bijvoorbeeld door vanuit de auto mee te kijken. (‘Kijk, als jij daar staat kan ik jou dus niet zien.’)

Wij hebben de volgende uitgangspunten voor veilig gedrag op een onoverzichtelijke plek met de kinderen besproken:

-          Ga langzaam rijden.

-          Houd zoveel mogelijk rechts.

-          Kijk goed de zijstraten in.

-          Rijd niet links door een bocht.

-          Steek niet onverwacht over.

-          Ga pas verder als je zeker weet dat dat veilig kan.

 

Veurlezen

Op 8 april wordt er door een afgevaardigde van de stichting ’t Grunniger Bouk, de heer Henk Pras, onze oud-collega, voorgelezen aan alle groepen. Dit gebeurt in het dialect. Op deze wijze brengen we kinderen in aanraking met cultuur- en erfgoed uit onze provincie.

 

Sport- en speldag

Voor de groepen 7 en 8 is er donderdag 10 april een sport- en speldag georganiseerd in het Pagecentrum. Leerlingen van alle basisscholen kunnen kennis maken met diverse sporten. Fiets en sportkleding meenemen dus. Het is nog niet bekend op het ’s ochtends of ’s middags is. Nader bericht volgt.

 

Fietsen

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de fiets bij diverse groepen om een evenement te bezoeken. Het valt ons op dat veel fietsen niet in orde zijn. Wilt u hier zorg voor dragen. Ook het fietsgedrag van veel leerlingen is niet optimaal te noemen. Graag zien we dat er op wordt gelet dat fiets- en gedragsregels worden nageleefd.

 

Pleinfeest

Op vrijdag 30 mei organiseert de ouderraad een pleinfeest. Een gezellig feest met diverse spelletjes waarvan de opbrengst ten goede komt aan de school. Er zijn weer prachtige prijzen te winnen bij het Rad van Avontuur en de diverse spelletjes, de schiettent is weer aanwezig en natuurlijk het befaamde café De Neut. De ouderraad is al druk bezig met de voorbereidingen. Houd deze datum vrij en kom met buren, familie en vrienden naar ons prachtig aangekleed plein. Dit wil je niet missen. Gevraagd: lakens.

 

Financiële zaken

Elke dinsdagmorgen kunnen bij Fenna Huizing de financiële zaken worden afgehandeld. Schoolfond en schoolreizen kunnen ook rechtstreeks overgemaakt worden op de giro.

Girorekening schoolfonds: 4427013 ten name van: schoolkas Meester Neuteboomschool. Alleen girorekening 4427013 is nog beschikbaar.

 

Schoolreizen

De data van de schoolreizen zijn.

Groep 1:          15 mei                                    - Sprookjeshof Zuidlaren, € 25,- betalen vóór 1 mei

Groep 2/3:       21 april                                    - Nienoord Leek, € 24,- betalen vóór 10 april

Groep 4/5/6:   26 mei                        - Duinenzathe Appelscha, € 23,-  betalen vóór 1 mei

Groep 7/8:       9, 10 en 11 juni           - Witterzomer Witten, € 50,- betalen vóór 15 mei

Denkt u eraan om op tijd te betalen!

 

Studiedag

Op 7 april hebben wij een studiedag. Wij volgen een tweedaagse opleiding voor het omgaan met leerlingen die extra aandacht nodig hebben in de sociale sfeer. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij.

 

 

 

Boerderijbezoek groep 78

In het kader van een project over zuivel heeft groep 7/8 een bezoek gebracht aan een melkveehouderij in Nieuw-Buinen. Op het bedrijf van de familie Poelman kregen de kinderen uitleg over het houden van koeien en mochten ze overal kijken. Door middel van een koeienpaspoort gingen de kinderen vragen invullen over alles wat ze hadden gezien. In de pauze mochten ze allerlei melkproducten proeven.

 

Klassenlunch

Op donderdag 10 april gaan de leerlingen van groep 7 en 8 tussen de middag niet naar huis. Zij blijven op school en gaan genieten van een gezamenlijke lunch met alle leerkrachten. Ze hoeven hiervoor niets mee te nemen, de lunch wordt geheel verzorgd door Albert Heijn.

 

Brede schoolactiviteiten

Kleine muis en de logeerbeer

We hebben Kleine muis bij de kleuters geïntroduceerd op het voorleesontbijt in januari. Vervolgens zijn de peuters en kleuters van de Brede school Ter Maarssen muzikaal aan de slag gegaan met de muis onder leiding van een docente van de Muziekschool. Tenslotte gaan we op 10 april op onze school kijken naar een voorstelling over kleine muis en de logeerbeer. De logeerbeer is beer Pim. Hij heeft een rugzak met een tandenborstel, een pyjama en een voorleesboekje. Beer gaat bij alle kleuters logeren. Ouders mogen dan samen met hun kind de ervaringen vertellen van deze logeerpartij in een logboekje. Dat levert vast en zeker leuke verhalen op.

 

Bezoek muziekschool groep 7 en 8

De groepen 7 en 8 van de brede scholen bezochten de muziekschool. Hier leerden zij een instrument bespelen. Tenslotte vormden zij aan het eind van de ochtend een orkest. Erg leerzaam.

 

Expeditie

De leerlingen van de brede basisscholen houden zich op dit moment bezig met het thema “Op expeditie”  Wij van de Neuteboom gaan op expeditie naar onze “roots”, het veen. Meester Peter ontwikkelt hiervoor een digitaal en interactief programma voor de bovenbouw. De overige groepen sluiten zich hier bij aan. Hebt u iets over dit onderwerp bij te dragen, dan horen wij dit graag.

De huidige Stadskanaalsters zijn de “overlevers” van de Veenkoloniën. Om te kijken of de groepen 7 en 8 ook tot de “overlevers” behoren, organiseren we op 22 april ’s middags in het Pagedal een survival voor deze groep. Geschikte kleding aan dus en een grote dosis enthousiasme en motivatie meebrengen. Dat geldt ook voor de groepen 5 en 6. Zij verdiepen zich in de gebruiken van indianen deze middag.

 

Circus

Het brede schooljaar wordt afgesloten met drie circusvoorstellingen. Aan deze voorstellingen doen alle brede basisscholen van Ter Maarssen mee. Op 16, 17 en 19 juni zijn de voorstellingen in het Pagecentrum. Nader bericht volgt.

 

Agenda

07 april                                    Studiedag, vrij                                     alle groepen

07 april                                    Vergadering 19:30 uur                                   OR

08 april                        MR vergadering 19:30 uur                  MR

09 april                                    Bezoek bibliotheek                             groep 6 (fiets meenemen!)   

10 april                                    Klasselunch, 12.00u – 13.00u             groep 7 en 8

10 april                                    Theatervoorstelling Kleine muis         groep 1 en 2

10 april                                    Sport en speldag                                groep 7/8 (fiets meenemen!)

16 april                                    Jongensvoetbaltoernooi (SJS)            elftal

17 april                                    Vrij                                                      groep 2

17 april                                    Schriftelijk verkeersexamen               groep 7

21 april                                    Schoolreis                                           groep 2 en 3

22 april                                    Survival                                               groep 7 en 8

22 april                                    Indianentocht                                     groep 5 en 6

23 april                                    Vrij                                                      groep 1 en 2

24 april                                    Praktisch verkeersexamen                 groep 7

26 april t/m 12 mei     Meivakantie                                         alle groepen

15 mei                         Schoolreis                                           groep 1

26 mei                         Schoolreis                                           groep 4/5/6

30 mei                        Vrije dag                                             groep 2

30 mei                         Pleinfeest                                            alle groepen

9, 10, 11 juni               Schoolkamp                                        groep 7 en 8

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief maart 2008

 

Extra vrije dagen

In de vorige nieuwsbrief gaven we een overzicht van de vrije dagen, hier moeten nog 2 aan toegevoegd worden. Voor alle groepen geldt: vrij op 10 maart en 7 april. Het personeel heeft dan studiedagen. Onze excuses voor de late berichtgeving.

 

Ouderhulp

We willen ons handenarbeidlokaal verven. Wie kan er helpen? Melden bij dhr. Rave.

 

Contactdagen

De contactdagen zijn op maandag 17 en dinsdag 18 maart. U ontvangt een uitnodiging.

 

Pasen

Ook dit jaar houden wij naast het neut’n schait’n en eieren zoeken weer een High Tea voor de kinderen van alle groepen. Dit zal plaatsvinden op donderdagmiddag 20 maart. Hiervoor hebben we de hulp van u en de kinderen nodig. Een High Tea is theedrinken met allerlei lekkere dingen erbij zoals b.v. kleine koekjes, soesjes, plakjes cake en bonbons. Het is de bedoeling dat elk kind iets meeneemt naar school. Binnenkort krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een lijst mee naar huis. In de groepen 1 en 2 wordt de lijst in de klas gehangen. Houd het eenvoudig, het hoeft niet duur te zijn. Indien nodig kunt u de kosten declareren. Groep 2 gaat dan gewoon naar school.

 

Opa en oma dag

Doordat veel ouders werken, zien we steeds meer opa’s en oma’s in de school verschijnen. Erg gezellig. Wij gaan er vanuit dat ook zij wel eens iets meer zouden willen weten over het onderwijs aan hun kleinkind. We nodigen daarom geïnteresseerde opa’s en oma’s uit op 5 maart a.s. voor een knutseluurtje. Natuurlijk mag dit ook die aardige buurvrouw of de trouwe oppas zijn. Wij verheugen ons er op.

Groep 1 t/m 3: 08.45 uur- 10.15 uur

Groep 4 t/m 8: 10.30 uur- 12.00 uur

 

Voorlezen

De stichting t Grunneger Bouk organiseert jaarlijks het project ‘Veurlezen in t Grunnegers’. Wij doen wederom mee aan dit project. De heer H. Pras komt in alle groepen voorlezen.

 

Pleinfeest

Na het geweldige succes van vorig jaar, gaan we ook dit jaar weer een pleinfeest organiseren. Dit feest zal gehouden worden op vrijdag 30 mei. Noteert u deze datum alvast!

 

Sport

Diverse sportevenementen passeren weer de revue. Zo zijn er op dit moment voetbaltrainingen voor de toernooien voor de meisjes (2 april) en de jongens (16 april).

 

Sponsorloop

Onze sponsorloop wordt dit jaar gehouden op 27 maart. Natuurlijk zetten we ons allemaal in, dat houdt in dat alle leerlingen meedoen. Zoek vast de sponsors voor deze dag. Nader bericht volgt. We verwachten weer veel supporters.

 

Boerderij bezoek

Maandag 31 maart gaan de leerlingen van groep 7 en 8 een kijkje nemen in een boerderij in Nieuw-Buinen. Dit i.v.m. een project over zuivel. Het is de bedoeling dat we op de fiets gaan, mits het weer het toelaat.

 

Agenda

05 maart                                              Knutseldag opa en oma                                   alle groepen

10 maart                                              Studiedag, vrije dag                                          alle groepen

11 maart                                              Geert Teis, 13.15 uur fiets mee                      groep 7/8

17-18 maart                                        Contactdagen                                                     alle groepen

20 maart                                              Paasmiddag                                                       alle groepen (ook groep 2)

21 maart                                              Goede vrijdag vrij                                              alle groepen

24 maart                                              Pasen vrij                                                            alle groepen                       

27 maart                                              Sponsorloop                                                       alle groepen

31 maart                                              Boerderij bezoek                                                               groep 7 en 8

31 maart                                              Jeugdavond                                                        groep 5 t/m 8

07 april                                                 Studiedag, vrije dag                                          alle groepen

 

 

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief februari 2008

 

Personeel

Na de voorjaarsvakantie nemen we een poosje afscheid van juf Alexandra. Zij is nog elke dag druk bezig en volgt nog enkele cursussen, maar vanaf maart kan zij gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een hele fijne tijd. Zij wordt vervangen door juf Suzanne Zuidema uit Sappemeer. Suzanne heeft al enkele keren voor de groep gestaan. Ook Suzanne wensen we een prettige Neuteboomperiode.

 

Hoofdluis

Dankzij de intensieve controle thuis en op school komt er weinig tot geen hoofdluis meer voor. Blijf controleren! Na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen hier op school weer gecontroleerd worden.

 

Snerttocht

Op zondag 3 februari vond de snerttocht plaats. De dames Timmer en Kampstra stippelden een prachtige route uit. Dit jaar konden we ruim 135 enthousiaste deelnemers begroeten. Gelukkig werkte het weer mee tijdens de leuke wandeltocht. Na afloop hebben we weer heerlijk gesmuld van de snert.

 

Paasmiddag

Op donderdag middag 20 maart hebben we weer een Paasmiddag op school. Ook deze keer houden we naast het eieren zoeken voor de jongsten en het neutenschaiten van de bovenbouw een High tea door de hele school. Met een high tea is het de bedoeling dat iedere leerling iets lekkers meeneemt van huis en dat ze dan gezellig samen gaan smikkelen op school. Verdere informatie over de high tea volgt nog. 

 

Oud papier

Fijn dat er zoveel oud papier verzameld wordt. Let u er a.u.b. wel op dat dit niet in de weekenden en in de schoolvakanties op het plein wordt gezet. Dit leidt tot overlast in de vorm van vervuiling en brandstichting. De ouderraad komt eens per maand op zaterdag langs om papier op te halen bij u thuis, wanneer u zich hiervoor hebt aangemeld. De volgende ophaaldatum is 1 maart.

 

Toetsen digitaal

Al jaren worden er diverse toetsen van het CITO afgenomen. Steeds gebeurde dit op papier. Met  ingang van dit schooljaar worden een aantal toetsen digitaal afgenomen. De gegevens worden nu sneller verwerkt en er rollen direct actiepunten uit de computer. Wij zijn proefschool voor het CITO uit Arnhem. Een aantal toetsen zijn al afgenomen. Vooral bij kleuters vereist dit wel wat ondersteuning. Deze begeleiding hebben we gehad van een aantal (groot)ouders. Onze dank hiervoor.

 

Jeugdavond Carnaval

Donderdag 21 februari is het Neuteboomcarnaval. Officieel is de carnavalsperiode al voorbij, maar ons past deze week beter. Alle leerlingen zijn welkom. We vieren feest van 17.00 uur tot 18.00 uur. Let op dit zijn afwijkende tijden en groepen t.o.v. de normale jeugdavonden. Heel veel plezier.

 

Regionale studiedagen

In maart vinden studiedagen plaats voor zowel personeelsleden uit de onderbouw als de bovenbouw. Een vijftal personeelsleden van onze school zal deze dagen bezoeken.

 

Verkeersexamen groep 7

Op het schriftelijk verkeersexamen op 17 april en op het praktisch verkeersexamen op 24 april mag groep 7 laten zien in hoeverre ze de verkeersregels kunnen hanteren.

 

 

 

 

Schoolreizen

De data van de schoolreizen zijn bekend.

Groep 1:          15 mei               - Sprookjeshof Zuidlaren, € 25,- betalen vóór 1 mei

Groep 2/3:       21 april                          - Nienoord Leek, € 24,- betalen vóór 10 april

Groep 4/5/6:   26 mei               - Duinenzathe Appelscha, € 23,-  betalen vóór 1 mei

Groep 7/8:       9, 10 en 11 juni - Witterzomer Witten, € 50,- betalen vóór 15 mei

Iedereen was in de gelegenheid om te sparen vanaf augustus.

           

Opa en oma dag

Op 5 maart nodigen we de opa’s en oma’s van de leerlingen uit voor een knutseluurtje. Vorig jaar zijn wij hier mee gestart en vanwege de overweldigende belangstelling prolongeren we dit.

Groep 1 t/m 3: 08.45 uur- 10.15 uur

Groep 5 t/m 8: 10.30 uur- 12.00 uur

 

Margedagen

In verband met een teveel aan uren hebben de leerlingen uit groep 1 en 2 extra vrije dagen.

Groep 1a: 23 april, 3 juni (middag) en 11 juni           

Groep 1b: 23 april en de middagen 10 juni en 24 juni

Groep 2: de volgende dagen 19 maart, 17 april, 23 april, 5 juni en ‘s middags op 3 juni en 24 juni.

Alle groepen zijn 12 juni de hele dag vrij.

Data onder voorbehoud.

 

Regels en afspraken

Op onze school vinden we het van groot belang dat we respectvol met elkaar omgaan. Er wordt dan ook van een ieder verwacht dat hij of zij zich aan de regels houdt. De regels staan uitgebreid vermeld in de schoolgids. In de klassen hangen de omgangsprotocollen. Wij houden er strak de hand aan dat regels worden nageleefd. Kinderen worden aangesproken op het niet respecteren van de afspraken. Uiteraard houden regels niet op bij het overblijven, het hek van de school en na schooltijd. Alleen door met ouders één lijn te trekken behalen we samen de beste resultaten. Wij rekenen daarom op uw medewerking. Natuurlijk zien ook wij niet alles. Zijn er onregelmatigheden, meldt dit dan bij ons, zodat wij het gezamenlijk kunnen oplossen.

 

Omgangsprotocol

1.         kinderen en volwassenen gaan respectvol met elkaar om;

2.         ik spreek de ander aan bij zijn of haar echte naam  (geen bijnaam)

3.         ik spreek positief over de ander; aan roddelen doe ik niet mee;

4.         ik ga zorgvuldig om met de spullen van school en van medeleerlingen;

5.         ik ben belangrijk voor de groep en zal meewerken aan een goede werksfeer;

6.         ruzie heeft iedereen wel eens, maar ik doe wel mijn best om een ruzie uit te praten; ik denk hierbij aan de vier stappen

a.         vriendelijk vragen of degene ermee wil stoppen

b.         met klem zeggen dat degene moet stoppen

c.         waarschuwen: als je niet ophoudt, dan …….

d.         doen waarvoor je gewaarschuwd hebt

7.         ik ben als mens net zo belangrijk als de ander!

 

Agenda

21 februari                              Jeugdavond Carnaval 17.00u              alle groepen

23 februari t/m 2 maart          Voorjaarsvakantie                               alle groepen

05 maart                                 Knutseldag opa en oma                      alle groepen

17-18 maart                            Contactdagen                                     alle groepen

20 maart                                 Paasmiddag                                        alle groepen (ook groep 2)

21 maart                                 Goede vrijdag vrij                               alle groepen

24 maart                                 Pasen vrij                                            alle groepen               

27 maart                                 Sponsorloop                                       alle groepen

31 maart                                 Jeugdavond                                        groep 5 t/m 8

21 april                                               Schoolreis                                           groep 2 en 3

15 mei                                    Schoolreis                                           groep 1

26 mei                                    Schoolreis                                           groep 4/5/6

30 mei                                    Pleinfeest                                            alle groepen

 

 

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief januari 3

Nog enkele nagekomen berichten.

 

Personeel.

Juf Bianca en haar vriend Hassan zijn de trotse ouders van Anna Jasmijn. Moeder en dochter maken het goed. We hopen de nieuwe wereldburger spoedig ook op school te bewonderen.

Juf Ellen gaat per 1 februari weer volledig aan het werk.

Juf Gea heeft op dit moment een fikse keelontsteking en is nog even uit de roulatie.

 

Vrije dagen.

In de schoolgids stond vermeld dat er op 6 februari een onderwijsdag zou zijn en de kinderen vrij. Het was even onzeker, maar het gaat definitief niet door, er is daarom gewoon school op deze dag. Wel zijn er studiedagen op 10 maart en 7 april. Op deze dagen zijn de kinderen vrij.

 

 

 

Nieuwsbrief Januari 2

 

Text Box: Snerttocht
Op zondag 28 januari is het dan weer zo ver. Dan vindt de traditiegetrouw onze snerttocht plaats. Deze winterwandel speurtocht brengt meestal ongeveer 140 belangstellenden op de been. De tocht is voor leerlingen, familieleden en vrienden. Heeft u belangstelling, Lever dan zo spoedig mogelijk de opgave strook in. We starten om 9:50 met een kop koffie en eindigen om omgeveer 11:30 met een kop heerlijke snert

 

Snerttocht

 

Aanstaande zondag 3 februari is het dan weer zo ver. Dan vindt traditiegetrouw onze snerttocht plaats. Deze winterwandelspeurtocht bracht voorgaande jaren ongeveer 150 belangstellenden op de been. De tocht is voor leerlingen, familieleden en vrienden. Heeft u belangstelling, lever dan vandaag nog de opgavestrook in. We starten om 9:50 uur met een kop koffie en eindigen om ongeveer 11:30 uur met een kop heerlijke snert.

 

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs

Op dinsdag 22 januari werd aan de ouders van de leerlingen uit groep 8 voorlichting gegeven over het voortgezet onderwijs. Ook de ouders van de leerlingen van de Parkwijkschool en de G.W. Spitzenschool waren uitgenodigd. Er werd een duidelijke uiteenzetting gegeven over de voortgang in het voortgezet onderwijs. Jammer dat niet iedereen aanwezig was of zich tenminste had afgemeld.

 

Voorleesontbijt

Op 23 januari werd er weer een voorleesontbijt gehouden. Dit was tevens de start van ons nieuwe leesproject. Voor het voorleesontbijt werden er natuurlijk weer prominenten uitgenodigd, zij lazen de kinderen onder het genot van een ontbijt voor. Zo waren er vertegenwoordigers van Gamma, Bouwbedrijf Bruining, Grooten Tapijt en Gordijnen, een metselaar, iemand die aan het verhuizen was en Kornelius keukenstudio’s. Fijn dat ook onze vertellers zoveel plezier beleefden aan hun speciale rol deze ochtend. De ouderraad had het ontbijt weer prima verzorgd.

 

Bezoek voortgezet onderwijs

Op 1 februari gaan de leerlingen van groep 7 en 8 ‘s ochtends naar het Noorderpoort College voor een oriëntatie/gastlesjes. Ze moeten deze ochtend een fiets meenemen.

 

Brede school

In het kader van de Brede school loopt het project Arbeidsvitaminen. Tijdens dit project krijgen de kinderen van groep 1 op donderdagmorgen les van een vakdocent van de muziekschool in ons speellokaal. Op donderdag 7 februari starten de Arbeidsvitaminen. Tevens brengen ook de groepen 7 en 8 op 22 februari een bezoek aan de muziekschool in het kader van de Brede school. Deze ochtend de fiets meebrengen.

 

Knutselmiddag

Op maandagmiddag 21 januari werd er een knutselmiddag gehouden in alle groepen. Veel ouders en grootouders waren aanwezig en legden hun creativiteit in prachtige kalenders. We kijken terug op een gezellige middag.

 

Leesonderwijs

Leesonderwijs en ouderhulp

Leesonderwijs neemt op onze school een prominente plaats in. Goed kunnen lezen is immers een voorwaarde voor een goede ontwikkeling van de overige vakken. Wij besteden daarom veel aandacht aan dit onderdeel. Het gehele team volgt daarom één of meerdere cursussen over dit onderwerp. Dit houdt wel in dat de leerkrachten soms afwezig zijn om deze cursussen te bezoeken. Naast ‘t bezoeken van cursussen, kunnen we uw hulp ook gebruiken. Een aantal ouders ondersteunen de leerlingen al bij de spelletjesmiddagen (dit laatste is de voorbereiding voor het leren lezen). Namens de kinderen onze hartelijke dank hiervoor. We zien graag nog meer ouders die hieraan deel willen nemen, want de leerlingen plukken er nu al de vruchten van. Ook thuis dagelijks (voor)lezen (vanaf groep 1) werkt zeer ondersteunend. Let er ook op of uw kind de betekenis van hetgeen hij leest begrijpt. Goed en vlot kunnen lezen maakt het de leerling op alle gebieden gemakkelijker. Samen gaan we ervoor!

Jeugdavond

De jeugdavond van januari was een groot succes. Deze stond in het teken van karaoke. Dappere leerlingen voelden zich deze avond een ster.

 

Muziek op schoot!

Muziek- en vertelvoorstelling voor peuters en kleuters in samenwerking met de Muziekschool Zuid-Groningen rondom het Prentenboek van het jaar ‘Kleine Muis zoekt een huis’.

Woensdag 30 januari 2008 om 14.30 – 15.30 uur in de Openbare Bibliotheek te Stadskanaal. Als uw kind in groep 1 of 2 zit, kan hij/zij deze middag bezoeken.

 

Onderwijzers aan de slag met educatief ICT

20 Docenten van groep 7 en 8 van verschillende basisscholen uit Noord Nederland zijn vorige week in Annen en in Beetsterzwaag van start gegaan met een deskundigheidsbevordering ict-gebruik in de klas. Dit is een onderdeel van het project ‘Equality in Cyberspace’, dat er op gericht is meisjes en jongens ict-onderwijs aan te bieden dat hen aanspreekt. In de training maken docenten kennis met lesmateriaal, speciaal ontwikkeld voor en in samenwerking met meisjes, voornamelijk gericht op technische vaardigheden. En ze maken kennis met lesmateriaal waarin jongens gezamenlijk aan een educatieve website werken. Er is specifiek aandacht voor ‘Veilig Internetten’ en er wordt een DVD ontwikkeld met informatie over technische opleidingen en beroepen in Noord Nederland. Dit omdat zowel jongens als meisjes vaak geen (goed) beeld van de opleidings- en beroepsmogelijkheden in de technische sector hebben. Juf Ellen neemt deel aan deze cursus.

 

Financiën

In verband met de oplopende kosten maakt de school gebruik van één girorekening. Alle gelden moeten voortaan worden gestort op giro: 4427013 t.n.v. Schoolkas Meester Neuteboom.

 

Goede doelen

Op 21 januari overhandigden wij aan vertegenwoordigers van Kika (Stichting Kinderen Kankervrij) en de CliniClowns de opbrengst van onze sponsorloop en de verkoop van de door de kinderen gemaakte materialen. Dit laatste was een initiatief van leerlingen van het Noorderpoort College. Iedereen hartelijke bedankt voor de bijdrage. Van beide instanties ontvingen we een bedankbrief.

 

Inloopdag

Op donderdag 7 februari is er weer een inloopdag. Op deze dag nodigen wij u van harte uit een les van uw zoon en of dochter bij te wonen. In het onderstaand schema kunt u zien op welk tijdstip u verwacht wordt.

 

Groep

Activiteit

Tijd

1a

Muziek

13.15 uur

1b

Rekenen

13.15 uur

2

Taalactiviteit

08.45 uur

3

Gym

10.30 uur

4/5a

Gym

11.15 uur

5b/6

Verkeer

14.00 uur

7/8

Taalactiviteit

09.30 uur

 

Agenda

01 februari                    gastlesjes Noorderpoort College           groep 7 en 8

03 februari                    Snertspeurtocht                                               leerlingen, ouders en

                                                                                              belangstellenden

05 februari                    Vergadering                                         MR

07 februari                    Inloopdag                                            alle groepen

12, 13, 14 februari         Cito toets                                            groep 8

21 februari                    Jeugdavond (carnaval)                         alle groepen

23 februari t/m

02 maart                       Voorjaarsvakantie                                 alle groepen

17 en 18 maart              Contactdagen                                      alle groepen

20 maart                       Rapport mee                                        alle groepen

21 t/m 24 maart            Paasvakantie                                       alle groepen

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief Januari 2008

 

Een nieuw jaar

Allereerst wil ik een ieder namens het personeel, de ouderraad en de medezeggenschapsraad een plezierig en gezond 2008 toewensen. We zetten ons samen in voor een fijne en leerzame tijd op de Meester Neuteboomschool.

 

Nieuwjaarsvisite

Wij willen u graag uitnodigen voor een knutselnieuwjaarsvisite op 21 januari om 13.15 uur. Samen met uw (klein)zoon of (klein)dochter gaat u aan de slag om een leuke kalender voor het nieuwe jaar te maken. U mag zelf het ontwerp samen met uw kind bedenken. Natuurlijk wordt u op deze middag voorzien van een natje en een droogje.

Kom gezellig langs!

 

Goede doelen

Het afgelopen schooljaar hebben we een sponsorloop en een verkoop gehouden ten bate van goede doelen. Het geld gaat naar Kika en de CliniClowns. Op 21 januari, tevens knutselnieuwjaarsvisite, wordt het geld aan de vertegenwoordigers van de goede doelen overhandigd.

 

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs

Op woensdag 16 januari wordt er op onze school aan de ouders van de leerlingen uit groep 8 voorlichting gegeven over het voortgezet onderwijs. We beginnen om 20.00 uur. Ook de ouders van de leerlingen van de Parkwijkschool en de GW Spitzenschool zijn uitgenodigd. Wij rekenen op u!

 

Cito toets

Op 12, 13 en 14 februari maken de leerlingen uit groep 8 de Cito-toets. Deze toets is naast de bevindingen van het team een graadmeter voor de instroom in het voortgezet onderwijs.

 

Hoofdluis

Dankzij de intensieve controle thuis en op school komt er weinig tot geen hoofdluis meer voor. Blijf controleren! Dinsdag 15 januari is er weer controle: geen ingewikkelde haarconstructies graag.

 

Snerttocht

Op zondag 3 februari is het weer zo ver. Dan vindt traditiegetrouw onze snerttocht plaats. Deze winterwandelspeurtocht brengt meestal ongeveer 150 belangstellenden op de been. De tocht is voor leerlingen, familieleden en vrienden. Heeft u belangstelling lever dan zo spoedig mogelijk de opgavestrook in. We starten om 9.50 uur met een kop koffie en eindigen om ongeveer 11.30 uur met een kop heerlijke snert.

 

Jeugdavond

Op maandag 21 januari a.s. is er weer een jeugdavond. De avond begint om 18.00 uur. De kinderraad is druk bezig deze avond in te vullen. Nader bericht volgt.

 

Kerst

Op donderdag 22 december vond de kerstmaaltijd plaats. Wederom hebben wij een kerstbuffet georganiseerd. Dit was weer zeer geslaagd! Wij willen dan ook alle ouders en kinderen bedanken voor hun fantastische inzet. Geweldig, de zorg die ouders hier aan hebben besteed. Ook op het plein was het erg gezellig. De kerstman maakte het feest compleet.

Voorleesontbijt

Op 23 januari zal er weer een voorleesontbijt worden gehouden. Dat is tevens de start van ons nieuwe leesproject: “Kleine muis zoekt een huis” en “Actie en avontuur in de natuur”. Voor het voorleesontbijt worden natuurlijk weer prominenten uitgenodigd, zij lezen de kinderen onder een genot van een ontbijt voor. Thuis niet ontbijten dus deze ochtend!

 

Betaling

Dinsdag 22 januari is mevrouw Huizing ‘s morgens niet aanwezig. Er kunnen dus geen betalingen voor schoolfonds en schoolreis aangenomen worden.

 

Digibord erin, schoolbord eruit!

We waren reeds in het bezit van een verrijdbare digitale schoolbord. Deze week konden we een extra bord installeren. Het verrijdbare bord is geïnstalleerd in groep 1b en het nieuwe bord in groep 7/8.

Waarom een digitaal schoolbord?

Met een digitaal schoolbord heb je veel meer mogelijkheden dan met een traditioneel schoolbord. Met een druk op de knop verschijnen lijntjes of vlakjes, een kaart of een filmfragment. Hoe werkt het? Een beamer projecteert beelden op het bord. De beamer wordt aangestuurd door een gewone computer: alles wat op je computer staat, kun je projecteren op het digibord. En, als je een mooie presentatie hebt gemaakt, gebruik je ‘m later opnieuw.

 

Leuk ICT, maar wat levert het op?

We maken veelvuldig gebruik van ict middelen (zie ook digibord) wat is hier nou de meerwaarde van?

De belangrijkste opbrengsten van ict zijn:

-          Leerlingen leren meer, sneller en met plezier.

-          Positief effect op leerprestaties van goed en zwak presterende leerlingen.

-          Toename van motivatie en zelfvertrouwen bij leerlingen.

-          Ondersteunend voor verschillende didactische benaderingen zoals kennisoverdracht, zelfstandig werken en samenwerkend leren

 

Oud papier

Wanneer u zich hebt aangemeld voor het aanleveren van oud papier op de zaterdagochtend eens per maand, wilt u dit dan bij de straat zetten zodat onze mensen zo snel mogelijk kunnen werken op hun vrije zaterdag.

 

Agenda

12 januari                     Oud papier                                          Alle ouders

15 januari                     Luizencontrole                                      alle groepen

15 januari                     Vergadering 19.30 uur                          OR

16 januari                     Voorlichting voortgezet onderwijs         ouders groep 8

21 januari                     Goede doelen 13.30 uur                       alle groepen

21 januari                     Knutselnieuwjaarsvisite 13.30 uur         (groot) ouders

21 januari                     Jeugdavond 18.00 uur                          groep 5 t/m 8

23 januari                     Voorleesontbijt                                    alle groepen

03 februari                    Snertspeurtocht                                               leerlingen, ouders en    

                                                                                              belangstellenden

05 februari                    Vergadering                                         MR

07 februari                    Inloopdag                                            alle groepen

12, 13, 14 februari         Cito toets                                            groep 8

21 februari                    Jeugdavond (carnaval)                         alle groepen

 

 

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

 

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Nieuwsbrief December 2007

 

Kerststukjes groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8

De groepen 1 t/m 3 gaan dinsdagmiddag 18 december kerstbakjes maken. De kinderen mogen zelf een bakje met oase en eventuele versiering, kaarsen e.d. meenemen. Natuurlijk bent u als ouder van harte welkom om te helpen. We starten om 13.15 uur. ‘s Avonds jeugdavond, kerstbakjes groep 4 t/m 8, van 18.00-19.00 uur (Let op deze keer mag groep 4 ‘s avonds komen!).

 

Kerstmaaltijd

Donderdagavond 20 december willen we graag weer een heerlijk buffet organiseren. Dit kunnen wij niet zonder uw hulp. De ervaringen van voorgaande jaren waren dermate positief dat wij besloten hebben dit jaar dezelfde werkwijze te hanteren. Het is de bedoeling dat elk kind iets meeneemt naar school. Hiervoor hangt in school een lijst bij de onderbouw waarop u zelf met uw kind kunt kiezen wat hij/zij mee mag nemen naar school. Komt u de komende dagen even langs. Het mag zowel kant en klaar als zelfgebakken zijn. Erg aansprekend waren de buitenlandse gerechten, wij hopen dat deze ook dit jaar weer op het menu komen. De kinderen van de bovenbouw krijgen een formulier mee. Het zou mooi zijn als u de lekkernijen meegeeft op een bord, in een pan of in een mandje (voorzien van naam) zodat we er een soort buffet van kunnen maken. Maak vooral niet teveel. Eventuele kosten kunnen worden gedeclareerd. Mocht u een warmhoudplaatje hebben zou u deze dan ook voorzien van naam mee willen nemen naar de klas.

We beginnen de kerstbijeenkomst om 16.30 uur. Leerlingen uit alle groepen gaan op het plein iets ten gehore brengen. Daarna gaan we in de klassen lekker eten. Kom gerust even binnen kijken. Het plein brengen we weer in kerstsfeer. U kunt gezellig onder het genot van een hapje en een drankje op het plein verblijven. Om 18.30 uur zijn de kinderen vrij. Vrijdag 21 december gaan de groepen 2 t/m 8 ’s ochtends naar school. Alle groepen zijn vrij om 12.00 uur. Daarna kan iedereen gaan genieten van een fijne kerstvakantie.

 

Cito

Regelmatig worden de leerlingen getoetst om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling. Naast deze toetsen is natuurlijk de observatie van de leerkracht van groot belang. In december worden de onderdelen, lezen, woordenschat en luisteren getoetst. In januari gaan we aan de slag met het toetsen van taal voor kleuters, spelling, ordenen voor kleuters, begrijpend lezen en rekenen.

Op 12, 13 en 14 februari maken de leerlingen uit groep 8 de Cito eindtoets. De toets is, naast de bevindingen van het team, een graadmeter voor de instroom in het voortgezet onderwijs.

 

Schoolreis

Er kan elke dinsdagochtend gespaard worden voor de schoolreizen. De kosten voor de schoolreis bedragen voor groep 1 t/m 6 ongeveer €25,- en voor de groepen 7/8 ongeveer €50,-.

 

Onderwijscursus

Regelmatig hebben de leerkrachten een cursus/studiedag. We blijven op deze wijze op de hoogte van de ontwikkelingen op onderwijsgebied.

 

Snerttocht

Traditiegetrouw zal er ook in 2008 een snerttocht plaatsvinden. De ouderraad is al druk bezig met de organisatie. Houdt u 3 februari vrij om deel te kunnen nemen aan deze gezellige tocht.

 

Agenda

18 december                         Kerstbakjes maken                                              groepen 1 t/m 3

18 december                         Jeugdavond                                          groep 4 t/m 8

20 december                         Schoolkrant mee                                   alle groepen

20 december                         Kerstmaaltijd                                        alle groepen

21 december                         Vrij vanaf 12.00 uur                                              alle groepen

22 december t/m

06 januari                               Kerstvakantie                                       alle groepen

21 januari                               Jeugdavond                                          groep 5 t/m 8

22 januari                               Voorlichting voortgezet onderwijs     ouders groep 8

23 januari                               Voorleesontbijt                                    alle groepen

03 februari                             Snertspeurtocht                                    leerlingen, ouders en belangstellenden

05 februari                             Vergadering                                          MR

07 februari                             Inloopdag                                             alle groepen

21 februari                             Jeugdavond                                          groep 5 t/m 8

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

 

Nieuwsbrief December 2007

 

Hij komt………………… hij komt…………………….

Het Sinterklaasfeest wordt gevierd op woensdag 5 december 's ochtends.

De goedheiligman en zijn knechten hebben reeds toegezegd een bezoek aan onze school te komen brengen.

Sinterklaas zal dit jaar eerst een bezoek brengen aan de kinderen uit de groepen 1 t/m 4. Om ongeveer 10.45 uur is deze groep vrij en voeren de overige groepen hun programma op. Alle leerlingen moeten om 9 uur op school zijn. De groepen 5 t/m 8 gaan eerst de cadeautjes uitpakken. Zij zijn ongeveer vrij om 12.15 uur. Het schema van sinterklaas is zoals gewoonlijk erg flexibel zodat rekening gehouden moet worden met uitlopen van programma’s.

Bij het “optreden” van de kinderen mogen de ouders en belangstellenden aanwezig zijn vanaf 9 uur voor de groepen  1 t/m 4 en voor de groepen  5 t/m 8 vanaf 11.00 uur. 

Wanneer u jongere kinderen meeneemt, zal er op gelet moeten worden dat deze het feest niet “verstoren”. Het is natuurlijk bedoeld voor onze leerlingen.

 

Vermist…………. Opsporing verzocht!

Hoewel we blij zijn dat de Sint van plan is om onze school te bezoeken zijn we anderzijds erg verdrietig omdat er steeds spulletjes verdwijnen uit de slaapkamer van Sinterklaas. Ook de ouderraad die de slaapkamer zo prachtig heeft opgebouwd is zeer teleurgesteld. Zo missen wij het goed ventilerend nekondersteunend kwaliteitskussen van de Sint, enkele decoratieve kussentjes in de kleuren beige en grijs voorzien van beren en enkele Pietenfoto’s. We moeten bijna wel concluderen dat niet alle Pieten even eerlijk zijn. Wij hopen onze voorwerpen voor 5 december terug te hebben. Hebt u de verdwenen voorwerpen gezien, wendt u dan tot de politie in uw woon- of verblijfplaats.

 

Personeel

Juf Bianca is inmiddels met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar een fijne tijd. Juf Nicole blijft haar groep waarnemen. Juf Ellen werkt tot de kerstvakantie alleen de ochtenden. Op de middagen wordt zij deze periode vervangen door mevrouw Annet Mulder. Hebt u nog vragen, kom dan even langs.

 

Kerst

Als de Sint nog maar amper op de boot zit, houden wij ons al weer bezig met het volgende evenement, het kerstfeest. Uiteraard doen we weer ons best samen met de ouderraad een gezellige sfeer in school te brengen. Natuurlijk kunt u ook uw steentje bijdragen. We gaan op donderdag 6 december aan de slag. Op 20 december is er van 16.30 tot 18.30 uur een kerstbuffet. Alle leerlingen zijn hier welkom. Op vrijdag gaan we samen opruimen en afsluiten. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij.

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

 

 

Nieuwsbrief November 2007

 

Jeugdavond.

Op 13 november aanstaande wordt weer een jeugdavond gehouden. Dit keer is het onderwerp disco. Op 18 december is de volgende jeugdavond. We gaan aan de slag met kerstbakjes op deze avond. We nodigen deze keer de groepen 4 t/m 8 uit.

 

Cito Toets.

De leerlingen van groep 8 zullen deelnemen aan het cito - eindtoets. Deze zal plaatsvinden op 12, 13 en 14 februari 2008.

 

Overblijven.

Overblijven kan op onze school. Een tweetal ouders doet hun best om uw kind een prettige tijd tussen de middag te bezorgen. Neem met uw kinderen regelmatig de regels en afspraken hierover door. De onlangs ingevoerde knipkaarten voldoen goed. Neem dus een knipkaart.

 

Stagiaires.

Een aantal stagiaires probeert op onze school praktijkervaring op te doen. We hopen zo onze toekomstige collega’s voor te bereiden op de praktijk. Anderzijds maken wij gebruik van hun kwaliteiten en worden zij ingezet bij diverse activiteiten. We wensen alle stagiaires veel succes en een fijne tijd bij ons op school.

 

Punten op het dak.

Om vandalisme te bestrijden worden er steeds nieuwe maatregelen genomen. Bij ons zijn onlangs punten op de dakrand aangebracht om ons dak te beschermen tegen ongewenste bezoekers. Kinderen die na schooltijd op het plein spelen kunnen dus beslist geen bal meer van het dak halen.

 

3VO.

Op dinsdagmiddag 13 november volgt de tweede fietsenkeuring voor de groepen 5 t/m 8. Kinderen waarvan de fietsen afgekeurd zijn moeten deze even weer meenemen.

 

Geert Teis groep 5/6.

Op 20 november gaan de kinderen van de groepen 5 en 6 naar een voorstelling van Kindercabaret genaamd: “Boos voor beginners”. We vertrekken om 13.00 uur bij school. Vervoer per benenwagen.

 

Inloopdag.

We kijken terug op een geslaagde inloopdag van 8 november jl. Fijn dat zoveel mensen weer de moeite namen om een kijkje te komen nemen bij een les.

 

Zakelijke ouderavond.

Naast de zakelijke aspecten werd er door mevrouw Tineke Teuben een voorlichting geven over Kind en Media. Deze voorlichting was erg interessant het was dan ook erg jammer dat er zo weinig ouders aanwezig waren.

 


 

Contactdagen.

We bespreken graag de vorderingen van uw kind op 19 en 20 november. Door het strakke tijdsschema zijn er 10 minuten beschikbaar. Denkt u meer tijd nodig te hebben maak dan een aparte afspraak.

 

Ontbijt.

Op 30 oktober genoten we gezamenlijk van het Nationaal Schoolontbijt. Omdat voeding en bewegen bij elkaar hoort begonnen we de dag met een half uurtje Jumpstyle o.l.v. Ineke Gossen van Dansschool Gossen.

 

Schoen opzetten.

We hopen dat de Sint ook dit jaar tijd vindt om iets in de schoen te doen. Op 26 november zetten de kinderen een schoen. Natuurlijk wordt daarbij gedacht aan het paard. Dus neem iets lekkers mee!

 

Pepernoten bakken.

Alle groepen verlenen Sint en Piet hulp op 27, 28 en 29 november bij het bakken van pepernoten. Hierbij willen we graag ondersteuning van ouders. De groepen 1 en 2 bakken op 27 november ’s ochtends, de groepen 3 en 7/8 op 28 november en de groepen 4/5 en 5/6 op 29 november ’s ochtends. De kinderen nemen voor dit evenement mee: Een ruime kom voor beslag en een lepel, beide voorzien van naam.

 

Financiële zaken.

Op dinsdagochtend kunnen zoals gewoonlijk de financiële zaken worden afgehandeld. Ook het Sinterklaasgeld (groep 1 t/m 4 €6,50 en groep 5 t/m 8 €2,-) kan hier worden betaald. Het bedrag kan ook worden overgemaakt op giro 7575205 t.n.v. Schoolreizen Meester Neuteboom.

 

Schoolreis.

Er kan elke dinsdagochtend gespaard worden voor de schoolreizen. De kosten voor de schoolreis bedragen voor groep 1 t/m 6 ongeveer €25,- en voor de groepen 7/8 ongeveer €50,-

 

Participatiefonds.

Mensen met een minimuminkomen kunnen veelal in aanmerking komen voor de vergoeding van schoolfonds, sinterklaas- en schoolreisgelden. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, informeer dan bij de gemeente en vraag ons tijdig om een nota.

 

Agenda.

13 november                Jeugdavond                             groepen 5 t/m 8

13 november                Vergadering 19.30 uur               ouderraad

19 november                Contactdag                              alle groepen

20 november                Contactdag                              alle groepen

26 november                Schoen opzetten                      alle groepen

27 november                Pepernoten bakken                   groep 1 en 2

27 november                Vergadering 19.30 uur               medezeggenschapsraad

28 november                Pepernoten bakken                   groep 3 en 7/8

29 november                Pepernoten bakken                   groep 4/5 en 5/6

05 december                Sinterklaasfeest                        alle groepen

18 december                Kerstbakjes maken                   groepen 1 t/m 4

18 december                Jeugdavond                             groep 5 t/m 8

20 december                Kerstmaaltijd                            alle groepen

21 december                Vrij vanaf 12.00 uur                   alle groepen

22 december t/m

06 januari                     Kerstvakantie                           alle groepen

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

 

 

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

Neuteboomnieuws oktober 2007

 

In het kader van meer bewegen, stellen we via het Groninger Sport Model leerlingen in de gelegenheid extra te bewegen. Dit doen we door extra gymlessen aan te bieden, maar ook nog eens gratis sportlessen op de woensdagmiddag. Helaas worden deze lessen zeer slecht bezocht. Erg jammer. Wij hopen dat het de komende weken beter gaat. Stimuleer uw kinderen deze lessen te bezoeken. Het hoeft natuurlijk niet iedere week te zijn. Er kan een keuze gemaakt worden. Binnenkort gaat een opgavestrook mee. De tennislessen van vanmiddag kunnen gewoon worden bezocht.

 

Woensdagmiddag activiteiten GSM Ter Maarssen

 

Datum

Activiteit

24 oktober

Tennis

31 oktober

Ringzwaaien

7 november

Judo

14 november

Basketbal

21 november

Hoogspringen / verspringen

28 november

Kast springen met trampoline

 

Groep 3, 4 en 5

13:00 uur – 13:45 uur     Neuteboomgymzaal

Groep 6, 7 en 8

14:00 uur – 14:45 uur     Gymzaal Wiekedreef

 

Make a Difference Day (MADD)

Op 3 november zal dit evenement  plaats vinden. Het is de bedoeling om op vrijwillige basis iets voor de gemeenschap te betekenen deze dag. In de wijk Maarsveld is er voor gekozen aandacht te besteden aan :

·         Actie 1: Een veilig en schoon achterpad.

·         Actie 2: Zwerfvuilactie.

·         Actie 3: Tuintjesactie ouderen.

 

Opgavenformulieren kun je bij school inleveren.

 

Overzicht programma

09:30 - 11:30                Draaiorgel door de wijk

vanaf 10:00                  Veilige en schone achterpaden

                                   Tuintjesactie ouderen

 

Parkeerplein Welstad aan de Brummelkant

 

10:00                           Start zwerfvuilactie

                                   basisschooljeugd

11:30 - 12:00                Jump Style

11:30 - 12:30                Snert met roggebrood

 

Kijk ook op:

www.vrijwilligersklusstadskanaal.nl

 

 

 

Nationaal ontbijt

Op 30 oktober nemen de leerlingen van onze school deel aan het Nationaal ontbijt. In het kader van gezonde voeding en sociale vorming krijgen de kinderen op dinsdagochtend een ontbijt aangeboden op school. De kinderen hoeven deze ochtend dus niet thuis te ontbijten, maar doen dit op school. Om het helemaal goed te doen in het kader van voeding en bewegen beginnen we deze dag met………

Jump Style. Om 8.30 uur gaan we gezamenlijk bewegen, daarna volgt het ontbijt.

 

Dierenknutselmixmiddag

Op donderdag 4 oktober ’s middags gingen de leerlingen knutselen. Leerlingen werkten deze middag niet in hun eigen groep maar samen met kinderen uit andere groepen aan een dierenproject. Het resultaat was dat er verrassende creaties tot stand kwamen.

 

Jantje Beton

Deze actie verliep uitstekend. Er werd ruim € 800,- binnengehaald. We danken iedereen voor de deelname.

 

De schoolgids

Er zijn nog een aantal schoolgidsen niet afgehaald. Deze kunnen alsnog worden afgehaald.

 

Inloopdag

Op donderdag 8 november is er een inloopdag. Op deze dag kunt u komen kijken in de klas bij uw zoon en / of dochter. Het rooster van deze dag is als volgt:

 

Groep 1a

8.30 -   9.15

rekenen

Groep 1b

8.30 -   9.15

taalontwikkeling

Groep 2

10.30 - 11.00

tutorlezen

Groep 3

9.15 - 10.00

lezen

Groep 4 / 5a

11.15 - 11.45

verkeer

Groep 5b / 6

10.30 - 11.00

tutorlezen

Groep 7 / 8

14.15 - 15.15

tekenen

 

Hoeken

Werk – en speelhoeken zijn niet weg te denken uit het onderwijs. Zo hebben wij binnen onze school ook diverse hoeken. In een aantal klassen en ook op de gang vindt men de hoeken van Kansrijke Taal, zoals bijvoorbeeld de lekker – liggen – lezen - hoek, de schrijfhoek, de maak – een – boek – hoek, de interessante boekenhoek, de grafische hoek en natuurlijk niet te vergeten de computerhoek. Daarnaast hebben wij een taallokaal waarin alle hoeken van Kansrijke Taal terug te vinden zijn. In groep 7 en 8 is een kinderkookcafe waar de kinderen om de beurt een gerecht gaan klaarmaken.

 

Huiswerk

Wij kiezen er voor om huiswerk mee te geven, omdat het de zelfstandigheid van de kinderen vergroot, maar ook omdat we dan meer effectieve leertijd overhouden. Tijdens het maken van huiswerk leert het kind om thuis een leerweg te ontwikkelen en het heeft enige zelfcontrole. Het maken van huiswerk is een goede voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. Huiswerk kan worden gegeven aan de gehele groep of een individu. Het kan bestaan uit het oefenen en memoriseren van bijvoorbeeld de dicteewoordjes, het afmaken van werk, een korte zelfstandige studie of het maken van een werkstuk. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de leerkracht.

 

Acties

In het begin van het schooljaar deed de school mee aan de actie Jantje Beton. Op dit moment doen de kinderen van groep 7 en 8 mee aan de kinderpostzegelactie. Tijdens vakanties en vrije dagen en na schooltijd GEEN papier brengen!

Het blijft dan staan met allerlei nare gevolgen.

 

 

 

Sint Maarten

Groep 1 gaat het Sint Maartenfeest vieren op donderdag 8 november. De overige groepen op vrijdag 9 november.

 

 

Onderzoek van stem-, spraak- en / of taalproblemen

In een aantal gemeenten in de provincie Groningen, waaronder de gemeente Stadskanaal worden kinderen in groep 2 onderzocht op stem-, spraak- en/of taalproblemen. Dit gebeurt door de logopedist van de GGD. De logopedist voert een gesprekje met uw kind en laat uw kind enkele zinnen nazeggen. Daarnaast laat de logopedist uw kind enkele plaatjes benoemen. Na afloop van het onderzoek wordt gekeken of er een vervolgactie moet worden ondernomen (hercontrole, advies, verwijzing). Vervolgens krijgt u uitslag van het onderzoek.

 

Pleinafspraken

Denk nog even aan de volgende zaken:

Ø                          Niet fietsen op het plein

Ø                          Speelgoed netjes terugzetten in de hal

Ø                          Geen rommel op het plein

Ø                          Niet voetballen op het plein

Ø                          Denk aan de regels en afspraken en de vier stappen.

 

Voor ouders geldt:

Ø                          Fietsen zo plaatsen dat het niet hinderlijk is voor de kinderen

Ø                          Niet roken op het plein

Ø                          De auto’s juist parkeren

 

Bibliobus

Er is een fout geslopen in de data van de bibliobus. Hierbij de nieuwe data voor de groepen 2, 4/5a en 5b/6:

30 oktober                    22 januari                     08 april

13 november                05 februari                    22 april

27 november                19 februari                    20 mei

11 december                11 maart                       03 juni

08 januari                     25 maart                       17 juni

 

Agenda                                  

29 oktober                    Zakelijke ouderavond                alle ouders

30 oktober                    Nationaal schoolontbijt             alle groepen

03 november                Wijkactie Maarsveld (MADD)     alle groepen en ouders            

08 november                Vergadering                             kinderraad

08 november                Inloopdag                                alle groepen

08 november                Sint Maarten                             groep 1

09 november                Sint Maarten                             groep 2 t/m                 

13 november                Jeugdavond                             groepen 5 t/m 8

13 november                Vergadering 19.30 uur               ouderraad

19 november                Contactdag                              alle groepen

20 november                Contactdag                              alle groepen

27 november                Vergadering 19.30 uur               medezeggenschapsraad

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS Meester NeuteboomOBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

 

 

 

Nieuwsbrief September 2007

 

Voorlichtingsavonden

De eerste ouders konden we gisteren verwelkomen op de voorlichtingsavond van groep 1. De data voor de andere avonden staan op de agenda. We vinden uw aanwezigheid erg belangrijk en hopen u op deze avonden te kunnen begroeten.

 

Stagiaires

De studenten druppelen in de komende weken ook weer binnen. Enkelen zijn al weer aan de slag. Dankzij deze collega’s in spé kunnen we weer veel extra hulp verlenen en stellen wij hen in de gelegenheid de nodige ervaring op te doen. We wensen hen een leerzame en prettige periode op onze school.

 

Acties

De actie Jantje Beton gaat van start op woensdag 12 september. De bedoeling van deze actie is meer speelruimte te creëren in Nederland. De helft van de opbrengst is voor de actie, de andere helft voor onze school. We zijn gewend dat kinderen en ouders volop meedoen aan deze actie. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 starten de verkoop op 12 september om 12.00 uur (ze zijn dus een kwartier eerder vrij). Om de actie op ludieke wijze te openen gaan alle leerlingen om 11.50 uur op het plein jumpstylen.

 

Bibliobus

Elke dinsdagochtend tussen 11 en 12 uur wordt de bibliobus bezocht. Met ingang van volgende week gaan de kinderen vanwege de grote drukte om de week naar de bus. Op 18 september gaan de groepen 1, 3 en 7/8. De overige groepen gaan een week later. Het is nu dus van belang dat de boeken om de week worden ingeleverd. Dus even opletten. Het is een positieve ontwikkeling dat veel kinderen boeken lenen om op deze manier ongemerkt de taalontwikkeling te bevorderen. We hopen dat u van huis uit dit ook stimuleert.

 

Fietscontrole

Op 25 september is er ’s middags voor de groepen 5 t/m 8 fietscontrole. Veilig Verkeer Nederland gaat op deze middag kijken of de fietsen in orde zijn. Dit is een vereiste om aan het verkeer te kunnen deelnemen. Het is de bedoeling dat de leerlingen van deze groepen op deze middag de fiets meenemen.

 

Kinderraad

We zijn weer gestart met de kinderraad. De bijeenkomsten zijn na schooltijd. De leerlingen treden op als vertegenwoordigers van medeleerlingen. Zij brengen zowel positieve dingen in als zaken die minder goed verlopen. Tevens denken ze mee over de invulling van de jeugdavonden en andere evenementen. De bijeenkomsten zijn gepland op 11 oktober, 8 november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 6 maart, 10 april, 15 mei en 5 juni van 15.15 uur tot ± 16.00 uur. Juf Gea begeleidt de kinderraad.

 

Controle hoofdluis

Na de zomervakantie is er weer gecontroleerd op hoofdluis. We kunnen constateren dat deze controle goed werkt. Er zijn vrijwel geen kinderen die bezoek van deze beestjes hebben. Blijft u ook thuis regelmatig controleren. De volgende controle op school is na de herfstvakantie. We zoeken nog ouders die het controleteam willen versterken.

 

Viswedstrijd

De jaarlijkse viswedstrijd wordt gehouden op donderdag 13 september. Het belooft weer een gezellige middag te worden. Supporters zijn natuurlijk van harte welkom.

 

Participatiefonds

Mensen met een minimuminkomen kunnen veelal in aanmerking komen voor de vergoeding van schoolfonds, sinterklaas- en schoolreisgelden. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, informeer dan bij de gemeente en vraag bij ons een nota.

 

Traktaties en tussendoortjes

Natuurlijk hebben we allemaal trek in de pauze. We weten ook allemaal dat een gezond tussendoortje dan op zijn plaats is. Regelmatig worden we door de GGD geïnformeerd over gezonde voeding en bewegen. Ook staan de media vol van kinderen met overgewicht. We willen samen met u ons best doen om de kinderen gezonde tussendoortjes te laten eten. Dit geldt ook voor traktaties. Let ook op de hoeveelheid, te veel is overbodig. Natuurlijk hebben we af en toe behoefte aan iets lekkers, dat moet dan ook kunnen. De afgelopen week hebben 40 leerlingen aan de melkactie van Campina deelgenomen. Hoewel dit goed is bevallen zijn er te weinig leerlingen om dit in te voeren.

 

Nationaal ontbijt

Eind oktober nemen de leerlingen van onze school deel aan het Nationaal ontbijt. In het kader van gezonde voeding en sociale vorming krijgen de kinderen om 08.30 uur een ontbijt aangeboden op school. De kinderen hoeven deze ochtend dus niet thuis te ontbijten, maar doen dit op school. U krijgt nog nader bericht over de datum.

 

Huiswerk

Wij kiezen er voor om huiswerk mee te geven, omdat het de zelfstandigheid van de kinderen vergroot, maar ook omdat we dan meer effectieve leertijd overhouden. Het maken van huiswerk is een goede voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. Huiswerk kan worden gegeven aan de gehele groep of een individu. Het kan bestaan uit het oefenen en memoriseren van bijvoorbeeld de dicteewoordjes, het afmaken van werk, een korte zelfstandige studie of het maken van een werkstuk. Op de voorlichtingsavonden wordt u hierover nader geïnformeerd.

 

Pestprotocol

Duidelijk is dat pesten niet is toegestaan. Om zaken duidelijk te houden zijn er in de klassen “pestprotocollen”. Deze worden door de leerlingen ondertekend. Ook is het van belang dat ze zich houden aan “de vier stappen”. Wanneer leerlingen dit niet doen, worden ze er uiteraard op aangesproken. Komt dit herhaaldelijk voor, dan wordt er contact met de ouders opgenomen. Wij rekenen op uw medewerking. Kom altijd langs als er problemen zijn!

 

 Agenda

11 september               Voorlichtingsavond                  groep 5/6

12 september               Voorlichtingsavond                  groep 4/5

13 september               Viswedstrijd                             alle groepen

18 september               Voorlichtingsavond                  groep 3

19 september               Voorlichtingsavond                  groep 7/8

24 september               Voorlichtingsavond                  groep 2

25 september               Fietscontrole                            groepen 5 t/m 8

25 september               Vergadering                             MR

26 september               Onderwijsdag personeel           alle leerlingen vrij

11 oktober                    Schoolkrant mee                      alle groepen

11 oktober                    Vergadering                             kinderraad

13 tot 21 oktober          Herfstvakantie                          alle groepen

22 oktober                    Jeugdavond                             groepen 5 t/m 8

23 oktober                    Vergadering                             GMR

29 oktober                    Zakelijke ouderavond                alle ouders

08 november                Vergadering                             kinderraad

08 november                Inloopdag                                alle groepen

 

 

 

OBS Meester Neuteboom

 

OBS Meester Neuteboom 

Mr. Neuteboomstraat 5

9502 CR Stadskanaal

tel 0599-612211

e-mail : neuteboom@picto.nl

website : neuteboom.picto.nl

Brinnr:14IM

Nieuwsbrief augustus 2007

 

Welkom allemaal

Ik hoop dat het een gezond, zinvol en zonnig schooljaar zal worden. We zijn in elk geval weer met frisse moed begonnen. Hopelijk geldt dit ook voor onze leerlingen en hun ouders. Helaas kunnen wij u deze eerste week nog niet voorzien van een nieuwe schoolgids. Deze wordt voor het gehele openbaar onderwijs in Stadskanaal herzien en zal begin oktober verschijnen.

 

Het kind, de ouder en de school

Samen gaan we dit nieuwe schooljaar in. Immers alleen door een goede samenwerking kunnen we proberen het hoogste rendement te behalen uit de ontwikkeling van onze kinderen. Wij doen dan ook dit nieuwe schooljaar graag weer een beroep op u. Allereerst is het van belang dat een kind zich prettig voelt, dit geldt zowel voor de situatie thuis als op school. Alleen door goed overleg tussen de ouders/verzorgers en de leerkrachten, kunnen we een gunstig leerklimaat creëren. Zijn er vragen of problemen, kom ten allen tijde langs.

Een aantal ouders gaven zich reeds op voor hand en spandiensten, onze dank hiervoor. Bent u ook geïnteresseerd om iets voor school te doen, kom dan even langs.

 

Voorlichtingsavonden

We hopen u dan ook binnenkort te zien op onze voorlichtingsavonden. Op deze avonden wordt u uitgebreid voorgelicht over de activiteiten die het komend schooljaar plaats gaan vinden. Het is van groot belang dat u deze avonden bezoekt. De data en opgavestrook vindt u verderop. Wilt u de strook in elk geval mee terug geven?

 

Het nieuwe schooljaar

Vandaag zijn we natuurlijk allemaal weer uitgerust en hebben we verschrikkelijk veel zin om weer naar school te gaan. Het is dan ook heel normaal dat u uw kind deze dag tot in de nieuwe klas heeft begeleid. Omdat er steeds meer ouders en kinderen komen die ’s ochtends een plaatsje moeten vinden in de school, stellen we vanaf dag 2 de volgende regels vast;

Dit betreft de rechter gang. De leerlingen van groep 3 komen binnen, daarna de leerlingen uit groep 1a, dan de 1b leerlingen en tot slot de leerlingen uit groep 2. Daarna gaan de ouders van de leerlingen uit de groepen 1 naar binnen. Van de rest van de kinderen wordt er buiten afscheid genomen. Deze kinderen komen immers al een jaar lang in de pauze en bij buitenspel ook zelf binnen. Hebt u iets te melden, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Op allerlei momenten is er volop gelegenheid met de leerkracht of de directie te overleggen. We hopen zo mede op verzoek van de ouderraad en ouders het spitsuur in goede banen te leiden en zijn we filevrij in de gang en in de klas. Wij danken u al vast voor uw begrip.

 

Fietsplein

Natuurlijk hebt u ons nieuwe fietsplein al gezien. De stalling was te klein uitgevallen na de renovatie van het plein vorig jaar, maar er was geen geld voor verandering. Mede door de groei van het aantal leerlingen werd het in de loop van het jaar zo mogelijk nog krapper. Door eigen initiatief van de heer Rave en onze ouderraad is het toch mogelijk geweest de gewenste veranderingen aan te brengen. De gemeente heeft de financiën voor de materialen beschikbaar gesteld en een groepje enthousiaste en vakbekwame ouders zijn in de vakantie aan de slag te gaan. Het is nog niet helemaal klaar, maar het ziet er nu al schitterend uit. Hulde aan de noeste werkers!!!

Nog even een paar fietsregeltjes: fietsers komen en gaan via de Meester Neuteboomstraat. Geen fietsen op of over het plein. Als je dichtbij de school woont kom je te voet en niet op de fiets.

 

Viswedstrijd

Donderdagmiddag 13 september aanstaande organiseren wij (bij goed weer) een viswedstrijd voor alle groepen. Heb je zin om mee te doen, geef je dan voor 11 september a.s. op bij je eigen juf of meester.

Heb je wel zin maar geen hengel, probeer er dan één te lenen. We beginnen om 15.30 uur en stoppen om 16.30 uur. Daarna is de prijsuitreiking. Er is voor iedere hengelaar (ster) een prijsje.

Wij verwachten van de ouders dat ze hun kinderen zelf brengen en halen.

De ouders blijven de gehele viswedstrijd verantwoordelijk voor hun eigen kind. De plaats van de viswedstrijd is bij de kanovijver aan de Cornelis Dopperlaan.

Supporters zijn natuurlijk van harte welkom. Dus tot donderdagmiddag 13 september.

 

Schoolfonds

De bedragen voor het schoolfonds zijn:

Eerste kind                                          € 1.50                    Per jaar € 16.50

Tweede kind                                      € 1.25                    Per jaar € 13.75

Derde en volgende kinderen           € 1.00                    Per jaar € 11,00

Wilt u het bedrag in één keer betalen dan kunt u dit contant afrekenen op school. Uiteraard is het mogelijk het bedrag per bank of giro over te maken op rekeningnummer 4427013 t.n.v schoolkas meester Neuteboomschool.
Er kan elke week gespaard worden voor de schoolreizen.
Financiën worden afgehandeld op school op dinsdagmorgen van 8.30 tot 9.00 uur.

 

Bibliobus

De leerlingen krijgen tegenwoordig hun bibliobuspasje thuis gestuurd. Wilt u zo vriendelijk zijn deze pasjes mee naar school te geven. Boeken ruilen is een onderdeel van de leestaalontwikkeling en hoort dus bij de school. Elk kind doet daarom mee aan het bezoek aan de bus. Denk er aan de boeken eens per drie weken mee te geven voor het ruilen. Er blijven ook boeken op school ter ondersteuning van diverse lessen.

 

Oud papier

Deze actie levert ons gelukkig elke keer een financiële bijdrage op. Dit is zeker niet overbodig, want veel extra zaken als theaterbezoek, natuurpad, afscheid groep 8, jeugdavonden etc. zijn afhankelijk van deze bijdrage. Wij bedanken de mensen die de moeite nemen het oud papier bij ons te brengen. Helaas wordt er ook veel niet aan ons geleverd en bij de straat gezet, erg jammer. Door het even langs te brengen draagt u ook bij aan de extra mogelijkheden voor uw kind. We willen ook graag een beroep op u doen ten aanzien van hulp bij het overhevelen van het papier van de berging naar de container, ongeveer eens per zes weken.

 

Voorlichtingsavonden                                                     Gymtijden

Groep   1:              10 september                                     groep 1 en 2: dagelijks

Groep   2:              24 september                                     groep 3: maandagmorgen, dinsdagmorgen,

Groep   3:              18 september                                                     donderdagmorgen

Groep 4/5:            12 september                                     groep 4: woensdagmorgen, donderdagmorgen

Groep 5/6:            11 september                                                     vrijdagmiddag

Groep 7/8:            19 september                                     groep 5: woensdagmorgen, donderdagmorgen

Alle avonden beginnen om 19.30 uur.                                         vrijdagmiddag

                               groep 6: woensdagmorgen, donderdagmorgen

                                                                                                              vrijdagmiddag

Contactdagen                                                                   groep 7: woensdagmorgen, donderdagmorgen

19 en 20 november                                                                          vrijdagmiddag

17 en 18 maart                                                                  groep 8: dinsdagmorgen, woensdagmorgen (1x per 2 week),

juni naar behoefte                                                                            donderdagmorgen

                                                                                                             

Jeugdavonden                                                                  Inloopdagen

13 september                                                                     08 november 2007

22 oktober                                                                           07 februari 2008

13 november                                                                      27 mei 2008

18 december

21 januari                                                                            Zwemmen

21 februari                                                                          Schema volgt     

31 maart

 

Agenda

04 september      Vergadering                                        MR

11 september      Vergadering                                        OR

11 september      Vergadering                                       GMR

13 september      Viswedstrijd                                         alle groepen

26 september      Onderwijsdag personeel                                  alle leerlingen vrij

29 oktober            Zakelijke ouderavond                       alle ouders

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invullen s.v.p

Voorlichtingsavond

 

Naam: ……………………ouder(s) van ……………,…………..,……………..,………….,………….

bezoekt wel/niet ( doorstrepen wat van toepassing is) de voorlichtingsavond van groep(en)……...op ………september  

             

Zoals reeds in de brief is aangegeven vinden we het van groot belang dat u deze voorlichtingsavonden bezoekt.